Avfallet i kristenheten/Bibelfokus

  Respekt för Guds Ord.

Falska profeter invaderar Sverige – avfallet synkroniseras

I detta inlägg får du veta mer om vad som händer då det gäller det avfall från tron som är på gång ..och du får veta om falska profeter och om falsk väckelse. Lennart J på Bibelfokus.se har ställt samman så mycket bra undervisande material som är en väckarklocka.Varsågod :

Inledning
Jag får ta risken att bli tröttsamt tjatig om det stora avfallet och dess konsekvenser, men det tillstöter ständigt förvärrande saker, och då kan jag inte tiga. Har du inte sett/hört/läst mitt bibelstudium om det stora avfallet, så gör gärna det. Det finns på http://www.bibelfokus.se/avfallet.

Många kallar den rörelse av enande som vi nu ser i den s.k. kristenheten för ”apostolisk enhet” eller kanske rent av för ”väckelse”. Man ser till storskaligheten och kraften. Man ser till de stora talarna och deras förmåga. Man ser till det spektakulära och de andliga upplevelserna. Det är lätt att dras med när det basuneras ut vilken andeutgjutelse detta är! Vilken välsignelse!! Vilket skeende!!! Men är det vad Bibeln lovar oss? Är Gud verksam i de stora sammanhangen? Är Gud bland dem som tar det lätt med Guds Ord till förmån för enhet och andliga upplevelser? Finns korsets kraft bland de vältaliga?

Låt oss minnas vad Bibeln säger om utvecklingen i den yttersta tiden:

•2 Tess 2:3: ”Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.” (Avser Antikrists framträdande)
•Matt 24:11-12: “Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.”
•2 Petr 2:1-2: “bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.”
•Luk 18:8: “Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer?” (Reformationsbibeln)
•2 Tim 4:3-4: “Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”
•Matt 7:14: ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”
•1 Kor 1:17: “Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.”
Jag tycker inte dessa Bibelord lämnar någon öppning för en sann kristen världsvid väckelse, andeutgjutelse och enhet i den yttersta tiden. Det finns egentligen inget bibliskt stöd för något sådant. Bibeln talar om ett andligt förfall och avfall. Det är få troende kvar när Jesus kommer tillbaka, vilket också Jesus antyder i Luk 18:8. Den andeutgjutelse som Bibeln talar om för den yttersta tiden (i Joels bok, kapitel 2) avser det judiska folket. Det kan du läsa mer om här http://www.bibelfokus.se/joel.

Den enda världsvida enhet och det stora andliga uppsving som vi kommer att få se i den yttersta tiden är det som Uppenbarelseboken beskriver i sitt kapitel 13. Då skall ALLA jodens folk tillbe Antikrist i enhet – förutom Jesu sanna lärjungar. Så på något sätt måste världen förberedas på en sådan enhet, och vad är då bättre än en stark, spektakulär karismatisk rörelse som sätter fokus på välbefinnande för jaget, på andliga upplevelser, och på just enhet.

**********

Den karismatiska förblindelsen:

Det florerar ett antal andliga lögner som gör att många kristna dras in i den antikristliga enhetsrörelsen. Dessa lögner går man på om man inte är noga med Sanningen. Bibeln säger i 2 Tess 2:9-12 att Gud låter en villfarelse komma över dem som inte tar emot kärleken till Sanningen. Denna kärlek är något vi kan få, bara vi visar Gud att vi vill ha Sanningen framför allt annat. När vi därför hör en ny, smaskig, kristen lära måste vi fråga oss om den är sann. Vi måste kontrollera mot Bibeln och förkasta den ifall vi finner den vara osann – hur smakfull läran än är. Är man i ett sådant läge inte noga med Sanningen, så kan alltså Gud själv se till att rullgardinen dras ner. Man blir då blind för alla villfarelser som sköljer över världen. Denna förblindelse ser vi som sagt i 2 Tess 2:9-12 och jag brukar kalla den för ”den karismatiska förblindelsen”. Observera i bibelordet att det är tecken och under som är drivkraften i avfallet!

•2 Tess 2:9-12: “Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

**********

 De karismatiska lögnerna:

Det finns framför allt tre ”karismatiska lögner” som lurar in kristna i osunda sammanhang och in i avfallets ekumenik – den antikristliga ekumeniken.

1.     Den första lögnen är läran om en världsvid väckelse och andeutgjutelse i den yttersta tiden. Denna lära kallas på engelska för Latter rain (betyder: det senare regnet). Uttrycket och idén hämtas främst från Joels bok i Gamla testamentet. Men som jag nämnt tidigare handlar Joels bok om det andliga uppvaknande som skall komma över Israel och judarna i den absolut yttersta tiden. Läs mer om detta här http://www.bibelfokus.se/joel.

I alla de falska andliga skeenden som kallas väckelser – typ Toronto-, Pensacola-, och Lakeland-väckelserna – hänvisar man gång på gång till detta Latter rain. Denna lögn åstadkommer att många öppnar sig för allt falskt tal om andliga genombrott, om andliga utgjutelser, om väckelser, om att vi måste bli rustade för denna period, etc, etc. Man ger sig då av – kanske över Atlanten – för att ”hämta hem” lite av denna ”eld”. Hela Latter rain-rörelsen blir till en enda stor ekumenisk rörelse, byggd på lögner och falska andliga manifestationer av kundalini-typ, och jag är idag övertygad om att Gud låter dess anhängare drabbas av den karismatiska förblindelsen. Det förebereder på så sätt alla anhängare till att gå med i Antikrists beundrarskara.

2.     Den andra karismatiska lögnen är den att kristenheten måste vara enad och stark innan Jesus skall komma tillbaka. Detta är delar av en lära inom Latter rain som ibland kallas för Kingdom Dominion. Med den lär man att kristenheten kommer att stå enad och stark i apostolisk kraft i den yttersta tiden. Ofta menar man också att detta är en absolut förutsättning för Jesu återkomst. De som predikar denna enhetslära hänvisar vanligen till Joh 17 där Jesus ber för lärjungarnas enhet. Enhetslärans företrädare överför Jesu bön om enhet till att handla om både organisatorisk enhet, ekumenik och andlig gemenskap, något vi skall kämpa för i enlighet med Jesu bön. Detta innebär i praktiken att man sätter denna enhet högre än Guds Ord eftersom man struntar i allvarliga villoläror i enhetens namn. Det som istället ses som enande faktorer är samgående, gemensamt nattvardsfirande, gudstjänster, lovsång, andliga manifestationer och andliga upplevelser. Det spelar mindre roll om dessa saker ligger i strid med Bibelns lära. Enhet till varje pris är vad som gäller! Så i tro på att denna sorts enhet är bland det viktigaste i Guds rike, vänder människor Sannigen ryggen. På detta sätt förbereds kristna också på att gå med i den antikristliga ekumenik som skall bereda vägen för Antikrists rike.

Sanningen om sann enhet är den att Guds barn, Jesu sanna lärjungar redan ÄR ett, och att de varit det ända sedan Jesu tid. Denna enhet finns på insidan, och är en Andens enhet. Den finns där mänskor underordnar sig Jesus och håller sig till hans Ord. I denna enhet får det egna jaget mindre och mindre fokus, till förmån för andras bästa.

3.     Den tredje lögnen som bidrar till den karismatiska förblindelsen är den om andliga manifestationer. Visst tror jag på andedop, tungotal och helande, men absolut inte på de groteska sätt som nu sker i den karismatiska rörelsen. Jag avser här andliga manifestationer av kundalini-typ, manifestationer som inte står något om i Bibeln, men som kan ses bland gurus i Indien, bland meditationsutövare, bland helgon i Katolska kyrkan, New age:are, shamaner, mfl. Kika på sidan 10 i nedanstående länk så förstår du vad jag avser.

 http://media.bibelfokus.se/docs/Det_Stora_Avfallet_2.pdf

Dessa obibliska andliga manifestationer har sitt ursprung i de österländska religionerna. De hittade sin väg till Väst genom mystiker, ökenfäder, helgon i Katolska kyrkan, hemliga ordnar och sällskap, ockulta sällskap mfl. De tog sig in i den protestantiska kyrkan via olika förkunnare som tacksamt tog emot ”främmande eld” i något av de sammanhang jag räknat upp. I gamla tiders väckelser sågs dessa manifestationer som antingen svärmeri, psykologiska fenomen eller som demonisk påverkan, något som bekämpades med kraft. Idag ses dessa andliga manifestationer som ett bevis för att den Helige Ande är utgjuten (!), och därför utgör de också en grund för den antikristliga ekumeniken. Så är man inte noga med Sanningen när det gäller Guds avsikt med den Helige Ande och hur han verkar, så låter Gud den karismatiska förblindelsen komma, och då är man strax med i det hyllningståg som till slut går mot att hylla den karismatiske Antikrist.

•Upp 13:3-4: ”Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: ’Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?’ ”

**********

De falska profeterna invaderar Sverige- avfallet synkroniseras:                                        

Jag vill här nämna några allvarliga händelser som drabbar Sverige just nu. Det här är alarmerande saker, och jag upplever det som om Sverige invaderas av osunda krafter och villoandar mer än tidigare (det finns mer än det jag nämner nedan). Vi ser i detta också något av en synkronisering mellan alla olika förkunnare och rörelser som betjänar det stora avfallet. Alla tar varandras hand i ekumenikens namn. Och alla tar del av varandras smörgåsbord. Det blir till ett enda stort karismatiskt frosseri.

**********

John Arnott på Arken 22-25 april, 2010:John Arnott
Den man som mer än någon annan förknippas med den s.k. Toronto-välsignelsen (Toronto blessing) är John Arnott (och nu även hans hustru). Toronto-välsignelsen var en i allra högsta grad falsk väckelse. Den hade sitt fokus på mycket underliga andliga manifestationer av kundalini-typ, men de ansvariga kallade det för ”holy drunkness” (helig fylla). Folk pladdrade och skrattade som berusade, skakade, sprattlade, upplevde värme- och ljusströmmar, man föll till höger och vänster, fram och baklänges, och folk både lät och rörde sig som olika djur. Via länkarna nedan kan du ta del av hur det kunde se ut och låta.

http://www.youtube.com/watch?v=xCeVZ6e2T0E

http://www.youtube.com/watch?v=pU9ZOINBdi0

Att församlingen Arken nu bjuder in denne John Arnott förvånar mig inte alls, jag har aldrig sett Arken som någon sann kristen verksamhet. Men det är allvarligt att Sverige får ta emot en sådan här otäck falsk profet, och det annonseras dessutom om John Arnott i den annonsbilaga som Jesusmanifestationen skickat med både Dagen och Hemmets vän. Det här är vilseledande för vår kristenhet i Sverige, och det är en synkronisering av avfallets krafter.

***********

Steve Hill på Livets Ords Europakonferens 25 juli – 1 aug, 2010:Steve Hill
De falska profeterna kallade Toronto-välsignelsen för ”våg ett” i en rad andliga vågor som skulle skölja över hela världen. Våg två blev Pensacola outpouring (utgjutelsen), även kallad Brownsville revival (väckelsen). Den person som kanske starkast låg bakom denna våg av falsk väckelse var Steve Hill. I år är denne man inbjuden till Livets Ords Europakonferens. Inte heller detta förvånar mig, men det är lika allvarligt för Sverige att Steve Hill kommer hit som att John Arnott gör det. Det här är också en synkronisering av avfallets krafter. Att Berit Simonsson från Oasrörelsen (Svenska kyrkans förnyelserörelse) medverkar på samma Europakonferens innebär en ännu bredare synkronisering.

Via länken nedan kan du se något av hur Pensacola outpouring kunde yttra sig.

http://www.youtube.com/watch?v=Ii_t2Ok8nBA

De menar att skakningarna var Guds Andes verk. Jämför detta med nedanstående video där kundalini-fenomen under meditation är synliga och fundera över var i Bibeln du hittar detta.

http://www.youtube.com/watch?v=61kHON0okEQ

**********

Morris Cerullo i Södermalmskyrkan 15 april, 2010:Morris Cerullo
Det är inte första gången denne auktoritet inom Trosrörelsens kommer till Sverige, men nu sker det i en större samordning av villoandarna över Sverige. Ett citat från Morris Cerullo visar vad han står för:

•”När jag står här, broder, så är det inte Morris Cerullo du ser, det är Gud du ser, det är Jesus du tittar på.”
Från “The End Time Manifestation of the Sons of God,” Morris Cerullo World Evangelism ljudband 1
Vill du veta mer vad han står för så läs på denna sida:

http://falseteachersexposed.blogspot.com/2007/01/morris-cerullo.html

**********

Jeff Garvin till The House i Göteborg 22-25 april, 2010:Jeff Garvin
Efter ”våg två” i Pensacola så kom ”våg tre”, det var skeendet i Lakeland, Florida, 2008 med Todd Bentley i spetsen. Där kom denna form av New age-kristendom ännu mer i dagen. Kundalini-manifestationerna blev ännu kraftigare, och vittnesbörden om resor till himlen och möten med änglar etc blev än mer spektakulära, ja rent av löjliga. En av Todd Bentleys närmaste medarbetare i Lakeland var Jeff Garvin.

The House i Göteborg bjuder in till en ”Fire Slam” (”eld-skräll”) med Jeff Garvin den 22-25 april. ”Kom och hämta elden” är ett av lockropen till denna samling. The House är en grupp (inte en församling) med bl.a. rockgubben Ulf Christiansson som en av frontfigurerna. Ulf blev ju väldigt tagen av Todd Bentleys verksamhet i Lakeland och efter detta har han blivit lite av en ”Lakeland-ambassadör”. Jag har hört från flera f.d. New agare som blivit kristna, att de upplever att det är samma andemakter i Todd Bentleys verksamhet som dom upplevde inom New age. Därför flyr de sådana möten (vilket t.ex. skedde en gång när Ulf Christiansson deltog i ett möte där ett par som är f.d. New age:are var med). Lite av Jeff Garvin i Lakeland 2008 kan du se via länken nedan

http://www.youtube.com/watch?v=WyclcYAZBcQ

**********

Jesusmanifestationen 2010:Vassula Rydén
Det är nog många kristna som uppfattar Jesusmanifestationen som något väldigt bra och viktigt för Sverige. Men har verkligen Sverige förändrats till det positiva sedan dessa manifestationer började? Är det fler sant frälsta i vårt land idag? Är det mindre omoral och kriminalitet? Har det blivit väckelse? Var i Bibeln ser vi att vi skall hålla på med den formen av manifestationer och samlingar?

För egen del anser jag att Jesusmanifestationen är ett spektakel som främst gynnar den antikristliga ekumeniken. För även här gör man avkall på Sanningen i enhetens namn. Bibeln säger att vi skall dra oss bort från de som inte har apostlarnas lära om evangelium, men i Jesusmanifestationen går evangeliska kristna in under samma ok som flera samfund och kyrkor som inte har det sanna och frälsande evangeliet. Här finner du en mix av Arken, Livets Ord, Katolska kyrkan och många andra.

Men jag vill särskilt nämna en av deltagarna, och det är Ekumeniska föreningen Sant Liv i Gud. Föreningens syfte är att sprida och göra de budskap kända i Skandinavien som förmedlats genom profetissan Vassula Rydén. Denna Vassula menar att hon vid flera tillfällen fått budskap direkt av Jesus, och dessa har hon som livsuppgift att förmedla vidare. Budskapens huvudmening är ENHET och att alla kyrkor måste tillbaka till lydnaden under påven. Som du förhoppningsvis förstår kan det inte varit Jesus som sagt något sådant.  Här är ett citat från Vassulas Bok 3:

•”Jag, Herren, behöver KÄRLEK och TILLBEDJAN och ENHET, alla tillsammans runt ett enda Tabernakel. Om de sökte Mina intressen, skulle de förstå hur Mitt Heliga Hjärta längtar efter och önskar denna enhet under Min Petrus ledning, Petrus som Jag Själv har gett himmelrikets nycklar; så be med iver allesammans, att de alla måtte förstå, att Jag, Herren, kallar dem att enas; Jag kallar alla som bär Mitt Namn att återvända till sann enhet, under Petrus [påven]”
Det riktigt allvarliga med Jesusmanifestationen är att den ger ett intryck av att det inte är någon skillnad mellan vanliga frikyrkor, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Livets Ord, Arken, Sant liv i Gud och alla de andra. Men skillnaden är i flera fall som natt och dag, det står mellan Sanning eller villolära, mellan evigt liv eller inte. Att oinvigda Svenssons blir förledda till att tro att de kan gå till vilken som helst av dessa kyrkor och samfund för att få veta hur de kan bli frälsta är fruktansvärt allvarligt. Det är ganska få som kan peka på frälsningens Väg idag. Det Jesusmanifestationen alltså i flera avseenden pekar på, är istället en enhetens väg, och den är MYCKET bedräglig. Här sker med andra ord en mycket bred synkronisering som går starkt i avfallets riktning.

**********

Livets ord och Pingst står enade 2010:
I mars månad 2010 släppte tidningen Världen Idag ut en artikel som beskriver samarbetet mellan Pingströrelsen och Trosrörelsen. ”Vi behöver varandra för att lyckas med missionsuppdraget” fastslår de i ett gemensamt uttalande. Du kan läsa denna artikel via länken nedan.

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=7203&Itemid=33

Det här är ett djupt tragiskt samarbete, och det finns många genuina pingstvänner (inte minst de äldre som har känt av vingslagen från forna tiders äkta väckelser) som är bestörta över detta samarbete. Att Trosrörelsen har en mängd villoläror i sin teologi är ju ingen nyhet, och du kan läsa om det i denna text: http://www.bibelfokus.se/trosrorelsen. Men en mycket allvarlig villfarelse i Pingströrelsen idag är den att de tror att det är okey att samarbeta med Trosrörelsen. Skillnaden är även här som natt och dag, det står mellan Sanning eller villolära, evigt liv eller inte.  Så här ser vi en synkronisering som är mycket tacksam för Trosrörelsen, men en ödesfråga för Pingströrelsen! Världens Idags aprilskämt, om att Livets Ord skall gå med i Pingst och att Ulf Ekman skall bli föreståndare efter Pelle Hörnmark, var kanske ändå inte ett skämt helt igenom. Jag misstänker att Ulf Ekman sikar ännu högre, men denna synkronisering blir ju ett bra steg på vägen för honom.

MEN, hallå Pelle Hörnmark & Co, vilket enormt ansvar ni tar på er när ni nu förleder människor – och inte minst de unga – till att tro att det inte är något problem med Livets ord och deras avfälliga teologi! Det vore bättre om en kvarnsten…

**********

Bill Johnson hos Kairos New Wine och S:ta Clara 2009: Bill Johnson
Jag skall här nämna något som är lite gammalt, men som ändå bör nämnas.

Något av det mest allvarliga inom den världsvida s.k. kristenheten idag är den apostoliska rörelsen med överapostel C. Peter Wagner i spetsen (gärna kallad Dr. Peter Wagner). Det är en form av New age-kristendom där spådomsandarna verkar ha tagit full kontroll. En av apostlarna heter Bill Johnson och är en populär förkunnare världen över. Sommaren 2008 invigdes Todd Bentley i Lakeland till apostel av överapostel Peter Wagner. Bill Johnson deltog i denna invigning med bön och förbön. Du kan se något från den händelsen via länken nedan. Bill Johnson kommer in som andre förebedjaren, i vit skjorta. John Arnott, Rick Joyner mfl var också med på scenen och i förbönen.

http://www.youtube.com/watch?v=-A05WQYi7aQ

Vad som nu är häpnadsväckande, är att nätverket Kairos New Wine i Stockholm inbjöd denne Bill Johnson till en konferens i april 2009. I och med detta kopplar och synkroniserar man ju sig med både den apostoliska rörelsen och med Todd Bentley mfl. Vad som är ännu mer häpnadsväckande är att Carl-Erik Sahlberg, präst i S:ta Clara Kyrka, sitter med i ledningen för Kairos New Wine. Det gör ju att S:ta Clara Kyrka också synkroniserar sig med dessa falska profeter (vilket även sker i Jesusmanifestationen). Du kan se vilka som står bakom Kairos New Wine på denna sida:

http://www.kairosnewwine.se/vilka-ar-vi/

Nu kanske du tänker så här: “Men Carl-Erik Sahlberg är ju en sådan underbar kristen, och dom har så gjort så mycket gott för utslagna människor i S:ta Clara, så det kan inte vara något fel i det han hittar på nu”. Ja, de har sannerligen gjort mycket gott. Men kära broder eller syster, det gör inte läget med Bill Johnson etc bättre. Be istället för Carl-Erik och hans kollegor att de vaknar upp, lämnar avfallets ekumenik bakom sig, och kommer ihåg den “första kärleken”.

**********

                        *Vart är det hela på väg?*
Med den bakgrund som jag gett ovan måste man ställa sig frågan: vart är allt det här på väg? Vi ser hur alla kopplas till alla i den nya ekumeniken. Där kopplas Pingst, Trosrörelsen, Toronto, Pensacola, Lakeland, Oasrörelsen, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Apostoliska rörelsen, Profetrörelsen, Sant Liv i Gud, mfl, mfl. Allt körs ihop mer och mer och synkroniseras.

Är det mot en apostolisk enhet med en påföljande världsvid väckelse och andeutgjutelse i den yttersta tiden som det hela är på väg? Eller är detta den karismatiska förblindelse som 2 Tess 2: 1-12 talar om, med det efterföljande stora avfallet som lägger grunden till Antikrists rike? Personligen tror jag att det är det senare alternativet det handlar om, och vi som tror så har därför ett enormt och tungt arbete framför oss att varna alla som riskerar att eller börjat att drabbas av den karismatiska förblindelsen.

**********

                      *Vad skall vi göra?*
Samtidigt som vi måste varna måste vi inse att vår huvuduppgift är att vinna människor för det enkla, sanna evangeliet som frälser till evigt liv. Ingenting är viktigare än det, och det är just för detta som Jesus lovat oss den Helige Ande.

•Apg: 1:8: ”när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”
•Joh 15:5: “Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt,”
Det här är så enkelt, så rent och så gratis, att du varken behöver åka över till USA, gå på bibelskola, köpa böcker, träffa Ulf Ekman eller Benny Hinn, för att få den Helige Ande och för att bära frukt. Du behöver inte en Jesusmanifestation för att vinna andra till sann tro. Vila hos och bli kvar hos Jesus så skall han leda dig i de gärningar han vill att du skall göra. Gud skall ge Anden åt den som ber honom om det. Vila i det och ge din tid och dina pengar åt nödlidande istället för att ge dem till Latter rain-familjens giriga förkunnare!

•Luk 11:13: “Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”
Så enkelt är det att få allt av Helig Ande som Gud vill ge oss! /Lennart/
              *Det är märkligt att vi redan är i avfallet, och att människor går så vilse. Visa dina vänner artiklarna och gå in på Bibelfokus och läs mer information om hur det verkligen står till i den svenska kristenheten.*/Maria

15 thoughts on “Avfallet i kristenheten/Bibelfokus

 1. Hej Ove, tack för uppmuntran till mig! Vi skulle gärna vilja åka o lyssna o vara med men mina sjukdomar gör att jag inte orkar. Be gärna om helande, hjärtat verkar lite trasigt- men Gud är stor o mäktig att hela.
  Gud välsigne dig. /Maria

 2. Tack Maria för dina inlägg!
  Jag hoppas att se dig på Tema dagen i Alingsås den 8 okt.
  Gvd!
  Ove

 3. Hej Helen Vet ej vem du är eller vilka erfarenheter du har av avfallet eller av annat. Men jag vill säga att artiklarna inte är mina men de är bra att visa på. För det finns så mycket i kristenheten idag som inte borde finnas där. Därför tycker jag att bibelfokus tar upp mycket av det som man ser/sett ute i olika sammanhang.
  Jag dömer inte, det får jag inte, men jag anser att vissa sanningar skall ut, och det kommer att bli värre ute i samhället och i sammanhangen där falska profeter och andra rör sig.

  RÄTTELSE: JO jag får döma, döma de som inte har Guds ord för ögonen och som lurar andra till förfall! Så står det i Guds ord!

  Varför inte bara älska såsom Jesus gör och som Jesus säger att vi ska göra? Läs senaste inlägget om kärleken/kts.just.nu
  Det verkar väldigt svårt att få ut budskap idag- kärleksbudskapet.
  Läs gärna och ta till dig mer om de sista tiderna vi lever i. Är du en troende? Hälsn Maria

 4. Tack för din kommentar och dina ord här, de stämmer såväl in med vad jag tycker och därför vill jag ta med dessa inlägg. Jag var själv lurad en gång av att vara med på sådana möten.Jag vill svara dig att det är på väg utför med stormsteg.Jag är också glad att det finns de som läser sina bibelar, känner Gud och låter den helige Ande verka i sina liv.
  Guds Ande är det viktigaste. Det är Gud som ska styra, inte människor.
  Det står ju klart och tydlig i Guds ord vad vi ska akta oss för, men folk rycks med och tycker det är häftiga möten, och visst kan man få något bra…men det är ju inte det saken gäller, utan VAD vi kan få göra för Gud. HAN vill att vi ska ta ordet till oss och vänta på hans order att göra olika saker, och bibeln är en så stor “skatt”, som vi ska umgås med dagligen och stundligen för att lära oss och för att veta vad Gud vill.
  Bibelfocus är bra och jag är glad att kunna få ta med Lennarts artiklar pga att jag inte kan sammanställa allt så bra som han kan.
  Vi hoppas att församlingarna ska vakna över vad de håller på med och vakna så mycket att de lämnar sina sammanhang som är felaktiga i Guds ögon och hjärta.
  Jesus lever och vi ska ut med det glädjebudskapet och inte förvilla och förvirra oss in i New Age mfl suspekta rörelser.
  Återkom gärna till denna sida…./Hälsn Maria

 5. Vi har fått ett andligt maktskifte över
  kristenheten i vårt land tack vare denna
  ytliga karismatiska kristenhet som Bibeln
  talar om med ett varnande tecken

  Jag har kännt mej själv vilseleddd och tror
  att många med mig nästan tappat sin enkla
  tronär dom kommit i kontakt med antikrists
  förförande ande , samtidigt som man känner
  nånstans men är detta verkligen som Bibeln
  lär oss att leva som efterföljare idag ?

  Skulle vilja uppmana alla pastorer i det
  här landet som hoppar omkring på scenen
  att invänta Guds ande istället .

 6. Människor som bara lever på ytan
  kommer inte märka något om dom inte
  tränger ner i Guds ord igen

 7. Dom som vill synas gör det en gång om året
  dom som verkar däremot dom syns inte på dessa
  jippon som skall eskalera i dom sista tiderna men allt är bara ett spel för galleriet Människor kommer inte bli mer kristna för det i det här snart helt okristna landet Hörde att en kyrkoherde blivit avskedad ifrån sitt uppdrag p.g.a otrohet , men om man inte ens har en tro som vägleder människor som prästistället går mer i Frimurarkretsar och annat som svor att dom skulle följa sin bibeln vid sin prästvigning , är inte detta en större synd egentligen , sen hörde jag att vissa präster t.o.m är frimurare , stämmer verkligen det ?

  Annars eloge till Maria som vågar vara
  en sann kristen idag som inte går med
  strömmen , vi kommer bara få en mer global
  enhet med dessa manifestationer utan att
  se till den lille människans situation
  Ja va sade Jesus , ja det ni gjort mot dom
  minsta det har också gjort mot mig

  Så länge leve Lars Ohly mot den förblinade
  kristna högern som bara står för en framgångspolitik som gynnar dom själva

  Bibelfocus.se är ett ljus i mörkret
  för dem som läser sina Biblar fortfarande
  då börjar man förstå vilka dödsryckningar
  dom håller på med för att rädda vad ?

  Frank Mangs predikade ofta för Namnkristna
  och avfälliga kristna med stort allvar för han såg redan då hur det var ställt hos många , för annars kommer majoriteten av sådana som tror dom lever ett kristet liv idag att gå förlorade tyvärr om dom inte b
  börjar läsa sina Biblar igen , för det är
  bara där väckelsen kan börja igen , det finns inga genvägar till Guds rike .

 8. Den där Morris Cerullo ser lite butter ut tycker jag. Pallra dig till Södermalmskyrkan imorgon Maria, för han är ju faktiskt Jesus det står ju där i texten.

 9. Hej Ja jag förespråkar att man går ur församlingarna, Gud säger ju att vi ska ut ur Babylon. Ja vi KAN leva som kristna utanför församlingarna för vi ÄR Guds församl utan församl så att säga. Jag har lärt mig under åren..och lär fortfarande. Ja du ser ju vad du själv sett..:Och det är fel, de falska intryck de ger.
  Därför måste jag ta med detta inlägg, och det kommer att komma fler, även om inte människor gillar detta, så får jag stå för vad som står. Tänk att man kan bli så illa lurad, jag har själv varit både på LO och andra ställen men fattar vad fel det var.
  Jag går inte på sådana möten sedan lång tid. Jag vill inte ha det. /Kram Maria

 10. Om det stämmer att de här grupperna vilseleder människor och de sedan går ihop med varandra, en efter en, vilka står då kvar?

  Vi får väl hoppas att Gud varnar oss från att bli får som följer en flock hungriga vargar?

  Att leva som kristen utanför kyrkan – är det vad du förespråkar i dina inlägg, Maria?

  Jag träffade en man som är med i bönegrupper tillsammans med Sant liv i Gud/Vassula Rydén.

  Sen såg jag hur de i en videoupptagning från ett möte med Vassula, att de hade dubbelexponerat/redigerat in en bild på Jesus i bakgrunden. De påstod att Jesus var där på mötet (syntes bakom en stor krukväxt)!

  Det finns många som sett Jesus, vad jag förstår.
  Utan att han behöver klippas in på bild med videoredigeringsprogram…

  Tack för den här texten!

 11. Hej Människor vet inte alltid vad som är bra för dem. Kyrkor o församl lockar, och människor är HUNGRIGA o TÖRSTIGA, men de vet inte alltid VAD de söker,,,sensationer, äkthet som inte är äkta m m.
  Detta tål att läsas igen! Kram Maria

 12. Hej Maria!
  Mycket bra att du tog med allt detta!
  Det är verkligen tragiskt att människorna går med på sådant hemskt som beskrivs här!
  Kram Kyllikki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.