Att berätta om Satan

 

När Satan ser att Herrens sändebud studerar Bibeln,
lägger han märke till vad som skall framställas för folket.
Han använder sig då av sin  list och sitt skarpsinne
för att ordna förhållandena så att budskapet inte skall
nå fram till dem han leder vilse på just denna punkt.
En människa kan alltså bli hindrad att höra Guds ord
då han som bäst  behöver det.

Satan frestar människor att ge efter för begärens
krav eller för egoistisk tillfredsställelse.
Så förlamar han deras sinnen, så att de inte hör
det som de bäst behöver kännedom av.
Satan är en mästare i att ge människor dåligt samvete,
dåligt självförtroende, depressioner, självmordstankar,
missbruksproblem, och annat som är hans specialité.
Den store bedragaren har många agenter som står beredda
att framföra alla slags villfarelser för att förföra
människor- falska läror, anpassade för de människors smak
och begåvning, som han försöker fördärva.
Många som inte har en tro på Gud och som inte känner
Guds sanning är perfekta offer för hans onda planer.
Så se upp. Människor idag hyllar vissa sanningsprinciper
och går under namn av att vara kristna.
Detta gör det möjligt för dem att framhålla sina
villfarelser som biblisk lära.

Ja det är mycket mer jag kan skriva om denna världens
furste, men kanske du vill smälta detta först,
så återkommer jag med mer………..
“Kommer du ihåg de dagar som var viktiga
för dig? Då en förändring tog för evigt plats.
Kommer du ihåg hur du slängde sorgkantade dagar på elden?

Minns du vad du fick i stället?
Dagar du minns då ramen runt ditt liv gjordes större.
Du fick se friheten.