Tag Archive | sekulariserat

Spådom m m.Frestelser. Vet man hur farliga saker man sysslar med? Jorden skälver och skakar

 

 

Djävulen frestade Jesus och djävulen frestar människan att göra grova fel, men man kan stå emot honom!

Djävulen frestade Jesus och djävulen frestar människan att göra grova fel, men man kan stå emot honom!

Spådom användes flitigt av hedningarna för att utforska förborgade ting, jfr Hes 21:21,  Jes 19:3 etc.. Israel var vid strängaste straff förbjudet att befatta sig med spådomar, 2 Mos 22:18;   3 Mos 19:26,  31; 20:27.
Ändå hände det, att även konungar hängav sig åt denna synd, 2 Kon 21:6;   2 Krön 33:6. Profeterna bestraffar ofta denna synd, Jes 8:19;   Mika 3:7;   Sak 10:2.  På NT:s tid hade allsköns vidskepelse stor utbredning i den grekisk-romerska världen, jfr berättelsen om tjänsteflickan som hade en spådomsande i sig, Apg 16:16.
*
*
Vi lever idag i ett mycket hårt och sekulariserat samhälle, där man struntar i att ta hand om sitt liv- man vill leva som man själv vill och inte som Gud vill. Spådom är det många många människor som hänger sig åt idag och naturligtvis ännu fler hemska saker. Män gifter sig med män och kvinnor med kvinnor och av Guds bud finns snart inte en bokstav kvar att bry sig om…?

*
Mord är ”vardagsmat”, och idag blev en kvinna mördad av en man, en bit härifrån där jag bor. Världen är ur led och det knakar i alla fogar, och döden lurar överallt, och människor blir kallare och kallare inombords och förstör sina liv.

*
Veckotidningarna och dagstidningar innehåller horoskop och porr och massor med andra saker som man inte bör syssla med. Spritreklamen är på topp i tv och vilka signaler ger man åt unga människor? ALLT är tillåtet, inget är förbjudet eller farligt. Folk- och hälsoministern tycker det är bra att ”värna om systembolaget”! Hade jag varit som hon hade jag stängt varenda systembolag som finns i Sverige. I spriten bor satan och han förstör liv.
/Maria

**

Räds ej att bekänna Kristi namn Om världen än det skyr. Det är ett fäste och en hamn, När allting annat flyr.
Blygs ej vid Kristi ord, ty vet Att i ordet bor Guds kraft till frid och salighet För var och en som tror**… 2 av 4 verser E N Söderberg

t_Bibles027