Tag Archive | Omsorg

Val att leva rätt eller orätt. Psalm 36

Kapitel 36

Syndarens ondska och Guds godhet

1 För körledaren. Av Herrens tjänare David.2 I mitt hjärta hör jag vad synden viskar till den gudlöse.Han har ingen gudsfruktan för ögonen,3 han intalar sig att ingen ska upptäcka och hata hans brott.4 Hans muns ord är ondska och svek,han vill inte vara förståndig och god.5 Han tänker ut ondska på sin bädd,han går en väg som inte är god.Han skyr inte något ont.6 Herre, till himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.7 Din rättfärdighet är som väldiga berg,dina domar som det stora havsdjupet.Både människor och djur räddar du, Herre.8 Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud!Människors barn har sin tillflykt i dina vingars skugga.9 De mättas av rika gåvor i ditt hus,av din ljuvlighets strömger du dem att dricka.10 Hos dig är livets källa,i ditt ljus ser vi ljus.11 Låt din nåd bli kvar över dem som känner dig,din rättfärdighet över dem som har ärliga hjärtan.12 Låt inte de stoltas fot trampa på mig eller de gudlösas hand driva bort mig.13 Där ligger förbrytarna fallna,nerslagna så att de inte kan resa sig.

*

De som inte känner Gud känner ingen gudsfruktan och det finns därför ingenting som håller dem tillbaka från att synda. De störtar fram utan tanke på att något skulle kunna hända dem. Men Gud är rättvis och det enda han gör är att låta straffet anstå en tid. Kunskapen om detta borde få oss att sluta synda. Låt gudsfruktan i dig få göra sitt verk så att du inte syndar. Du har säkert upptäckt att Gud är kärleksfull, men glöm inte bort att han också är rättvis.

I motsats till onda människor och deras onda planer, som till slut ändå måste misslyckas, är Gud kärleksfull, trofast, god och vis. Hans kärlek är gränslös hans trofasthet är större än vi kan förstå, hans rättvisa orubblig och hans vishet outgrundlig som havsdjupen. Vi behöver inte frukta onda människor. Gud dömer ondskan, men han älskar oss och har omsorg om oss ända in i evigheten.

/Maria

Lägga allt i Guds händer

Det är konstigt att vissa människor har mage att säga att man inte tror, detta för att under inte skett och jag inte sett någon lösning ännu…… Det är märkligt att människor kan håna andra på så många vis, hårt och skoningslöst. MEN GUD ser och han HÖR! Jag ser inte ngn lösning men jag ser Gud gå bredvid mig varje dag!
Ja jag ber och tackar hela tiden, för mirakel, för att få komma i gång med mitt liv som stått på sparlåga i många år men de senaste åren har varit en pina. Jag är ett vittne på att GUD uppehåller liv då allt känns mer än meningslöst och hårt. Ja jag ber för jag VET att GUD gör UNDER!
foto Maria

Gud vill ta hand om dig. God will take care of you. Säg ett JA till JESUS

Gud vill ta hand om DIG! Vill du säga ett JA till honom? Vägen med Gud är inte lätt men nödvändig för att du ska få evigt liv och evig frid. Han gör allt för dig, vill DU göra allt för honom? Jesus dog för DIG.

Be not dismayed, what e’er be tide
God will take care of you
Beneath His wings of love abide
God will take care of you

God will take care of you
Through every day, o’er all the way
He will care for you
God will take care of you

Through days of toil when heart doth fail
God will take care of you
When dangers fierce your path assail
God will take care of you

God will take care of you
Through every day, o’er all the way
He will care for you
God will take care of you

God will take care of you
Through every day, o’er all the way
He will care for you
God will take care of you

Artist: Plumb
Album: Blink
Images: Various sites
Video: GodsWildfire
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

“Cast all your anxiety on him because he cares for you.” — 1 Peter 5:7

1 Petr 5:7 Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.

 

 

Han känner till alltsammans. Han älskar dig.

 

Foto/Cartoon  Maria

Foto/Cartoon Maria

*

Vågar du lita på Gud?
Vågar du tro?
När allt gör ont- gå vidare, vidare med Gud.
Han känner dig. Han känner mig. Han känner oss alla!

*

Job 1: 10. – Solen förmår upptäcka springorna och genomtränga varje sorgens bladverk. Törnet kan ej göra dig ont, om du icke lutar dig mot det, och icke ett enda får vidröra dig Guds vilja förutan. Orden, som sårade dig, brevet, som vållade dig smärta, det djupa såret, som tillfogades dig genom din mest förtrogna vän, ditt ekonomiska trångmål – Han känner till alltsammans. Såsom ingen annan förstår Han dig, och Hans ögon vila på dig för att se, om du under allt vågar helt förtrösta på Honom.

*

“Han älskar dig, så arm du är,
ditt namn Han på sitt hjärta bär,
din mest fördolda suck Han hör,
och vad Han lovat dig, Han gör.
Och därför har Han ock befallt,
att allt skall tjäna barnet – allt!
Vad vill du mer? O, se med hopp
blott till din rike Fader opp!” /okänd

Maria

Guds barn

 

127

 

“Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder.” Filp 4: 4

Då Han hör dig sjunga, böjer Han sig ned över dig med ett småleende i sitt kärleksfulla ansikte. Han lyssnar uppmärksamt och säger: “Fortsätt att sjunga, mitt barn, jag hör på och skall komma till dig för att befria dig. Jag vill taga din börda. Luta dig tätt mot mig, och vägen skall småningom bli jämnare för dig.”

*

Ej sörjer sparven, där glad han plockar
sitt lilla korn vid vår hyddas dörr;
ej sörja liljornas i vita flockar,
ty Herren kläder dem än som förr.

Ej sörjer lärkan, där fri hon ilar
med jubeltoner mot klarnad sky;
ej sörjer barnet, som ljuvligt vilar
i modersfamnen var morgon ny.

Och jag, Guds barn, skulle gå och sörja?
Nej, så lär aldrig min Faders bud!
Fasthellre må jag med lovsång börja,
med lovsång sluta var dag, o Gud!

Där otron idel förvirring skådar,
har tron, o Herre, ju städse sett,
hur i din hand alla skilda trådar
dock sammanlöpa till slut till ett.
Du vill bevara i vad dyrt du vunnit,
det är ju ytterst ditt stora mål.
Pris vare dig, att och mig du funnit,
giv sen den “nöd eller lust” jag tål!

——————————————————————————–
Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman

*
Maria

Aldrig mer tillbaka! /Korsets väg. Frid.

 

Foto Maria

Foto Maria

 

För mig skulle det aldrig gå att gå tillbaka till att vara en ofrälst! Nej, aldrig.  Visst, stegen har varit mycket tunga många gånger och man har undrat hur man skall lösa olika saker, men så småningom kommer man fram till att:  det är ju inte vi som skall lösa problemen!  Det står ju att vi ska lägga bördorna på Herren! Då gäller det ju att göra just det och inte tveka i sin tro. Jag vilar vid korset, ingen annan plats kan få mig lugn. Jag önskar att ALLA ville följa Jesus!

*

1 Petr 5:7
Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.
Fil 4:6
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
 

*Hjälplös i mig själv, låt mig få vila, O min Jesus, invid korsets fot Och tillbaka dit beständigt ila Undan syndens dom och lagens hot. Låt mig ingen annan frid begära Än den frid från korset strömmar ner, Och ej söka någon annan ära  Än den ära, du med korset ger, Och ej söka någon annan ära  Än den ära, du med korset ger.* /Lina Sandell-Berg

/Maria

Korsets väg