Tag Archive | Lita

Han känner till alltsammans. Han älskar dig.

 

Foto/Cartoon  Maria

Foto/Cartoon Maria

*

Vågar du lita på Gud?
Vågar du tro?
När allt gör ont- gå vidare, vidare med Gud.
Han känner dig. Han känner mig. Han känner oss alla!

*

Job 1: 10. – Solen förmår upptäcka springorna och genomtränga varje sorgens bladverk. Törnet kan ej göra dig ont, om du icke lutar dig mot det, och icke ett enda får vidröra dig Guds vilja förutan. Orden, som sårade dig, brevet, som vållade dig smärta, det djupa såret, som tillfogades dig genom din mest förtrogna vän, ditt ekonomiska trångmål – Han känner till alltsammans. Såsom ingen annan förstår Han dig, och Hans ögon vila på dig för att se, om du under allt vågar helt förtrösta på Honom.

*

“Han älskar dig, så arm du är,
ditt namn Han på sitt hjärta bär,
din mest fördolda suck Han hör,
och vad Han lovat dig, Han gör.
Och därför har Han ock befallt,
att allt skall tjäna barnet – allt!
Vad vill du mer? O, se med hopp
blott till din rike Fader opp!” /okänd

Maria