Tag Archive | Kom

Trons bevisning i livet. Kom till Jesus

 

God

Den troende har kunskap att förmedla. Gud har gett oss många löften,  störst är löftet om evigt liv, och vi kan vara evigt tacksamma för att Jesus dog och uppstod för oss.  Fördärv och begär finns i världen och frälsningen är vad varenda människa på denna jorden behöver få. Vi får påminnas om vad vi fått och är evigt tacksamma, därför är vi många som vill berätta om vad tro och evigt liv är, läs gärna stycket nedan:

2 Petr 1:3-15

Trons bevisning i livet

 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära.
4 Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.
5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt,
6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan,
7 i gudsfruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor.
8 Ty om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.
9 Men den som saknar detta är närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.
10 Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla.
11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.
12 Därför tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger.
13 Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält.
14 Jag vet att jag plötsligt skall lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig.
15 Men jag vill göra det jag kan för att ni också efter min bortgång alltid skall kunna minnas detta.

*
name-graphics-maria-124184