Tag Archive | Kolosserbrevet

Del 1. Jesus är Gud. Han är helig. Kolosserbrevet. Video: 7 verser berättar

 

Bild Maria
Bild Maria

*

I Will Glory In My Redeemer

 

I Sonens rike

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.

*

100% PROOF: JESUS CHRIST IS GOD IN 7 VERSES!

 

Text: Del 1 av  2: Detta konstaterande om Jesu gudomliga natur är ett av de starkaste i hela bibeln. Jesus är inte bara jämställd med Gud (Fil 2:6) han är Gud (Joh 10:30, 38; 12:45; 14:1-11). Han ger oss inte bara en föreställning om Gud utan uppenbarar honom- visar oss honom (Joh 1:18; 14:9). Han kom från himlen, inte från jorden (1 Kor 15:47) och är herre över allt och alla. Läs texten ovan igen.

Detta måste man ju kunna förstå och kunna smälta, men många kan inte ens alls förstå att Jesus är Jesus, hur skulle han då kunna vara Gud? Men! Bibelorden/verserna berättar ju klart och tydligt att så är det. Det är en central sanning i den kristna tron. Detta är del 1 om vem Jesus är och en repetition av tidigare artikel om detta. Jag tycket det kunde vara bra att ta upp det igen pga att så många inte alls vill veta detta faktum. Del 2 kommer snart  i denna kategori.