Tag Archive | Kaos i frikyrkan

Kaos i frikyrkan. Del 1 och 2. Gud verkar genom den helige Ande, inte genom den lokala församlingen. Den sanna församlingen är inte skapad utan framfödd. Köpta herdar och herdar som vårdar. Se videos.

 

Truth

Kaos i frikyrkan:

http://youtu.be/uWclFih-NJY

.

och del 2:

.

 

http://youtu.be/F0kzUxqSz9E

 

K Boork

*

Apg 2:25-28 David säger med tanke på honom (Jesus):
Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida för att jag inte skall vackla.
26 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga, ja, också min kropp skall vila i det hoppet
27 att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen. 28 Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig med glädje inför ditt ansikte.

new0209