Tag Archive | Greg Laurie

Chrislam, Catholicism,Greg Laurie & Rick Warren Falska profeter 2013 video , Emerging Church/ 1 Tim 4, Guds Ord

 

search_1443362748

 

Marias-2737

 

Del  71 om Falska profeter och religioner

False Preachers, 2013

August 2013 Breaking News Resergence 2013 Greg

Laurie & Rick Warren purpose driven life

 VIDEO:

http://youtu.be/29H3zONwVv4

2013 RESURGENCE CONFERENCE Greg Laurie and Rick Warren WARNING BEWARE of false teaching guard yourself from wolves in sheep clothing final hour deception with major evangelical pastors leading the flock astray – Resurgence 2013 conference Greg Laurie of Harvest Crusade pastor of Harvest Christan Fellowship partner with Rick Warren who has been by Greg Laurie invited to Harvest Crusade at the Angel Stadium Harvest Crusade to open prayer and speak – Rick Warren Endorses false teaching Chrislam, Catholicism, Emerging Church, and his own false teaching the purpose driven life. Rick Warren Says Gay People Can Go to Heaven and Might Not Be Committing Sin – http://allchristiannews.com/rick-warr… – also at this conference in Nov 2013 Mark Driscoll, Greg Laurie – Deception in the last hour that we are in… 1 Timothy 4

*

1 Tim 4/Brevet från Paulus till Timoteus förutsäger

ett kommande avfall från tron, med allehanda

villoläror, och förmanar Timoteus till trohet i det

kall han har mottagit.

Förmaningar till Timoteus

1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2 De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten 3 och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. 4 Ty allt som Gud har skapat är gott, och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. 5 Det helgas genom Guds ord och bön.

6 När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. 7 Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan. 8 Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande – 9 det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. 10 Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende. 11 Detta skall du inskärpa och lära ut.

12 Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. 13 Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. 14 Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. 15 Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. 16 Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

*
/Det är en stor och väsentlig skillnad om vi ser på bibelns ord och på  s k profeters ord  i vår tid. Vi är i de sista tiderna och Satan har bråttom att  förvilla och förstöra människor. Videon ovan är bara en i raden som visar de falska människorna!
/Maria
Lord