Tag Archive | domstol

1.Alzheimers och covid-vaccin, 2. Högsta Domstolen och stämningar

Forskare kopplar covid-vaccin till Alzheimers

KRITISERADE COVIDVACCINERINGEN 

 – AV MARKUS ANDERSSON

PUBLICERAD IDAG 17:14

Foto: Frank Marino/Pexels

Otaliga vaccinskador och allvarliga bieffekter har kopplats till covid-vaccinen.

I en studie från sydkoreanska Seoul noterar forskarna en högre förekomst av Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning hos personer som vaccinerade sig mot covid-19.

Preliminära bevis tyder på en potentiell koppling mellan covid-19-vaccination, särskilt mRNA-vacciner, och ökad förekomst av AD och MCI“, skriver man.

En grupp sydkoreanska forskare konstaterar att det funnits många frågetecken och utmaningar i samband med covid-19 – och att detta inte minst innefattar en utbredd oro för allvarliga vaccinskador och biverkningar relaterade till de experimentella mRNA-vaccinen – inklusive möjliga kopplingar till neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom.

I en studie där man analyserat data från drygt 558 000 individer i huvudstaden Seoul har man försökt undersöka sambandet mellan covid-vaccinationer och uppkomsten av Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning (MCI).

Den data man gått igenom kommit från den nationella sjukförsäkringstjänsten i landet och deltagarna delades in i vaccinerade och ovaccinerade grupper och man fokuserade på förekomsten av Alzheimers och MCI efter vaccinering.

Behövs ytterligare forskning

Resultaten visade en ökad förekomst av både MCI och Alzheimers hos vaccinerade individer – och särskilt hos de som injicerats med mRNA-vaccin, inom tre månader efter vaccinationen. Gruppen som fick mRNA-vaccinen uppvisade en signifikant högre incidens av Alzheimers och lindrig kognitiv störning jämfört med den ovaccinerade gruppen, medan inget tydligt samband mellan vaccinen och vaskulär demens eller Parkinsons sjukdom noterades.

Preliminära bevis tyder på en potentiell koppling mellan covid-19-vaccination, särskilt mRNA-vacciner, och ökad förekomst av AD och MCI”, konstaterar forskarna.

Man betonar att ytterligare forskning behövs ”för att klargöra förhållandet mellan vaccinindicerade immunförsvar och neurodegenerativa processer” och att det är mycket viktigt att ”vaccinens långsiktiga neurologiska effekter” övervakas och undersöks.

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se

Människor förstår inte hur fel de gör. -Bibelverser

Dessa verkligt härliga och svåra bibelverser nedan sätter fortfarande myror i huvudet på mig, för jag har sett så många som inte vill ta emot dem och jag har sett så många som absolut inte vill vara så emot mig och andra som Guds ord säger. Personligen är jag mycket skadad av det beteende som jag fått se vara så fruktansvärt, emot mig, m fl, det är en skam att vara sådan.
Bibelverserna säger hur Gud vill ha det, men så vill inte människor göra som det står här.

Så skändad av myndigheter som vi ändå bett för och trott på att de ska vara till hjälp, de kan inte ens kallas barmhärtiga och jag vet inte hur jag ska gå vidare, bostadslös, och utan ett eget hem!
Så går det….ja detta är sååå invecklat!

Luk kap 6:27 Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28 Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. 29 Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. 30 Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
31 Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. 32 Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det? Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33 Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det? Även syndare gör samma sak. 34 Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det? Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka.
35 Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor, och ni ska bli den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. 36 Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig.

Sak 7:9 Så säger Herren Sebaot: ”Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet.


/ De domar som instanserna dömer är ofta inte rättvisa för de visar på STOR okunskap i sak och paragrafer, även kallar de sig domare eller annat inom domstolen. Det tog mig nio (9) månader att smärtsamt inse. Det de gör, gör mig bostadslös./

Matt 5:7 Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.
Matt 9:13 Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Gode Gud, du vet vad jag önskar: Leva för dig! Barmhärtigheten som jag sökt tycks inte finnas. Det är kalla handen och adjö. ……men inte av GUD. Han finns och ömmar för de fattiga och sjuka.Jag ber och tackar dig Gud.

EU SUPERSTATE, Det rätta ansiktet på Europeiska unionen. Prophetic film 2004

#EUSUPERSTATE – The Real Face of the European Union (Prophetic Film made in 2004)

Nedmontering av brittisk suveränitet; Politiker i maskopi, historien om Europa, En federal europeisk superstat, den verkliga planen, 25 gamla länder till parlamentet, en regering, en domstol, en valuta, en flagga och en hymn.  United  States of Europe………………………

Kolla in hur Angela Merkel planerar att upphäva  #BREXIT Vote http://vid.io/xox3
23 jun 2016 – UK Independence Day – EU har sålts till Storbritannien som vårt bästa hopp för framtiden. Men bakom kulisserna, har en annan, mer oroande agenda varit utspelas? Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) började för Storbritannien som ett frihandelsavtal 1972.

Dagens EU är på god väg att bli en federal superstat, komplett med en valuta, ett rättssystem, en militär, en polisstyrka – även sin egen nationalsång. I denna chockerande nya dokumentär med EU insiders och kommentatorer, omfattar oberoende författaren Phillip Day historia och mål i Europeiska unionen, liksom de störande, oåterkalleliga konsekvenser denna nya regeringen har för varje brittisk medborgare.

Check out how Angela Merkel plans to annul#BREXIT Vote http://vid.io/xox3
June 23, 2016 – UK Independence Day – The EU has been sold to Britain as our best hope for the future. But behind the scenes, has another, more unsettling agenda been unfolding? The European Economic Community (EEC) began for Britain as a free-trade agreement in 1972.

Today’s European Union is well on its way to becoming a federal superstate, complete with one currency, one legal system, one military, one police force — even its own national anthem. In this shocking new documentary featuring EU insiders and commentators, independent author Phillip Day covers the history and goals of the European Union, as well as the disturbing, irrevocable implications this new government has for every British citizen.

*

Se video och förstå att vi är nära en superstat med Antikrist som ledare över den och världen

NamnlösMaria