Tag Archive | SEOUL

1.Alzheimers och covid-vaccin, 2. Högsta Domstolen och stämningar

Forskare kopplar covid-vaccin till Alzheimers

KRITISERADE COVIDVACCINERINGEN 

 – AV MARKUS ANDERSSON

PUBLICERAD IDAG 17:14

Foto: Frank Marino/Pexels

Otaliga vaccinskador och allvarliga bieffekter har kopplats till covid-vaccinen.

I en studie från sydkoreanska Seoul noterar forskarna en högre förekomst av Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning hos personer som vaccinerade sig mot covid-19.

Preliminära bevis tyder på en potentiell koppling mellan covid-19-vaccination, särskilt mRNA-vacciner, och ökad förekomst av AD och MCI“, skriver man.

En grupp sydkoreanska forskare konstaterar att det funnits många frågetecken och utmaningar i samband med covid-19 – och att detta inte minst innefattar en utbredd oro för allvarliga vaccinskador och biverkningar relaterade till de experimentella mRNA-vaccinen – inklusive möjliga kopplingar till neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom.

I en studie där man analyserat data från drygt 558 000 individer i huvudstaden Seoul har man försökt undersöka sambandet mellan covid-vaccinationer och uppkomsten av Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning (MCI).

Den data man gått igenom kommit från den nationella sjukförsäkringstjänsten i landet och deltagarna delades in i vaccinerade och ovaccinerade grupper och man fokuserade på förekomsten av Alzheimers och MCI efter vaccinering.

Behövs ytterligare forskning

Resultaten visade en ökad förekomst av både MCI och Alzheimers hos vaccinerade individer – och särskilt hos de som injicerats med mRNA-vaccin, inom tre månader efter vaccinationen. Gruppen som fick mRNA-vaccinen uppvisade en signifikant högre incidens av Alzheimers och lindrig kognitiv störning jämfört med den ovaccinerade gruppen, medan inget tydligt samband mellan vaccinen och vaskulär demens eller Parkinsons sjukdom noterades.

Preliminära bevis tyder på en potentiell koppling mellan covid-19-vaccination, särskilt mRNA-vacciner, och ökad förekomst av AD och MCI”, konstaterar forskarna.

Man betonar att ytterligare forskning behövs ”för att klargöra förhållandet mellan vaccinindicerade immunförsvar och neurodegenerativa processer” och att det är mycket viktigt att ”vaccinens långsiktiga neurologiska effekter” övervakas och undersöks.

Markus Andersson
markus.andersson@nyadagbladet.se