Tag Archive | orenhet

Människor förstår inte hur fel de gör. -Bibelverser

Dessa verkligt härliga och svåra bibelverser nedan sätter fortfarande myror i huvudet på mig, för jag har sett så många som inte vill ta emot dem och jag har sett så många som absolut inte vill vara så emot mig och andra som Guds ord säger. Personligen är jag mycket skadad av det beteende som jag fått se vara så fruktansvärt, emot mig, m fl, det är en skam att vara sådan.
Bibelverserna säger hur Gud vill ha det, men så vill inte människor göra som det står här.

Så skändad av myndigheter som vi ändå bett för och trott på att de ska vara till hjälp, de kan inte ens kallas barmhärtiga och jag vet inte hur jag ska gå vidare, bostadslös, och utan ett eget hem!
Så går det….ja detta är sååå invecklat!

Luk kap 6:27 Men till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. 28 Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. 29 Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. 30 Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka.
31 Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. 32 Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det? Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. 33 Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, ska ni ha tack för det? Även syndare gör samma sak. 34 Och om ni lånar ut till dem som ni hoppas ska ge tillbaka, ska ni ha tack för det? Även syndare lånar ut till syndare för att få lika tillbaka.
35 Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. Då ska er lön bli stor, och ni ska bli den Högstes barn, för han är god mot de otacksamma och onda. 36 Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig.

Sak 7:9 Så säger Herren Sebaot: ”Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet.


/ De domar som instanserna dömer är ofta inte rättvisa för de visar på STOR okunskap i sak och paragrafer, även kallar de sig domare eller annat inom domstolen. Det tog mig nio (9) månader att smärtsamt inse. Det de gör, gör mig bostadslös./

Matt 5:7 Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet.
Matt 9:13 Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Gode Gud, du vet vad jag önskar: Leva för dig! Barmhärtigheten som jag sökt tycks inte finnas. Det är kalla handen och adjö. ……men inte av GUD. Han finns och ömmar för de fattiga och sjuka.Jag ber och tackar dig Gud.

Ondskan och friden är inga vänner och kan inte mötas. Bibelord.Falskhet och orenhet….

 

Vy från Arboga, foto Maria

Vy från Arboga, foto Maria

 

Ondskan och friden är inga vänner,  kan inte mötas och vi ser att det är sant. Inte heller familjer tycks kunna mötas i frid-  det finns många problem och bekymmer med illasinnade människor i släkterna.
Ren ondska finns naturligtvis också, och den kan vi läsa spaltmeter om i bibeln. Har man en gång råkat ut för ren och skär ondska så känner man igen den, och därför är bibelorden många om detta fenomen. Se t ex bibelordet som kommer först här nedan, och sedan alla de andra som berättar något för dig:

*

Ef 6:12
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Ibland eller ofta kan man bli drabbad, ja sannerligen!  som om en blixt kommer från en klar himmel och chocken är ett faktum, har du varit med om det?
Man kan verkligen tala om  ondskans andemakter, för ondskan är stor och farlig. Som Guds barn har vi hans beskydd, varför händer det då otrevliga saker? Det vet vi om vi läser vad Gud vill med oss. Han vill att vi ska bli klara för att tjäna och för att komma till himmelen i det skick han vill ha oss. Alltså måste allt felaktigt brännas bort. Om detta kan du läsa mycket om i bibeln.

*

Jak 1:21
Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar.

*

Tit 3:3
Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar, vi levde i ondska och avund, vi var avskyvärda och vi hatade varandra.

*

1 Kor 14:20
Bröder, var inte barn till förståndet. Var i stället barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet.


Vilken härlig text! Vi ska vara så omedvetna om onskan att vi inte ens tänker på att göra ont, barn är inte onda då de är små..de lär sig av andra att bli onda. Barn brukar ha ett gott förstånd, eller hur? och veta vad som är rätt – dvs barnen är oskuldsfulla- en tid.

*
Rom 1:29
De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja.

*
Apg 8:22
Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta.
*

Luk 11:39
Men Herren sade till honom: ”Ni fariseer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska.

*
Mark 7:22
äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.

*

Matt 23:28
Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

*
Jona 1:2
”Stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. /ondskan, igen! Läs Jona bok.

*

Mika 3:10
ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med ondska….   / Detta kapitel är också högintressant! Det berättar om Rätt och orätt, folkets ledare som skulle vara föredömen och lära andra människor på rätt väg, men icke……….Läs och lär av Guds Ord. Tala om falskhet och lagbrytare…..

/FRID.   /Maria

Ros Maria