Tag Archive | den Outgrundlige

Lovsång till den Outgrundlige

 

Maria

Maria

 

***

Rom 11:33-36
Rubrik:
Lovsång till den Outgrundlige
Text:

11:33 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.
34 Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare?
35 Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen?
36 Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.

*

 

logo  Maria