Tag Archive | Containers

Köpmännen i Joh Uppenbarelsebok/ …NUTID, ser Du vad som sker?

Köpmännen i Uppenbarelseboken 18:11

Revelation 18:11 (Swedish) Och köpmännen på jorden gråta och sörja över henne, då nu ingen mer köper de varor som de frakta:

Varför  beskriver Bibeln köpmännen?
Vad har köpmännen för vikt och makt?

Vilken ekonomisk makt driver henne?
Är köpmännen detsamma som skökan,
alternativt ger skökan liv?

Köpmännen översätts med ordet: emporos
a passenger by sea; a traveller; one who travels about for traffic, a merchant, Mat 13:45; Rev 18:3; Rev 18:11; Rev 18:15; Rev 18:23.
1) one on a journey, whether by sea or by land, especially for trade
2) a merchant as opposed to a retailer or petty tradesman

Bibeln beskriver köpmännen (maskulint) med ett enda ord, emporos.
Affärsimperium, alternativt kontrakterad handel (se Vilddjurets Märke och ordet tvingar=poeio). Affärsimperium!

Apple,Microsoft,Google,Amazon?

Nej det handlar om idkad handel på sjövägar via fraktcontainrar.

Exxon,General Electric,Gazprom,Royal Dutch Shell, BP,Petrochina,
Här dyker (angående emporos) ett liknande ord upp som har med havet och transportcontainers att göra.

https://www.weforum.org/agenda/2017/01/worlds-biggest-corporate-giants/

Nummer 1 dyker Maersk Line upp, oväntat! Ett Danskt bolag?

Men även Franska och Tyska bolag dyker upp.

De har ju väldigt nära till skökan så att säga.

Japan ingår också samt Taiwan,Kina och som sagt Singapore med sina 40% av transitfabriken. Samt Korea, men skillnaden är att här verkar ägarskiktet vara privat-ägda, det verkar alltså (Empire)  inte vara tal om några kommunalägda bolag.

https://en.wikipedia.org/wiki/HMM_(company)

https://container-news.com/hyundai-merchant-marine-to-rebrand-as-hmm-co-ltd/
40% av världens container-handel sker via Singapore och resten (förmodat från USA) d v s 60%.
Detta utgör 100% av världens handel som köpmännen har kontrakterat för.
Denna rutt bör alltså utgöra det 18:11 beskriver.

Både denna rutt och avlastningsplats, vare sig det rör Singapore eller New York
kommer alltså på mindre än en timma att ödeläggas. Hur eller vilken kan bara Bibeln beskriva
men ingen eld utan rök, så jag antar att det rör sig om en termo-nukleär laddning som
är långsiktigt planerad. Eller flera i rad som ödelägger dessa hamn-portar och köpmännens nav (för på och avlastning av dess varor). Där även slavar förekommer.
Köpmännen har alltså en enorm makt och världslig kontroll men främst används denna handel och enorma rikedom för otukt?
Huruvida det är grafisk pornografi eller bara är ett uttryck för onaturlig lust ger Bibeln en distinktion på att det är en fysisk handling och av sexuell natur.
Rotterdam och Österrike?
I Vilka länder är prostitution laglig?
Vilka är köpmännen?

-Ja uppenbarligen använder Bibelns texter samma färger som skökan, d v s purpur och att på en enda timme bli ödelagt.
Skökan (som sitter still) oroar sig inte alls.


Revelation 18:6 (Swedish) Vedergällen henne vad hon har gjort, ja, given henne dubbelt igen för hennes gärningar; i-skänken dubbelt åt henne i den kalk vari hon har i-skänkt.
Revelation 18:9 (Swedish) Och jordens konungar, som hava bedrivit otukt och levat i vällust med henne, skola gråta och jämra sig över henne, när de se röken av hennes brand.
Rotterdam,Singapore och New York?

Underförstått: det hela hänger ihop!

https://www.karnbibeln.se/lexikon/?gw=1713

Text: Fredrik Eriksson Korsfrukt.com

Tack Fredrik, för denna text/genomgång! Bibeln berättar denna text som du förklarat, och som SKER i NUTID. Man kan undra hur det blir om ett tag eller STRAX, och hur världens folk kommer att få lida och köpmännen rasa och skrika, m m. Det ÄR super-intressanta tider nu och bomber och granater kommer, jag uppmanar människor att ta reda på VAR vi är i skeendet- det stora och märkliga som vi lever i. Jesus kommer snart. (Efter Vedermödan).