Tag Archive | Blood

Jesu blod renar oss från all synd…1 Joh 1:7 Genom Jesu Kristi kors. Covered by the blood of Jesus

Genom Kristi kors och blod / I am covered by the blood of Jesus! I am FREE.

Loveeee

mitt blod till syndernas förlåtelse……… Matt 26:28

står som rättfärdiga genom hans blod….. Rom 5:9

budskapet om korset är Guds kraft…….. 1 Kor 1:18

vi är friköpta genom Jesu blod……………….. Ef 1:7

Gud har försonat allt genom korset ……… Kol 1:20

Kristi blod renar våra samveten………… Hebr 9:14

Jesu blod renar oss från all synd…………. 1 Joh 1:7

Rom 8:11 Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

Vad har Jesus gjort för oss frälsta? Det kan du läsa om i bibelorden här.
Tänk att de synder vi gjort har han förlåtit oss.
Tänk att vi är rättfärdiga genom hans blod.
Tänk att budskapet om Kristi kors är Guds kraft, att vi som frälsta fått möjlighet att bli renade genom Jesu blod.
Vi är alltså köpta med hans blod som lösen för våra liv. Vi har i frälsningen fått EVIGA OCH NYA LIV!
Gud har försonat allt genom korset där Jesus dog, han gav oss frid och rätttfärdighet.
Kristus har gjort våra inre fria, gett oss fria samveten d v s vi gör inte de fel vi gjorde som ofrälsta, våra samveten är RENADE.
Vår Herre Jesus Kristus har gjort oss FRIA!

1 Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

Hebr 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

 

Hollywood exposed: Häxkraft, satanism, pedofili, och mycket annat hemskt, Man säljer sin själ och kropp till satan. Illuminati

001

Hollywood exposed: witchcraft, satanism, pedophilia in Hollywood and government [MIRROR]

/Hollywood visar på häxkraft, satanism,pedofili och mera. Att vara kändis har sina problem minsann!!

Tala om att sälja sin själ till djävulen, det är precis vad Hollywoods stjärnor har gjort. De har svurit en ed och skrivit under vad de skall följa och lovar att inte yppa vad som sker i deras liv då de träder in i att vara berömd, känd, aktad och älskad.

Man ville bli sig själv, vara fri, men går man in i detta som är kändisskap blir man en fånge i industrin. Ok, man blir rik, och det vill de ju bli- och det blir man där, men man förlorar sin själ! Ja man förlorar sitt liv! Illuminati och mainstream media!

*Skriv under kontraktet med blod.……..* få en smak på det goda livet. Ja de får allt de alltid vela ha, se bilderna och foton på kändisarnas liv. Är det så det ska vara och är det så bra tror du? De säger att de är gudar och de tror på det.

Snart nog kommer sanningen i fatt dem i form av satanismen de hamnat i!
De har hamnat i satanism och ritualer som de/du inte ens kan tänka dig så hemska.
De äter baby-hjärtan, de offfrar babysar, de dricker blod de tvingas till hemska saker!

De har underjordiska kyrkor där de hånar Jesus. De har sina egna ritualer och tro på satan, han är deras herre.
De gör allt tvärsemot vad det ska vara.

Allt är superhemligt! Förstår du? Det är riktigt otäcka saker som sker!! Det är demoner som styr dem. I de hemliga mötena samlas runt 100-200 personer, och gör fasansfulla saker. De har möten under katolska kyrkor, de har möten i sina stora hus, vad gör de där? Gissa och titta på videon.
De har samlag med åsnor!

Räcker dessa ord här ovan för att berätta för dig/er at kändisarna du ser på tidningarnas omslag sysslar med sådana vidrigheter som du inte ens kan tänka dig eller stava till! SÅDAN ÄR VÄRLDEN, Kändisarnas värld är GRYM, men de får betalt för det! Är det värt det? naturligtvis inte!!

De tjänar satan!!!!!!!!!!
Kan du förstå vem han är!?

NamnlösMaria

O The Blood/Selah The Blood of Jesus

Jesus dog för alla människor, O det dyra blod!

Apg 20:28
Ty med stor kraft vederlade han judarna offentligen och bevisade genom skrifterna att Jesus var Messias.

Rom 5:9
Så mycket mer skola vi därför, sedan vi nu hava blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bliva frälsta undan vredesdomen.

1 Kor 11:25
Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: »Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta I dricken den, så gören detta till min åminnelse.»

Hebr 9:14
huru mycket mer skall icke Kristi blod — då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud — rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!

Joh Upp 19:13
Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är »Guds Ord».

NamnlösMaria

Ros Maria

Salvation. Eternal life. Frälsning. Evigt liv. The Blood of Jesus Christ

252

Denna sidan har funnits i tio (10 år i oktober) och på de tio åren har det hunnit hända så mycket i mitt liv och många förändringar har skett, och min tro på min Frälsare har vuxit sig starkare för varje år.

Is Jesus Christ The Only Way To Heaven?

Se video och ta reda på bibelverserna.   VIDEON ÄR BORTTAGEN

Kanske läser du nu som INTE känner Jesus, och då skulle jag vilja säga till dig att det är av största vikt att lära känna honom. Det som du får är: EVIGT LIV:

Daniel 12:2 Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och somliga till smälek och evig blygd.

Matteus 19:29 Och var och en som har övergivit hus, eller bröder eller systrar, eller fader eller moder, eller barn, eller jordagods, för mitt namns skull, han skall få mångfaldigt igen, och skall få evigt liv till arvedel.

Matteus 25:46 Och dessa skola då då bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.» vänstra sida: ‘Gån bort ifrån mig i förbannelse’ osv.

Joh 3:16-18  Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

17

Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

18

Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.

Dessa bibelverser här ovan är bara en bråkdel av dem som visar på evigt liv. Frälsningen är det viktigaste i en människas liv, antingen frälsning och evigt liv eller evig död.

Människor kan tro att det är ett hot, det är det inte, det är en förklaring till vad du/man/ kan få, det är en GÅVA att få TRO. Jesus dog för ALLA  människor!

23

Romarbrevet  3:23-25  Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;

24

och de bliva rättfärdiggjorda utan förskyllan, av hans nåd, genom förlossningen i Kristus Jesus,

25

honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud — då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna — nu visa att han dock var rättfärdig.

Jag hoppas du undersöker vad frälsning är och tar emot Jesus Kristus i ditt hjärta. Du kommer aldrig att ångra dig. Livet är ingen dans på rosor och absolut inte då man är en frälst troende. MEN:  Du har fått evigt liv, det börjar då du säger ett ja, och går du med Jesus hela vägen så är du en av de människor som fått det bästa av allt som går att få. Du blir ett Guds barn.

Jag kan rekommendera denna youtube-sidan med WF White!

The Blood of Jesus Christ Explained!

 Slå upp bibelverserna du ser i videon!

NamnlösMaria

Saved or Lost, Video, /My soul refuge/Eng-Sv

 

Bild Maria

Bild Maria

*

Almighty GOD has only ONE covenant with mankind, and that is in his Son Jesus Christ. The BLOOD of His Son Jesus Christ is the only BLOOD that will ATONE for your sins. You are either IN covenant with God or you are NOT in covenant with God. This applies to ALL of humanity, both Jewish and Gentile, with NONE left out. You certainly have a choice to make regarding Jesus Christ, and whether YOU want to be SAVED or LOST for eternity.

Neither by the blood of goats and calves, but by HIS OWN BLOOD he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh: How much more shall the BLOOD OF CHRIST, who through the eternal Spirit OFFERED HIMSELF without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause he is the mediator of the new testament (COVENANT), that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. (Hebrews 9:12-15)

*

SVENSKA:

Allsmäktige Gud har bara ett förbund med mänskligheten , och det är i hans Son Jesus Kristus . Blodet av hans Son Jesus Kristus är det enda blod som kommer att försona  dina synder . Du är antingen i förbund med Gud eller  inte  i förbund med Gud . Detta gäller för hela mänskligheten , både judiska och icke-judiska , med INGA har utelämnats . Du har verkligen ett val att göra om Jesus Kristus , och om du vill bli frälst eller förlorad för evigheten .

Hebr 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. 13 Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14 hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

*

9:15-22 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. 17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. 18 Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. 19 När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, scharlakansröd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. 20 Han sade: Detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla.* 21 På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. 22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Bibelord: Hebr 8:10-8:12

Hebr 9:12-9:15

John 1:29

Hebr 10:5-10:9

Hebr 10:10-10:19

Hebr 9:12-15

Hebr 10:20-10:23

Rom 5:1, 5:8, 5:9

John 14:6

Acts, Apg 4:10-4:12

Hebr 1:1-1:3

/Folkbibeln/

Foto Maria

Foto Maria