Saved or Lost, Video, /My soul refuge/Eng-Sv

 

Bild Maria

Bild Maria

*

Almighty GOD has only ONE covenant with mankind, and that is in his Son Jesus Christ. The BLOOD of His Son Jesus Christ is the only BLOOD that will ATONE for your sins. You are either IN covenant with God or you are NOT in covenant with God. This applies to ALL of humanity, both Jewish and Gentile, with NONE left out. You certainly have a choice to make regarding Jesus Christ, and whether YOU want to be SAVED or LOST for eternity.

Neither by the blood of goats and calves, but by HIS OWN BLOOD he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh: How much more shall the BLOOD OF CHRIST, who through the eternal Spirit OFFERED HIMSELF without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause he is the mediator of the new testament (COVENANT), that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. (Hebrews 9:12-15)

*

SVENSKA:

Allsmäktige Gud har bara ett förbund med mänskligheten , och det är i hans Son Jesus Kristus . Blodet av hans Son Jesus Kristus är det enda blod som kommer att försona  dina synder . Du är antingen i förbund med Gud eller  inte  i förbund med Gud . Detta gäller för hela mänskligheten , både judiska och icke-judiska , med INGA har utelämnats . Du har verkligen ett val att göra om Jesus Kristus , och om du vill bli frälst eller förlorad för evigheten .

Hebr 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. 13 Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, 14 hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.

*

9:15-22 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. 17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. 18 Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. 19 När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket, tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, scharlakansröd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. 20 Han sade: Detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla.* 21 På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. 22 Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

Bibelord: Hebr 8:10-8:12

Hebr 9:12-9:15

John 1:29

Hebr 10:5-10:9

Hebr 10:10-10:19

Hebr 9:12-15

Hebr 10:20-10:23

Rom 5:1, 5:8, 5:9

John 14:6

Acts, Apg 4:10-4:12

Hebr 1:1-1:3

/Folkbibeln/

Foto Maria

Foto Maria

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.