Tag Archive | Blodstänkt

Jag vill gå framåt på den blodstänkta väg, Den stig som min Jesus gått, Om jag dit skall nå, Där de frälsta bo, Och få del av de frälstas lott /Vill du gå den vägen och leva

 

moln 017foto Maria

*Jag vill gå framåt på den blodstänkta väg, Den stig som min Jesus gått, Om jag dit skall nå, Där de frälsta bo, Och få del av de frälstas lott*.
Gammal sång vers 1

Ska man gå den väg som Jesus gått då måste man lägga av det gamla livet och börja förstå att man skall älska Jesus och inte denna världen, man måste veta att Jesus är allt.

Ja jag vill gå framåt med Jesus, gå den vägen han gick. De frälsta får gå den vägen, om än den är svår, denna världen har inget att erbjuda, bara Gud har något så värdefullt och mycket fint att ge, det eviga livet väntar då.
2 Krön 20:6
Han sade: ” Herre , våra fäders Gud, är inte du Gud i himmelen och den som råder över alla hednafolkens riken? I din hand är kraft och makt, och det finns ingen som kan stå dig emot.

Jes 37:16 ” Herre Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och jorden.

Ps 121:2
Min hjälp kommer från Herren , som har gjort himmel och jord.

Jes 18:4
Ty så har Herren sagt till mig: ”I stillhet skall jag skåda ner från min boning, som solglans glöder från en klar himmel, som molnet släpper ut dagg under skördens hetta.”

Ps 13:6
Men jag litar på din nåd,mitt hjärta jublar
över din frälsning.Jag vill sjunga till Herren ,för han är god mot mig.

Ps 21:6
Stor blir hans ära genom din frälsning,majestät och härlighet skänker du honom.

Ps 31:3
Vänd ditt öra till mig,skynda till min räddning! Var min fasta klippa, en borg till min frälsning

Gud är nådefull och har en enorm nåd att ge oss i våra liv, har du tänkt på att vända om? och ge ditt liv åt honom? Jag hoppas det!

NamnlösMaria