Tag Archive | 1 John 5:13

Hoppas du på evigt liv?—Evigt liv finns att få genom Jesus Kristus. 1 Joh 5:13

 

114

Somliga hoppas få evigt liv, men Johannes säger att vi inte ska nöja oss med mindre än att veta det. Vissheten grundar sig på Guds eget löfte om evigt liv genom hans son Jesus.

Detta är sant, vare sig du känner närhet till Gud eller främlingsskap för honom. Evigt liv har inget med känslor att göra- det grundar sig på fakta. Om du tror på Guds sanning så vet du att du har det.

Om du saknar visshet om att du är en kristen, ska du fråga dig om du verkligen har lämnat dig till Jesus och erkänner honom som mästare och herre över ditt liv. Om du tillhör honom, så tillhör det eviga livet dig genom samma tro, som gjort dig till ett Guds barn. Läs 1 Joh 5:1313 Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. 

 

NamnlösMaria