Kristus /Kristus och Mytreligionen../ Jan O

 

*

Reflektioner om Kristus och Mysteriereligionen Babylon

Frälsningen i Kristus (nytt liv/födelse på nytt)

Kristus har evigt liv; Kristus är Huvudet, vi är kroppen. Den frälste har liv av Honom. Utan Kristus dör människan i köttet (naturen). Jesus är hörnstenen och vi de levande stenarna i Guds tempel. Guds Tempel är inte en Kyrka byggd av sten eller murbruk. Den består av troende överlåtna kristna av alla folk.

(Petrus brev i NT talar om detta)

Nytt liv i Mysteriereligionen

I världens olika Mysteriereligioner söks istället kontakt mellan andarna och de människor som är villiga att öppna sig för dem. Andar (ofta kallas de ”änglar” i dessa religioner) söker KROPPAR; De söker att få liv genom oss människor. De vill bygga gemenskap med oss och vägleda oss. Människorna, i sin tur, söker att få kunskap om saker som de normalt sett inte kan ha kunskap om (esoterisk kunskap). Andarna söker människor som vill binda sig till dem genom ritualer, meditationer och seanser mm. Evigt liv sägs finnas i Mysterie-ceremonierna (genom kontakt med andarna) och i den esoteriska kunskap som andarna förmedlar människor. Hemliga koder, riter, böcker och visdom utgör vägen till upplysning inom Mysteriereligionerna.

(1 Mosebok kap 6 beskriver denna ”andarnas längtan!”)

Nytt liv i Kristus eller mysterieliv, vad är skillnaden?

Gud har skapat mänskligheten och den tillhör Honom (också de människor som inte tror). Kristus har räddat oss från ett liv i synd, och ett liv bortvända från Gud. Gud har all kunskap och vet allt; Han vet också allt om oss människor. Gud har alltid existerat och kommer alltid att existera. Genom Hans liv har vi evigt liv. Det är bara av nåd vi kan få del i detta liv.

Änglar är skapade varelser, precis som vi människor. De änglar som inte längre tillhör Gud ska förgöras i den kommande eldsjön (Uppenb. kap. 20) och dessa änglarna/andemakter söker så sin boning hos oss genom Mysteriereligionernas ritualer.

Den första vägen till frälsning är säker och går genom tron på Kristus, den andra vägen är dunkel, och enligt Bibelns ord leder den till andligt mörker och död.

(1 Mosebok kap 3 beskrivs dessa två vägar till liv. Vägen från död till liv genom frälsningen i Kristus finns beskriven i Romarbrevets kap 6)

Guds Rike och Babel

Huvudskillnaden mellan Guds Rike (som har Jesus som huvud och oss kristna som kropp), och Mysteriet Babylon (den mysterie-religiösa världsordningen, vars slutna politiska aktiviteter ibland kallas för Illuminati, som har satan som mästerkonspiratör och många villiga medarbetare på höga poster), är att Guds Rike växer som Gud bestämt (evigt liv finns hos Kristus för alla som vill tro), medan Mysteriet Babylon försöker hitta slavar (vessels) bland oss människor och vill binda oss till andligheter som inte är eviga. Det är falskt ljus i slutet på en tunnel.

(1 Mosebok kap 11 och Uppenbarelseboken kap 13-18 beskriver detta)

Andarna behöver oss och vi öppnar oss för dem. Människor tar genom ockulta rituella handlingar kontakt med dem (“The Force”/Earth/Wind/Fire/Water, hinduismens gudar och gudinnor etc.). Kontakten beskrivs ofta som sexuell och full av andligt vällust.

(Jmfr tex Kundalini Yoga och Tantra Yoga)

Länk:
http://www.mindbodygreen.com/0-5399/Sex-Yoga-Orgasmic-Enlightenment-NSFW.html

(Wicca)

Länk:
http://paganwiccan.about.com/od/wiccanandpaganrituals/ht/Cast_Circle.htm

I kristen tro heter pånyttfödelsen frälsning i Kristus. Det finns en annan sorts pånyttfödelse: det är mysteriereligionernas rituella kontakter med “andarna.”

Babylons enhet

Mysteriereligionens riter ska ge oss evigt liv och världen byggas med gemensamma ritningar.
För att världen ska bli EN behövs en gemensam ande besvärjas fram.

Vilka komponenter har Mysteriet Babylon, (som i Bibeln beskrivs som en politisk och andlig rörelse, som tar över världen en period innan Jesu återkomst)?

* Politisk enhet

Det nya Babylon försöker binda alla människor i en internationell världsordning. Internationell lag, mänskliga rättigheter och FN-deklarationer (FN-institutioner) står t.o.m. över världsreligionerna traditionella uppfattningar om moral och seder och över demokratiska samhällen i världen, utan att detta görs klart för medborgarna. Inget land kan avsvärja sig dessa överenskommelser. Mammon och centralbyråkratins mekanismer spelar huvudrollen i integrationssträvandena. Detta är en politisk och andlig process som är mycket omfattande och pågår med full styrka i våra dagar.

(Uppenbarelseboken kap 13 beskriver denna totala enhet)

* Frimureriets världsbygge

Frimureriets väg från död till liv genom olika initiationsriter är en del av Mysteriet Babylon. Symboliskt gestaltas detta i berättelsen om den egyptiska gudinnan Isis, som söker att föreviga dödsguden och sin make/bror Osiris, genom att efter hans död sätta ihop kroppsdelarna från den styckade kroppen, och söker speciellt efter hans förlorade kön (fortplantningen av gudomlig säd). Frimurarna hoppas i sina ritualer, precis som i de babyloniska och egyptiska mysterierna i antiken, att få del av hans odödlighet.

Obelisken (sexpålen, Osiris resta kön) är vanligt förekommande i centrum av många världsstäder:
http://bonfiresblog.wordpress.com/tag/capitoline-hill/

Ett återuppbyggande av mänskligheten, Babels torn och Salomos tempel står högt på frimureriets agenda:
http://www.freemasons-freemasonry.com/building-solomon-temple.html

Att frimurare bygger EU kan man läsa på denna EU poster:
http://biblelight.net/Tower-of-Babel.htm

* New Age (hopkok av Mysteriereligiösa tankar) försöker i sina meditationer frammana Antikrist (“den vise, fredlige världshärskaren”; en slags Antimessiah; en annan Kristus), som ska leda världen i en ny era av harmoni och fred. Därför behöver man fira solens högtider och be för fred på jorden alla tillsammans och verka för att en ny medvetenhet ska genomsyra hela mänskligheten. Med en ny förhöjd andlig medvetenhet lägger människan av sig vrede, småaktighet och egoism, enligt New Age doktrinen.

Länk:
http://www.letusreason.org/nam17.htm

* Maria, Himmelens Drottning (Astarte/Asherah/Ashtoreth/Easter) dyrkas på höga platser (Fatima i Portugal tex) och i katolska mässan (Eukaristin).

Maria är en viktig person i den katolska frälsningen: Maria kommer före Kristus, som förmedlare av liv, nåd och förbön. Hon är syndfri och precis som Kristus idag uppstigen till himmelen, nedkommande att trösta oss med sina visa ord och uppenbarelser. Maria, påven och den Romerska Katolicismen är mallen för Mysteriet Babylon i Bibeln och det är med häpnad man ser hur tydligt många katolska fenomen passar profetiorna i Uppenbarelseboken.

(Himmelens drottning beskrivs i Jer. 7:18, och Eukaristins onödighet i Hebr 9:24-28. Mysteriet Babylon finns i Uppenbarelseboken kap 17))

Mike Hoggard, Queen of heaven pt 2:
http://www.youtube.com/watch?v=9HhaHysYCzA&feature=relmfu

* Häxeri, schamanism och andra naturreligioner är sätt att komma i kontakt med den “eviga andevärlden” och få kraft av den. Moder Jord och hennes välbefinnande spelar här en viktig roll.

* Evigt liv forskas det också om i DNA-teknik och genetisk forskning. Man tänker sig utveckla en ”människo-maskin” som kan “leva för evigt.” Dessa forskningsfält förespråkas av Transhumanister, vissa biologer m.fl.

Frankenstein är ett bra exempel på en ”transhumanist”:
http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenstein

Bra länk!

Pastor Mike Hoggard talar mycket om Mysteriereligionen ur bibelperpektiv på sin show:
http://watchmanvideobroadcast.com/recent-broadcasts.html

Att bli Illuminerad -upplyst eller frälst?

I regel finns det bara två religioner på jorden:

1 Den religion som söker att bli del/upplyst av andarna/andevärlden (icke specifik gudomlighet) genom ceremonier, och söker att leva i harmonin med naturen, andarna (och som dem “leva för evigt.”) Andarna behöver (precis som vålnader/zoombies!) oss som kroppar att bo i.

Helvetet besvärjs så fram av intet ont anande människor…vad ska man kalla det annars när andekrafter tar över en människa? Sinnesjukdom? Eller andlig upplysning?

2 Evigt liv i Kristus, Guds Son.

Kristus behöver inte oss för att leva, vi behöver honom. Utan Kristus dör vi i vårt nuvarande köttsliga liv (naturen) och sen väntar helvetet, om vi inte tar emot honom som vår Frälsare ur synden (Se Romarbrevet kap 3 och 6). Bibelns ord kan rädda oss människor!

Kalla inte på helvetet i alla dessa religiösa riter! Vänd dig till Kristus -du som undrar! Han lever och svarar på bön!

Alla som kallar på Herrens namn ska bli frälsta.
(Rom 10:13)

Jesus är världens ljus.
(Joh. 8:12)

Janne O
(19/9 2012)

*

/Maria/

Tack Janne för denna artikel!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.