Katolska kyrkan och Avgudadyrkan av en man: Påven. VARNING!!!! Hädelse

 

The Deification of Man: Pope Francis and The Blasphemy Of Being Called Holy Father!

There is only one person who deserves the title of “Holy Father” and he is sitting on a throne in Heaven, not on a throne over in the Vatican. Peter is often referred to as the “first Pope” of the Roman Catholic church, but when you study the scriptures you will find that Peter was just another Christian who refused and disdained the praise which came from man. If Peter were to walk through St Peter’s Square, and visit the Vatican in Rome he would be appalled by all of the gaudy idolatry and man-made traditions of the Catholic church. If you study the scriptures you can get the true picture of Peter fairly easily. In the book of Acts Peter rebuked a man who fell down on the floor to worship him, because he knew that he was merely a redeemed sinner, who was saved by the mercy and grace of God:

And as Peter was coming in, Cornelius met him, and fell down at his feet, and WORSHIPPED HIM. But Peter took him up, saying, STAND UP; I myself also am a man. (Acts 10:25-26)

Peter would NOT put up with such idolatry, and he let that man Cornelius know right away. Fast forward to modern times, and you will see people bowing down like little puppy dogs before the Catholic Popes, kissing their rings, and paying homage to them wherever they may go. This is actually something that has been going on for centuries. The Catholic Popes, including the current Pope Francis, are often referred to as the “Holy Father” or “His Holiness” when the true Christian knows that those titles are reserved only for God himself. The apostle Peter walked side by side with the Lord Jesus Christ, so he would have have heard, and known the instruction which the Lord gave addressing any man as Father!

And call NO MAN your FATHER upon the earth: for ONE is your FATHER, which is in heaven. Neither be ye called masters: for ONE is your MASTER, even CHRIST. (Matthew 23:9-10)

Roman Catholics are taught to address their local parish priest as “Father” from the time they are a small child. They will continue to address their Catholic priests as Father until the day they die, unless of course they get saved, and are delivered out from that deceptive system. This whole idea of multitudes of people bowing their knee to a man, and calling him “Holy Father” or “His Holiness” is demonic in origin, and rotten to the very core. People by the millions have been ensnared over the centuries, because they are worshiping and following a man, and not the Lord.

The word DEIFY is defined as “to make a god out of, to glorify as of supreme worth” and that is exactly what is done regarding the Roman Catholic Popes.

Cornelius was a humble man, and at the Lord’s request Peter (through a vision) was sent to instruct him. When Peter arrived at the place where Cornelius and his friends were gathered, Cornelius threw himself down on the floor to worship him, and Peter rebuked him because he knew that in and of himself he was nothing but a hell deserving sinner like the rest of us. Peter knew his place and he knew that the Lord was using him as a simple vessel to bring the truth of the gospel to Cornelius and his friends.

OBS:  Översättn  SVENSKA:

Det finns bara en person som förtjänar titeln “Helige Fader”, och han sitter på en tron i himlen, inte på en tron i Vatikanen. Peter blev ofta kallad “första påven” av den romersk-katolska kyrkan, men när man studerar skrifterna hittar du att Peter var bara en annan kristen som vägrade och föraktade beröm som kom från mannen/människan. Om Peter skulle gå igenom Petersplatsen, och besöka Vatikanen i Rom skulle han bli bestört av all prålig avgudadyrkan och konstgjorda traditioner i den katolska kyrkan. Om du studerar skrifterna kan du få den sanna bilden av Peter ganska lätt. I Apostlagärningarna tillrättavisade Peter en man som föll ner på golvet för att dyrka honom, eftersom han visste att han var bara en inlöst syndare, som räddades av barmhärtighet och Guds nåd:

Och som Petrus skulle träda in, gick Kornelius emot honom, och föll ned för hans fötter, och tillbad honom. Men Petrus tog honom upp, sade Stå upp; Själv är jag också en man. (Apg 10: 25-26)

Peter skulle inte stå ut med en sådan avgudadyrkan, och han lät den mannen Cornelius veta detta direkt. Spola fram till modern tid, och du kommer att se människor buga sig ner som små valphundar inför katolska påvar, kyssa deras ringar, och hylla dem var de än går. Detta är faktiskt något som har pågått i århundraden. De katolska påvarna, inklusive den nuvarande påven Francis, ofta kallad “Helige Fadern” eller “Hans Helighet”  de sanna kristna vet att dessa titlar är reserverad bara för Gud själv. Aposteln Petrus gick sida vid sida med Herren Jesus Kristus, så han skulle ha hört, och känt instruktionerna om Herren sade att man skulle kalla en man för Fader.

Matt 23:9. Ej heller ska ni kalla någon på jorden er ‘fader’, ty en
är er Fader, han som är i himmelen.
10. Ej heller ska ni låta kalla er ‘läromästare’, ty en är er
läromästare, Kristus.

Romerska katoliker får lära sig att tala med den lokala kyrkoherden som “Fader” från den tid de är små barn. De kommer att fortsätta att tala med sina katolska präster som far tills den dag de dör, utom naturligtvis oom de blir frälsta och tas ut från det bedrägliga systemet. Hela idén med mängder av människor som böjer sina knä till en man, och att kalla honom “Helige Fadern” eller “Hans Helighet” är av demoniskt ursprung, och är ruttet intill själva kärnan. Folk från de miljonerna som dyrkar påven har blivit insnärjda under århundradena, eftersom de tillber en man, och inte Herren.

Ordet AVGUDA definieras som “att göra en gud av, att förhärliga och med högsta värde” och det är precis vad som görs när det gäller romersk-katolska påvar.

Cornelius var en ödmjuk man, och på Herrens begäran Peter (genom en vision) att instruera honom. När Peter kom till den plats där Cornelius och hans vänner samlades, kastade Cornelius sig ner på golvet för att tillbedja honom, och Petrus tillrättavisade honom eftersom han visste att i sig själv att han var ingenting annat än att ett helvete förtjänar syndare som resten av oss . Peter visste att sin plats och han visste att Herren använde honom som ett enkelt kärl att framföra evangeliets sanning till Cornelius och hans vänner.

Apg 10:25-26, Matt 23:9-10; 1 Petr 1:17:18; 1 Pet 1:19;  Rom 5:6-7; Rom 5:8-9; Rom 10:13;  John 3:6-7; 1 Thim 2:5; Rom 8:16-17; Upp 19:10; Upp 22:9-10; Matt 7:15; John 3:16-17; John 3:18-19; John 3:20-21; John 8:12

Videon från: MYSOULREFUGE

NamnlösMaria

4 thoughts on “Katolska kyrkan och Avgudadyrkan av en man: Påven. VARNING!!!! Hädelse

 1. Bibeln är klar och sann, d v s Gud har talat.Artikeln är mycket bra med alla bibelverser som klart talar emot vad Katolska kyrkan lär ut, och det den står för gillar jag inte
  Mysoulrefuge är en bra kanal, och han har ju varit katolik så han vet ju att göra rätt bedömning och vi med om vi är genomfrälsta och sanna och vill veta vad Gud säger i sitt ord.

 2. Haha! Vad träffsäkert! Bibeln talar direkt mot våra kyrkotraditioner!

  1 Pet 1:17-19

  Petrus: Kalla på Fadern. Ni blev försonade, inte med ikoner och radband eller med ärvda traditioner, utan med Kristi blod som ett fläckfritt lamm.

 3. Hej Carla! Jag blev så förtvivlad då jag såg denna video att jag bara måste ta med den och visa vad som sker, men VARFÖR VAKNAR MAN INTE..är de hypnotiserade av både satan och påven… SANNINGEN står i bibeln, ja sannerligen och den borde människor få veta. Måtte vi få göra mer för Gud.
  Ja och världen vet inte vad som pågår, allt är lugnt fastän jorden skakar. Bibeln berättar och den troende kan se klart och tydligt var vi är o vad som sker och vad som kommer, OCH JESUS KOMMER SNART.
  FRIDSHÄLSNINGAR! Gud är god. /Maria

 4. Amen Maria!

  En sådan styggelse emot Skaparen som sker så absurt varje dag!
  Må folk vakna och öppna ögonen!
  Sanningen står framför våra ögon i Bibeln.
  Världen! Jesus kommer snart! Det drar ihop sig mer och mer. I Bibeln står det om vilka tider vi är inne nu och om Babylons ande som lyfts fram mer och mer.
  Guds välsignelser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.