Jesus / Känner du Jesus? Jesus för världen givit sitt liv

 

Årets mathelg har börjat: Människorna kallar den Påsken.  …..men ägnar mesta tiden till ätande istället för åt Jesus

Vem är JESUS?   Känner du Jesus?   Jag älskar Jesus, och tar med ett stycke ur Johannes evangelium som berättar att Jesus är livets bröd och att den som tror har evigt liv. Texten berättar också om att Judas Iskariot skulle förråda Jesus. Jesus dog på ett kors för alla människor. Och det som är ytterst glädjande i  allt detta är att: Jesus uppstod efter 3 dagar och han lever nu!

**

Joh 6:42  Och de sade: “Är denne icke Jesus, Josefs son, vilkens fader och moder vi känna? Huru kan han då säga: ‘Jag har kommit ned från himmelen’?”
Joh 6:43  Jesus svarade och sade till dem: “Knorren icke eder emellan.
Joh 6:44  Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drager honom; och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Joh 6:45  Det är skrivet hos profeterna: ‘De skola alla hava fått lärdom av Gud.’ Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig.
Joh 6:46  Icke som om någon skulle hava sett Fadern, utom den som är från Gud; han har sett Fadern.
Joh 6:47  Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror, han har evigt liv.
Joh 6:48  Jag är livets bröd.
Joh 6:49  Edra fäder åto manna i öknen, och de dogo.
Joh 6:50  Men med det bröd som kommer ned från himmelen är det så, att om någon äter därav, så skall han icke dö.
Joh 6:51  Jag är det levande brödet som har kommit ned från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd som jag skall giva är mitt kött; och jag giver det, för att världen skall leva.”
Joh 6:52  Då tvistade judarna med varandra och sade: “Huru skulle denne kunna giva oss sitt kött att äta?”
Joh 6:53  Jesus sade då till dem: “Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om I icke äten Människosonens kött och dricken hans blod, så haven I icke liv i eder.
Joh 6:54  Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.
Joh 6:55  Ty mitt kött är sannskyldig mat, och mitt blod är sannskyldig dryck.
Joh 6:56  Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom.
Joh 6:57  Såsom Fadern, han som är den levande, har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, så skall ock den som äter mig leva genom mig.
Joh 6:58  Så är det med det bröd som har kommit ned från himmelen. Det är icke såsom det fäderna fingo äta, vilka sedan dogo; den som äter detta bröd, han skall leva till evig tid.”
Joh 6:59  Detta sade han, när han undervisade i synagogan i Kapernaum.
Joh 6:60  Många av hans lärjungar, som hörde detta, sade då: “Detta är ett hårt tal; vem står ut med att höra på honom?”
Joh 6:61  Men Jesus visste inom sig att hans lärjungar knorrade över detta; och han sade till dem: “Är detta för eder en stötesten?
Joh 6:62  Vad skolen I då säga, om I fån se Människosonen uppstiga dit där han förut var? –
Joh 6:63  Det är anden som gör levande; köttet är till intet gagneligt. De ord som jag har talat till eder äro ande och äro liv.
Joh 6:64  Men bland eder finnas några som icke tro.” Jesus visste nämligen från begynnelsen vilka de voro som icke trodde, så ock vilken den var som skulle förråda honom.
Joh 6:65  Och han tillade: “Fördenskull har jag sagt eder att ingen kan komma till mig, om det icke bliver honom givet av Fadern.”
Joh 6:66  För detta tals skull drogo sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de icke längre vandrade med honom.
Joh 6:67  Då sade Jesus till de tolv: “Icke viljen väl också I gå bort?”
Joh 6:68  Simon Petrus svarade honom: “Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,
Joh 6:69  och vi tro och förstå att du är Guds helige.”
Joh 6:70  Jesus svarade dem: “Har icke jag själv utvalt eder, I tolv? Och likväl är en av eder en djävul.”
Joh 6:71  Detta sade han om Judas, Simon Iskariots son; ty det var denne som skulle förråda honom, och han var en av de tolv.

/

*Jesus för världen givit sitt liv Öppnade ögon, Herre, mig giv! Mig att förlossa Offrar han sig, Då han på korset Dör ock för mig.

O, vilken kärlek, Underbar, sann! Aldrig har någon Älskat som han, Frälst genom honom, Lycklig och fri, Vill jag hans egen Evigt nu bli!

Tag mig då, Herre, upp till ditt barn, Lös mig från alla frestarens garn! Lär mig att leva, leva för dig, Glad i din kärlek offrande mig!  /Lina Sandell-Berg

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.