Tag Archive | Pest

Läget i världen…är allvarligt!


http://doldaskolan.se/medicin/covid-19/ Se videon i denna länken, där finns info om det mesta du behöver veta!

Dessa videos borde man se och det är allvarligt i världen och Gud vet om hur människor tänker och tycker. Det borde finnas mer rak information om risker i detta, men man är inte ärlig. Miljondoser av vaccin är på väg och det är i….. ja vi får be och tacka Gud att vi får reda på hans sanningar och att han leder oss rätt.

Ebola-virus. Pest. Pågående. Jesu ord. Bibel 1917

Foto Maria

Foto Maria

 

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/

Dödssiffran från Ebola-virus i Sierra Leone har fördubblats till minst 12 på en vecka, sade lokala hälsomyndigheterna på måndagen, utbredningen har   fördjupats  av en sjukdom som har dödat över 200 människor i Guinea och Liberia. “Det är mycket svårt för oss att avgöra samhälls dödsfall just nu, men de 12 dödsfallen är de som sjukhuset kan definitivt bekräfta att ha dött av Ebola,” sade Jambai.

  •  Amara Jambai, Sierra Leone s chef för förebyggande och kontroll av sjukdomar, sa att alla de bekräftade dödsfallen i Sierra Leone var i öster, främst i Kailahun distriktet vid gränsen mot Guinea. Jambai tillade att det fanns nu 42 bekräftade fall av ebola från 113 personer testade och nya fall hade registrerats i norra distriktet Kambia. Ebola bekräftades i ett avlägset hörn av Guinea i mars och senare spred sig sedan till Guineas avlägsen huvudstad Conakry, och över gränsen till Liberia.Alla misstänkta fall i Sierra Leone testat negativt fram till förra månaden och Jambai sade att sjukdomen sprider sig som myndigheter kämpar för att kontrollera förflyttning av människor. Internationella medicinska experter har skickats till Sierra Leone, men de står inför en kombination av dåliga befintliga hälsosystem och spänningar bland lokalbefolkningen drivs av bristen på förståelse över sjukdomen. För två veckor sedan, anhöriga bort en Ebola patient från ett behandlingshem i Koindu eftersom de tvivlade sjukdomen existerade. Järnmalmsproducenterna London Mining och afrikanska Minerals har infört några restriktioner för personal i Sierra Leone till följd av utbrottet, men företagen säger att deras produktion har hittills inte påverkats. – Reuters

* ** * * * * * *

2 Utah invånare spårade efter att ha kommit i kontakt med dödligt Mers-virus

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2014/06/07/2-utah-residents-tracked-after-coming-in-contact-with-deadly-mers-virus/

** * * * ** * * *

Pestilence watch: Fågelinfluensa utbrott rapporterats i Indien, 6.000 döda grisar hittades flytande på kinesiska floden. Läs i länken.

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/03/11/pestilence-watch-bird-flu-outbreak-reported-in-india-1200-dead-pigs-found-floating-in-chinese-river/

_______

http://home.swipnet.se/~w-118109/matthew_24.html  Bibel 1917

Är det överraskande att höra/läsa om alla dessa dödliga virus som drabbar människor och djur? Har det alltid varit så? Är det så farligt som man säger? Är människor medvetna om vad som sker? Det finns jättemånga frågor, naturligtvis, men vi som tror på Gud vet ju att det ska bli värre och att det är på väg att bli riktigt farliga tider. Virus sprider sig med människor som flyger/reser jorden runt på alla möjliga uppdrag eller andra slags orsaker att resa.

Matt 24  Jesus säger i sitt ord att det ska bli jordbävning på den ena orten efter den andra och att det ska bli pest och andra otäckheter. Om man ser vad som sker  i världen idag är det många många länder som är mycket hårt drabbade av  både krig och farsoter. Vi här i Norden ska väl vara extra ödmjuka och tacksamma så länge som vi slipper att vara i dessa hemska omständigheter . Men jag tror att vi  är så bortskämda att vi inte tål att ens tänka på att detta kunde drabba oss här. Det är kanske dags att vänja sig vid tanken.

Jesus säger:  MT 24:35 Himmel och jord skola förgås, men mina ord skola aldrig förgås.

MT 24:37 Ty såsom det skedde på Noas tid, så skall det ske vid Människosonens tillkommelse.

Gud vet allt detta och han har kontrollen över allt som sker.

Maria

 

 

 

 

 

 

 

Digerdöden (Pesten) är tillbaka. Läs artikel! /Plauque /End time. In english

 

medium_7316086176-707x404pest

Bild Bibel clip artMH900309391

Digerdöden är tillbaka 

En av de mest förödande pandemierna i mänsklighetens historia , digerdöden – även känd som pesten – dödade mer än 25 miljoner människor i Europa , Asien och Nordafrika på topp mellan 1348 och 1350 . Och det har återuppstått i Madagaskar .

Förra året , 60 personer dog där från böldpest – den högsta dödssiffran i världen . Och förra veckan , 20 personer från en enda avlägsen by dog av det .

Madagaskars Pasteurinstitutet , som bekräftade att dödsfallen inträffat på grund av pesten , är orolig att pesten nu kan sprida sig till städerna på grund av ohälsosamma förhållanden . Orsakas av Yersinia pestis bakterier , är böldpest överförs från råttor till människor via loppor . I oktober , Internationella kommittén för Röda korset varnade för att Madagaskar , som har varit i ett tillstånd av kaos sedan 2009 kupp som förde Andry Rajoelina – en 39 – årig före detta DJ – till makten , var i riskzonen för en epidemi .

Och nyheterna blir värre : I dag , två fall av den dödligare lungpest – som till skillnad från böldpest , kan överföras från människa till människa – bekräftades .

De smittade med böldpest utvecklar svullna pustler kallas BUBONER på sina lymfkörtlar och drabbas av feber, huvudvärk, frossa, och svaghet också. Lungpest angriper lungorna och orsaka andningssvårigheter. Det kan döda på mindre än 24 timmar.

Pesten kan vanligtvis behandlas med antibiotika, i synnerhet om det upptäcks tidigt, men risken för utbrott som detta är att pesten kan mutera till en mer smittsam och mindre behandlingsbar form. Den Antibiotikaresistenta pesten såg man först så tidigt som på 1990-talet, och antibiotikaresistenta stammar har utvecklats av både det amerikanska och sovjetiska biologiska krigföringsprogram under det kalla kriget.

Så det här är inte bara Madagaskars problem: Avel i ohälsosamma förhållanden på ön är bakterier som utgör ett hot mot människor runt om i världen.

Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
*
Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen
*
Framför honom går pest, och brinnande feber följer i hans spår.
Jag sände pest ibland er som i Egypten. Jag dödade era unga män med svärd och lät era hästar bli tagna som byte. Stanken av era fallna skaror lät jag stiga upp och komma in i er näsa. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger HERREN.
En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel skall falla för svärd runt omkring dig. En tredjedel skall jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem.
Och jag skall sända över er hungersnöd och vilda djur, som skall döda era barn. Pest och blodsutgjutelse skall drabba dig, och svärd skall jag låta komma över dig. Jag, HERREN, har talat.”  Fler bibelställen finns Se folkbibeln online.
*

 

IN ENGLISH:

http://endtimeinfo.com/2014/01/the-black-death-is-back-and-it-could-become-antibiotic-resistant/

*The Black Death is back.

One of the most devastating pandemics in human history, the Black Death – also known as the plague – killed more than 25 million people in Europe, Asia, and North Africa at its peak between 1348 and 1350. And it has re-emerged in Madagascar.

Last year, 60 people died there from the bubonic plague – the highest death toll in the world. And last week, 20 people from a single remote village died from it.

Madagascar’s Pasteur Institute, which confirmed that the deaths had occurred due to plague, is worried that the plague may now spread to towns and cities due to unsanitary conditions. Caused by Yersinia pestis bacteria, the bubonic plague is transmitted from rats to humans via fleas. In October, the International Committee of the Red Cross warned that Madagascar, which has been in a state of turmoil since the 2009 coup that brought Andry Rajoelina – a 39-year old former DJ – to power, was at risk of an epidemic.

And the news gets worse: Today, two cases of the deadlier pneumonic plague – which unlike bubonic plague, can be transmitted from human to human – were confirmed.

READ THE ARTICLE HERE: http://endtimeinfo.com/2014/01/the-black-death-is-back-and-it-could-become-antibiotic-resistant/

Rev 6:8, Luk 21:11, Hab 3:5, Am 4:10, Hez 5:12, Hez 5:17

*

/Logo