Digerdöden (Pesten) är tillbaka. Läs artikel! /Plauque /End time. In english

 

medium_7316086176-707x404pest

Bild Bibel clip artMH900309391

Digerdöden är tillbaka 

En av de mest förödande pandemierna i mänsklighetens historia , digerdöden – även känd som pesten – dödade mer än 25 miljoner människor i Europa , Asien och Nordafrika på topp mellan 1348 och 1350 . Och det har återuppstått i Madagaskar .

Förra året , 60 personer dog där från böldpest – den högsta dödssiffran i världen . Och förra veckan , 20 personer från en enda avlägsen by dog av det .

Madagaskars Pasteurinstitutet , som bekräftade att dödsfallen inträffat på grund av pesten , är orolig att pesten nu kan sprida sig till städerna på grund av ohälsosamma förhållanden . Orsakas av Yersinia pestis bakterier , är böldpest överförs från råttor till människor via loppor . I oktober , Internationella kommittén för Röda korset varnade för att Madagaskar , som har varit i ett tillstånd av kaos sedan 2009 kupp som förde Andry Rajoelina – en 39 – årig före detta DJ – till makten , var i riskzonen för en epidemi .

Och nyheterna blir värre : I dag , två fall av den dödligare lungpest – som till skillnad från böldpest , kan överföras från människa till människa – bekräftades .

De smittade med böldpest utvecklar svullna pustler kallas BUBONER på sina lymfkörtlar och drabbas av feber, huvudvärk, frossa, och svaghet också. Lungpest angriper lungorna och orsaka andningssvårigheter. Det kan döda på mindre än 24 timmar.

Pesten kan vanligtvis behandlas med antibiotika, i synnerhet om det upptäcks tidigt, men risken för utbrott som detta är att pesten kan mutera till en mer smittsam och mindre behandlingsbar form. Den Antibiotikaresistenta pesten såg man först så tidigt som på 1990-talet, och antibiotikaresistenta stammar har utvecklats av både det amerikanska och sovjetiska biologiska krigföringsprogram under det kalla kriget.

Så det här är inte bara Madagaskars problem: Avel i ohälsosamma förhållanden på ön är bakterier som utgör ett hot mot människor runt om i världen.

Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.
*
Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen
*
Framför honom går pest, och brinnande feber följer i hans spår.
Jag sände pest ibland er som i Egypten. Jag dödade era unga män med svärd och lät era hästar bli tagna som byte. Stanken av era fallna skaror lät jag stiga upp och komma in i er näsa. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger HERREN.
En tredjedel av dig skall dö av pest och förgås av hunger. En tredjedel skall falla för svärd runt omkring dig. En tredjedel skall jag strö ut för vinden och låta ett svärd dra ut efter dem.
Och jag skall sända över er hungersnöd och vilda djur, som skall döda era barn. Pest och blodsutgjutelse skall drabba dig, och svärd skall jag låta komma över dig. Jag, HERREN, har talat.”  Fler bibelställen finns Se folkbibeln online.
*

 

IN ENGLISH:

http://endtimeinfo.com/2014/01/the-black-death-is-back-and-it-could-become-antibiotic-resistant/

*The Black Death is back.

One of the most devastating pandemics in human history, the Black Death – also known as the plague – killed more than 25 million people in Europe, Asia, and North Africa at its peak between 1348 and 1350. And it has re-emerged in Madagascar.

Last year, 60 people died there from the bubonic plague – the highest death toll in the world. And last week, 20 people from a single remote village died from it.

Madagascar’s Pasteur Institute, which confirmed that the deaths had occurred due to plague, is worried that the plague may now spread to towns and cities due to unsanitary conditions. Caused by Yersinia pestis bacteria, the bubonic plague is transmitted from rats to humans via fleas. In October, the International Committee of the Red Cross warned that Madagascar, which has been in a state of turmoil since the 2009 coup that brought Andry Rajoelina – a 39-year old former DJ – to power, was at risk of an epidemic.

And the news gets worse: Today, two cases of the deadlier pneumonic plague – which unlike bubonic plague, can be transmitted from human to human – were confirmed.

READ THE ARTICLE HERE: http://endtimeinfo.com/2014/01/the-black-death-is-back-and-it-could-become-antibiotic-resistant/

Rev 6:8, Luk 21:11, Hab 3:5, Am 4:10, Hez 5:12, Hez 5:17

*

/Logo

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.