Search Results for: NNVK

Avfallet i ../Arken.Konferens. NNVK. L Hetland m fl

 

Tidn Dagen berättar här: om Mirakelkonferens  och 25-årsjubileum, på Arken 15-24/7:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=269158

NNVK = Nationellt nätverk för väckelsekristendom. Vilka är med där? Kolla = Ledningsgruppen för nätverket består av ett tjugotal personer från olika kristna sammanhang:

Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Sven Bengtsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Owe Carlsson, Börje Claesson, David Duveskog, Göran Duveskog, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg.

Dessa personer är alltså med i nätverket för väckelsekristendom och det finns fler av dem….. Vad vet vi om NNVK? Se:
https://gospel.jesuslever.eu/index.php?s=NNVK&searchbutton=S%C3%B6k

_____________________

Församlingen Arken i Kungsängen har nu Mirakelkonferens; jubileumsfest och jubileumsmöte 15-24/-11   Här har vi en del NNVK:are:

Huvudtalare: Leif Hetland (Norge), grundare och president för Leif Hetland Ministries och Global Mission Awareness. Peter Ljunggren, grundare till ETAL, World Impact Bible Institute, Niagara Celebration Church och Toronto International Celebration Church. Roger Larsson, aktiv inom Nationellt nätverk för Väckelsekristendom (NNVK). Rolf Auke (Norge), pastor i församlingen The River  iTönsberg, Norge. Linda Bergling NNVK,Gunnar Bergling NNVK, Edna & Edgar Bantigue (Filippinerna), ledare för ett stort arbete genom Christ Faith Fellowship med 400 församlingar. /Video från ett möte med Leif H: 

 http://www.youtube.com/watch?v=K2Y_fipHc9A&feature=player_embedded#at=162  Denna video var mycket dålig och pekade på just de saker som är SÅÅÅ populära idag: GLOBALA NÄTVERK För “Väckelse”. KRAFT och Mirakler i Jesu namn.

Leif Hetland bör lugna ner sig lite om han skall fortsätta tala inför publik, stackars karl, han verkar sönderstressad, VAR finns lugnet i Jesus? Och VAR finns den övertygelse han bör ha i sin frälsnings GUD? Leif H talar om kärlek och om att vara barn, att vara efterlängtad av Pappa Gud. Han borde tala om sant evangelium.

VAR finns glöden för det evangelium som han säger sig predika? Och var i mötet talar han om OMVÄNDELSE? Jag är så glad att jag får slippa dessa möten, jag skäms faktiskt över sådant som man en gång trodde var kanonbra!  Och new age kommer ännu närmre inpå oss, för falska profeter tillåts tala till massor av folk i mötena.Predikar Leif H detta?:  (jag hör något annat, falskhet, i hans predikan) Äkta ödmjukhet och gudsfruktan?? finns den..
*2Co 1:20  Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt ”ja”; därför få de ock genom honom sitt ”amen”, på det att Gud må bliva ärad genom oss.*

-Jesus var trogen Gud i lydnad och syndade aldrig. (1 Pet 3:18). Han var trogen när han gick i döden för oss (Heb 2:9) och nu tjänar han troget i förbön för oss (Rom 8:34; Heb 4:14-15). Jesus är trogen i sin tjänst och Paulus vill också vara det.

_____

*2Co 7:1  Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.*

Omvändelsen innebär två saker: – att vända sig bort från synd och att vända sig till Gud i äkta uppriktighet och ödmjukhet.  Bör predikas!

  /Maria

Avfallet i kristenheten/ Livets Ord/ Arken/ NNVK

 

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus!  /KARINS NYHETSBREV/:

Jag skriver detta e-mail med ett bedrövat hjärta…det är inte roligt att ännu en gång behöva varna för ytterligare ett sammanhang…och en Ledardag! Men jag känner starkt att det behövs göras – och eftersom detta uppdagades för mig…så skriver jag…

En del kommer säkert att tycka att jag är ”extra känslig” och ”tar i”, och det får de göra! Alla kommer EJ att uppskatta detta, men jag har inte kallats att ”behaga människor”, utan att kämpa för Tron som en gång förmedlades! (Judas brev 1:3)

Jag skriver detta till de som ”vill höra och se” och som vill låtas varnas!

Det var en syster i Herren som belyste detta sammanhang, så det är inte min egen upptäckt. Men det är väl så Kristi Kropp skall fungera – att vi hjälps åt! Så här skrev hon i sitt e-mail den 24/9-2010:

Tack Karin för dina nyhetsbrev. Jag håller på och läser dom. Det är så mycket avfall så man tappar nästan hakan. Jag blir så bedrövad. När det gäller Arken i Kungsängen. Eftersom jag inte bor så långt därifrån har jag varit på en del möten där men går inte dit längre. Det är ju en trosrörelse församling och Arnott från Toronto har ju varit där. Jag skickade en varning till dom och la ut en sida från Bibelfokus till dom men fick inget svar. När jag går in på deras hemsida och klickar på konferenser & event så hittar jag med sin Torontorörelse. Så det är inte många församlingar man kan gå till. När jag gick in på Församlingen Arkens hemsida så upptäcker jag nu ngt. som gav mig ett styng i hjärtat. Gå in på deras hemsida. Klicka på konferens & event. Till vänster står det ledardag för NNVK = Nationellt nätverk för väckelsekristendom. Vilka är med där. Kolla = Ledningsgruppen för nätverket består av ett tjugotal personer från olika kristna sammanhang:

Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Sven Bengtsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Owe Carlsson, Börje Claesson, David Duveskog, Göran Duveskog, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson, Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg. Jag vet att en av pastorerna här läser Bibelfokus. Ser han inte att det är fel att samarbeta med Arken. Man får be till Gud för dessa pastorer att dom vänder om. Tycker du att jag är för hård i kritiken. Jag bara upplever att detta är också en del i det stora avfallet. Guds Stora Välsignelse.”

Slut citat. Ja, jag förstår denna systers ”styng i hjärtat” och jag står med henne i ”kritiken” – någon måste våga stå upp och säga ”NU RÄCKER DET”!

Jag sökte omedelbart på nätet om ”NNVK” och fann en intressant artikel här: >> Vilket ledde mig direkt till denna länk (som man även kunde komma till via Arkens hemsida!) – NNVK:s hemsida – Nationellt nätverk för väckelsekristendom:>> – NNVK vill vara en inspiration och resurs för dig som är ledare och vill främja väckelse i Sverige.

OBS! Markeringar här nedan är gjorda av mig!

Här kan ni läsa om deras vision:>>

Detta nätverk är nationellt och är inte ägt av någon kyrka eller samfund utan tänkt att kunna betjäna Gudsrikets tjänare och tjänarinnor oavsett bakgrund och samfundstillhörighet. Det gemensamma övergripande syftet är att främja tron på karismatisk väckelsekristendom. Ledningsgruppen består av ledare och tjänstegåvor från olika sammanhang.

 Nationellt nätverk för väckelsekristendom har som syfte att:

  • Främja väckelsekristendom
  • Uppmuntra till karismatiska uttryck i det kristna troslivet
  • Ha Jesus i centrum
  • Ha Guds Ord i centrum
  • Verka för att olika tjänstegåvor ska bidra till att bygga den lokala församlingen så att den blir ett uttryck för Guds rike
  • Betona den helige Ande och Andens nådegåvor
  • Uppmuntra till personlig gemenskap med Jesus genom ett tydligt evangelium
  • Främja att Guds rike ska komma till uttryck i och genom den lokala församlingen

”Varför NNVK?” >>

Erfarenhet och vishet förs vidare

Som ledare i ett andligt sammanhang möter man många utmaningar. Kanske är man inte van att tackla alla frågor som dyker upp längs vägen. Mer erfarna ledare kan vara till stor hjälp.

Nationellt nätverk för väckelsekristendom, NNVK, startade 2009. Uppdraget är att främja karismatisk väckelsekristendom genom att stödja, styrka, inspirera och ge råd till nuvarande och kommande generationers ledarskap genom ledardagar med workshops och seminarier.

Andens vind ska blåsa över Sverige. Genom nätverket vill vi rusta Herrens ledare som i sin tur får rusta Guds folk för att ta emot den stora skörden.

Här kan vi läsa om Ledningsgruppen för NNVK: >>

Ledningsgruppen för nätverket består av personer från olika kristna sammanhang: Mikael Alfvén, Hans Augustsson, Monica Augustsson, Gunnar Bergling, Linda Bergling, Börje Claesson, Per-Åke Eliasson, Curt Johansson,
Roger Larsson, Sven Nilsson, Birger Skoglund, Carolina Torebring, Lennart Torebring, Jan Zetterlund och Lennart Åsberg.

Röster om nätverket:

Roger Larsson, evangelist inom Frälsningsarmén, Uppsala:”Gud vill väckelse och det gäller Sverige. För mig innebär NNVK en stark andlig enhet grundad på Guds Ord som ger mig inspiration och nära vänner som vill invänta Herrens tid och tilltal för strategi och klartecken.”

Lennart och Carolina Torebring, pastorer Södermalmskyrkan Stockholm: ”Sverige står inför sin största skördetid någonsin. Nu är det hög tid att utrusta Guds Församling för att ta emot den skörd som Jesus utgöt sitt blod för.”

Hans och Monica Augustsson, Församlingen Josua, Gamleby: ”Härligt att få stå tillsammans i enhet och tro för Sverige.”

Birger Skoglund, evangelist, Örebro: ”Det handlar om att lämna över stafettpinnen. Det innebär att vi liksom Elia är med och inspirerar och lär Elisa att vandra med Herren. Vi vill se ett Sverige i en stark väckelse.”

Börje Claesson, Citykyrkan Älmhult: (OBS! DETTA ÄR ÄVEN DEN HÖGSTE REPRESENTANTEN FÖR ”KANAL 10” SOM OCKSÅ FÖRMEDLAR TROSRÖRELSEN!) ”Syftet med NNVK är att föra väckelsearvet vidare till den yngre generationen.”

Curt Johansson, direktor Trosgnistan: ”NNVK är inte centrerat kring någon speciell tjänst utan skapar ett gemensamt forum för gemenskap, samtal och meningsutbyte med inriktningen att främja väckelsekristendom i landet. Det är en möjlighet att kunna hjälpa, uppmuntra och styrka både äldre och yngre ledare så att de framgångsrikt kan utöva sin tjänst i Guds rike.”

Göran Duveskog, Trosgnistan: ”Nätverket är mycket viktigt för att sammanföra väckelsekristna förkunnare och ledare och för att skapa en plattform för gemenskap, visioner och bön.”

Mikael Alfvén, evangelist, Sävsjö: ”Vi har nu ett fantastiskt tillfälle att ta evangelium till Sverige. Tillsammans kan vi se uppdraget bli fullbordat!”

David Duveskog, Trosgnistan: ”Det är viktigt att ledare som drar åt samma håll kan uppmuntra och stödja varandra men också inse att vi inte är ett fåtal. När äldre och yngre möts har vi mycket att lära av varandra.”

Jan Zetterlund, pastor Betelkyrkan, Rosvik: ”Genom nätverket kommer vi att få se ledare med olika gåvor och tjänster stå tillsammans och tjäna Herren. Vi betonar styrkan i att stå enade genom att vi är olika i tjänst och funktion.”

Lennart och Rosie Åsberg, Kanal 10: ”NNVK handlar om att bjuda på såväl positiva som negativa erfarenheter så att de yngre kan dra lärdom för att inte göra om eventuella misstag. Vi vill ta väckelsebudskapet på allvar.

Sven Bengtsson, predikant Arlanda Harvest Center: ”NNVK gör att många pastorer, evangelister och andra tjänstegåvor i stället för att kämpa i en känsla av ensamhet kan stå tillsammans med många andra som rör sig åt samma håll.”

Sven Nilsson, Shalom Ministry, Örebro: ”Det handlar om att lyfta fram det som har varit centralt för väckelsekristendom med betoning på korset, den helige Ande, sann omvändelse, enhet kring Bibeln som Guds Ord och kärleken till varandra.”

Linda Bergling, pastor, Församlingen Arken: ”Nätverket skall ge samhörighet och uppmuntran till de ledare som vill stärka och värna om den karismatiska väckelsekristendomen. Äldre och yngre ledare får en mötesplats där man både betjänar och låter sig betjänas genom Ordet och förbönen. Ledare kommer att bli utrustade, ta emot helande och få möjlighet att dela erfarenheter från sin vandring med Gud.”

Gunnar Bergling, pastor Församlingen Arken: Många kristna ledare har betalat ett högt pris för att få gensvara och kunna leva ut en karismatisk väckelsekristendom genom sin kallelse. Det känns oerhört viktigt att ge detta vidare till andra, inte minst till en kommande generation. Den samlade erfarenheten och kunskapen hos tjänsterna i ledningsgruppen representerar ett djupt och vitt spektrum av olika sidor av de tjänster och verksamheter som finns i den bibliska väckelseförsamlingen. Jag tror att de kommer att väcka och stärka den karismatiska väckelsekristendomen i vårt land just genom att dela med sig som huvudledare i församlingar med olika bakgrund och från olika sammanhang.

MYCKET AV DETTA KAN TOLKAS OCH LÅTER SOM ”PROMOTARE” FÖR EKUMENIKEN! = OAVSETT BAKGRUND, FRÅN OLIKA SAMMANHANG!!!

Låt oss inte glömma att Ekumeniken verkar för att samla all religion tillsammans under ett tak – för enhetens skull!

Men detta är inte enhet som Gud talar om! Andens Enhet säger; ”Detta är vad Gud säger i Sitt Ord – låt oss komma till enhet om det!” Dessa ”stora ledare” som de själva utgör sig för att vara (de skriver ju själva ”Mer erfarna ledare kan vara till stor hjälp.”) har missat något enormt viktigt i Bibeln… När de skriver ”för att ta emot den stora skörden”…Det står nämligen inte att det ska bli en stor väckelse – tyvärr – utan snarare tvärt om, att det ska bli ett stort avfall!

Jag behöver inte ”uppfinna hjulet en gång till” utan jag länkar till en som redan gjort en mycket bra förklaring: >>
–  Det stora Avfallet – “Förförelser måste komma!” – Är vi beredda? Eller är vi redan förförda?

Jag är medveten om att jag har länkat till denna många gånger redan i tidigare e-mail – men det finns fler som behöver ta sig tid att se på den så jag tänker fortsätta! Sen är den värd att ses 2-3 gånger till…för ju mer man ser, desto mer förstår man!

Det är intressant att hitta Curt Johansson med i ledningen! (Anledningen till varför jag markerat hans namn!) Han avgick från ledningen i ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom”…men är nu medlem i detta NNVK… hmmm. Det bekräftar nämligen det jag skrev om honom i mitt senaste Nyhetsbrev: >>men det är uppenbart att han inte har tagit avstånd från dessa villoläror. Ej heller offentligt bett om ursäkt för att varit delaktig och bidragit till att vilseleda.

Här på NNVK:s hemsida >> ser man tydligt att Curt Johansson (eller Kurt – han stavas tydligen lite olika i olika sammanhang) fortfarande är aktiv & involverande i trosrörelsen och dess villoläror – genom att vara med i ledningsgruppen tillsammans med Gunnar & Linda Bergling/Arken – som vi VET är förmedlare av Trosförkunnelsen!

Ja, inte bara Curt, utan även de andra två ”profilerna” inom Trosgnistan är med; bröderna David & Göran Duveskog – de som också har Duveskogs Reseservice! Där man kan åka på resor tillsammans med bl.a. Daniel Viklund & Johannes Amritzer som är i ledningen för ”Skandinaviskt Nätverk för Apostolisk Kristendom” – som också bejakar Trosrörelsen och även den amerikanska Profetrörelsen och den Apostoliska rörelsen med Peter Wagner! Läs mer här: >>

Ser ni förbindelserna!? Det är som ett stort spindelnät…de går alla att länkas tillbaka till varandra…

Ja, det är beklagligt! Mina e-mail till Curt Johansson gav tydligen ingen eftertanke hos honom… Jag nämnde även om Göran Duveskog i mitt första brev om ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom”: >> Det är ju ändå så att han och hans bror David, tillsammans med Curt, arrangerar ”Smålandskonferensen” i Ralingsås… >>

Se även bifogad skannad kopia på annonsering i Tidningen Inblick. >>

Här ser man tydligt att Smålandskonferensen är “trosrörelse- & Katolik-sympatisörer”! I år hade de kallat dit dessa talare: Daniel Viklund, Stefan Salmonsson, Göran Skytte, Ulf Ekman, Bergling, Kjell Halvorsen, Birger Skoglund, Per-Åke Eliasson, Mikael och Linda Järlestrand, Mikael Alve’n, Göran Oscarsson, Gert-Owe Liw, Curt Johansson, Göran Duveskog, David Duveskog, , Karl-Erik Appelfeldt, Per-Arne Evensen samt Trosgnistans team av missionärer, evangelister och pastorer. Från Kenya kommer pastor John Abisai som är ledare för en av Trosgnistans systerkyrka i Kenya. Från Indien kommer David och Ketzia Prakasam som leder en stor och växande pingströrelse i Indien som jobbat med Trosgnistans Mission i 30 år. Som ni ser så hade de som huvudtalare bjudit in Ulf Ekman, Linda Bergling (som i våras – endast några månader innan – hade konferens med John Arnott på Arken) och Göran Skytte och för att inte missa detta så hade de även med foton i annonsen!

Göran Skytte som promotar och citerar den Katolske Karmelitmunken Wilfrid Stinissen…och som hävdar att Petrus var den förste påven i Rom! Här kan ni läsa om Skyttes ”Sverige turné” bland sommarens kristna konferenser: >> …långt, men läsvärt! Jag skrev inget om Smålandskonferensen då, för jag hade tänkt skriva om det vid senare tillfälle – ja, nu kom tillfället!

Åter igen till mina brev >> då jag varnar för ”Skandinaviskt Nätverket för Apostolisk Kristendom” och deras Ledardagar och där jag skrev om Curt Johansson: HÄR VILL JAG ÅTER IGEN PÅPEKA ATT HAN FORTFARANDE ÄR MED OCH FÖRLEDER GUDS FOLK GENOM JESUS MANIFESTATIONEN 2010 OCH SMÅLANDSKONFERENSEN 2010!

OCH BRÖDERNA DUVESKOG ÄR HELT MED PÅ NOTERNA! >>

Om man ”skrollar ner” och läser under foton som finns där, så kan man läsa detta: Missionsföreståndare Curt Johansson från Trosgnistans mission i Bollnäs trivdes som fisken i vattnet på Jesusmanifestationen. Foto: Astor Jönsson Pastor Linda Bergling från församlingen Arken var med i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen. Foto: Astor Jönsson

Sen kan man ju undra vad Roger Larsson från Frälsningsarmén, har med Trosrörelsen att göra?!! Jag skulle våga påstå att det är bl.a. ”tack vare” Daniel Viklund...som rör sig både i Trosrörelsen och Frälsningsarmén…han är en slags ”brygga”… Ja, detta är väl bara ytterligare bevis på den ”synkronisering” som Jareteg så bra behandlar i sin artikel: Falska profeter invaderar Sverige – avfallet synkroniseras >> – Jag vill här nämna några allvarliga händelser som drabbar Sverige just nu. Det här är alarmerande saker, och jag upplever det som om Sverige invaderas av osunda krafter och villoandar mer än tidigare (det finns mer än det jag nämner nedan). Vi ser i detta också något av en synkronisering mellan alla olika förkunnare och rörelser som betjänar det stora avfallet. Alla tar varandras hand i ekumenikens namn. Och alla tar del av varandras smörgåsbord. Det blir till ett enda stort karismatiskt frosseri.

Det är bara det att nu sker ”synkroniseringen” INOM Sverige! Det är som om att efter att ”Sverige invaderats av osunda krafter och villoandar” så vågar man nu komma samman offentligt!

När NNVK talar/skriver ”åt samma håll”, så vill jag bara påpeka att det kommer att leda till RKK = Romerska Katolska Kyrkan – enhet tillsammans under påven! TAG VARNING – DU SOM VILL FÖRBLI I KRISTUS OCH VARA REDO NÄR HERREN KOMMER TILLBAKA! DET ÄR ALLVAR! VARFÖR SKULLE DE ANNARS HA MED GÖRAN SKYTTE OCH ULF EKMAN PÅ SMÅLANDSKONFERENSEN???!!!! BRA FRÅGA! DE BÅDA (SKYTTE & EKMAN) ÄR PÅ VÄG OCH HÅLLER PÅ ATT LEDA FOLK MOT ROM…

Med tanke på att de skriver ”främja tron på karismatisk väckelsekristendom”…så jag sökte ”karismatisk väckelsekristendom” på Google och fann något intressant: >>

Svar till Stanley Sjöbergs inlägg i Hemmets Vän: Karismatisk kristendom församlingarnas framtid

Svar till karismatisk kristendom församlingens framtid. Vi går nu allt längre in i ändens tid då svåra tider skall komma, en tid av upplösning, sammanblandning och förväxlingar, så även i de kristna leden, vilket Guds Ord klart undervisar om. Att idag helt urskillningslöst sammanblanda allt vad ”karismatisk” rörelse består av blir ingen hjälpt av, det skapar enbart än mer förvirring och desorientering. När man vill ”ena” allt och alla för att forma en numerär mass-kristendom går man i stöpningen eller formväsen och tvärs emot Bibelns förkunnelse, som lär att det är och förblir en skillnad på den s.k. bekännande kristendoms-massan Continue reading

Terror. Brottslighet.

https://www.friatider.se/bar-iv-g-och-v-ldtog-80-rig-kvinna-poserar-nu-med-l-fven?sfns=mo&fbclid=IwAR1cOH03NnvkCclt4-I4ct5jGWWjfZcNjz9ZYb_0FVK01RcLz8bWqW3jpfE

Bar iväg och våldtog 80-årig kvinna – nu poserar han med Stefan Löfven

Det är allt för idag……återkommer med tankar om DEN TOTALA ONDSKAN och FÖRDÄRVET I DETTA LAND och i VÄRLDEN !!

SVERIGE ÄR TOTALBLÅST

Falskhet. Okunskap. Jesus är sanningen!

Denna s k helg är inte slut och ännu väller de falska predikanterna och påven med undersåtar  och andra religiösa fram i salar som kallas för kyrkor där Guds ord skall råda i oförfalskad kärlek. Men så mycket kärlek är det ju inte på grund av att man sätter en tomtemössa på Jesus och leker med honom. Man dansar runt en gran och kallar det Jesu födelse……    Hmmmmm ðŸ¤¢  ðŸ¤“ Många människor behöver starka andliga och vanliga glasögon för att förstå vad de sysslar med. Men, ja, jag hoppas och ber för att man ska vakna och se och veta i sitt hjärta vad som är falskt och vad som är sanning. JESUS är sanningen.

Satan has his hand on all these false teachings, for the further you are from Jesus and Gospel the better.     2 Corinthians 11:13-14

Matt 7:15 Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar.
Matt 24:11 Många falska profeter ska träda fram och bedra många,
Matt 24:24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Maria:     Som frälst kristen och icke-kyrklig kan man räkna med bråk!  Bråket kommer och är på väg att startas upp, för det är sena tider vi lever i! Falskheten är enorm, lögnerna är så otäcka, sanningen så förvanskad att de som nyss blivit troende inte kommer att kunna se igenom NNVK och OAS-rörelsen och många fler s k samfund och ‘kyrkor’. Det är på väg att spåra ur rejält, och ett av spåren är ROM!

Ord 6:12En fördärvad människa, en ond man är den som går med falskhet i sin mun,

Ord 11:3De ärligas hederlighet leder dem, de trolösas falskhet blir deras fördärv.

Ord 28:18Den som lever hederligt blir räddad, den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem.

Ord 30:8Håll falskhet och lögn ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men ge mig den mat jag behöver.

Hes 13:8Därför säger Herren Gud så: Efter­som ni talar falskhet och ser lögnaktiga syner är jag emot er, säger Herren Gud.

Rom 3:7Men om Guds sanning genom min falskhet framstår så mycket klarare till hans ära, varför blir jag då dömd som syndare?

*2Co 7:1  Då vi nu hava dessa löften, mina älskade, så låtom oss rena oss från allt som befläckar vare sig kött eller ande, i det vi fullborda vår helgelse i Guds fruktan.*

Omvändelsen innebär två saker: – att vända sig bort från synd och att vända sig till Gud i äkta uppriktighet och ödmjukhet.  Bör predikas!