Dopet till Kristus /Dop 8/10

 

 irchgr14.gif

Ikväll onsd 8/10 var det verkligen en välsignad och härlig kväll. En av mina vänner döptes till Kristus och förvandlingen i det nya livet började. Att få se henne gå ner i dopgraven och få sitt liv förvandlat, det var stort.

Varför hon döptes? För att hon tror på Gud,  och för att hon vill följa Jesus, och alltid vara nära honom och göra hans vilja. För att hon vet att hon vill gå den vägen han visar henne, att hon, vad som än händer, är ett Guds barn. Vad har hon fått? Svar: ETT NYTT LIV.

**  se:   https://gospel.jesuslever.eu/?cat=16

 

Därför skall vi döpas när vi fått en tro och vill följa Jesus, och bli hans lärjunge och gå ut med evangelium.

*** Att döpa sig betyder att vi vill visa vårt allvar i att vara en kristen och att vara en Jesu efterföljare.***

Ett barndop i kyrkan innebär inte alls samma sak, för ett litet barn får egentligen bara kyrkans välsignelse och skrivs in i församlingen. Ett litet barn har ingen frälsningsbakgrund eller i ett medvetet val har barnet inte valt att följa Jesus. Men den vuxne har gjort ett medvetet val att följa Jesus och döps därför-

När man får en tro, då bör man döpas omgående. För att vända om till ett annat liv. Livet i Jesus, till Jesus.

Att Jesus är VÄGEN SANNINGEN och LIVET !
Lärjungarna fick veta följande av Jesus: “Av Gud har jag fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i hela världen och kalla alla människor till att bli mina lärjungar, och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att leva på det sätt jag sagt er, och kom ihåg att jag alltid är med er, ända till tidens slut.”

**Min vänoch syster i Kristus döptes idag, och jag vill säga att jag är förundrad och ofantligt glad och tacksam över den omedelbara förvandling jag fick se. Ögon som strålar av glädje och ett ödmjukhetens skimmer i ett ansikte som bara är glädje och kärlek. En ny hållning och en ny beslutsamhet i ögon och kropp.Så hennes beslut att vilja döpa sig för att följa Jesus är ett beslut som Gud glädjer sig storligen över. Den helige Ande skall visa henne vägen nu och ge henne styrka till kropp och själ. Han skall undervisa henne om Guds rike och att kunna gå den vägen han visar henne.**     Tack Gud.

8 thoughts on “Dopet till Kristus /Dop 8/10

 1. Hej och tack för ditt brev. Det är inte lätt att vara en troende, man möter mycket som är fel och man möter falska och oförstående människor, och själv får man kämpa för att befinna sig stående! Ja stående då störtskurar kommer över en, som vill få en att falla och förgås. Det är en strid.
  MEN det är Gud som håller en uppe, Det är GUD som med sin nåd hjälper en att leva och leva så som han vill, han hjälper oss i allt- genom allt.
  Jag tänkte mest på att detta att falla baklänges gäller i dessa falska församlingar sedan länge och då tänker jag på mötena då man lägger händerna på någon i förbön m m då ramlar man ju bakåt och det gillar jag inte, det står inget om det i bibeln. När det gäller dopet så skall man ju sänkas ner i vatten, och baklänges torde ju vara det enklaste? utan att det ser så dramatiskt ut som på en del videos. Olika slags dopförrättningar…. och den att man faller baklänges är väl den som är vanligast, det har man ju bestämt, hur var det nu på Jesu tid.? Man övertäcktes av vatten.Man får fråga Gud om det man undrar, för man får svar.Man ska inte göra ngt som man inte förstår, Gud har svaret som sagt.Jag döptes på det “traditionella” viset, jag tänkte inte på detaljen bara på att få bli döpt till Kristus, så var det då./ Gud och vi ska vara i samklang för att vi ska förstå vad vi ska göra.Man borde ju sänkas ner helt när man döps så är det ju. Jag har inte sett videon, men ska göra det o anar vad du menar. Du skriver också:
  För övrigt är jag mån om att ha en ren och rätt tro på Gud. En tro som kommer i kraft av min Guds Ord! ”Ske eder efter eder tro.” sade Jesus till de två blinde männen! (Matt. 9:29) Så jag går inte med på NÅGOT om det inte kan bortom ALLA TVIVEL motiveras till 100% med det som står skrivet i Bibeln!
  Just bibelordet: Ske eder efter eder tro, det tycker jag är helt underbart! Det är verkligen ett sant ord, för det handlar om TRO.
  Ja skriv gärna till mig, jag svarar dig. Ha en fin dag, och vi är alla lärjungar som tar oss fram på vägen som inte alltid är lätt, men den RÄTTA vägen är att gå med JESUS. Tack och lov. Gud välsigne dig. /Maria

 2. Tack så mycket för utförligt svar!
  Jag vet inte vad som hände när jag skrev, men båda kommentarerna hoppade fram efter jag postat den andra.

  Det här med dop, som jag ser det är det ju ändå (utöver att man en gång för alla visar Gud att nu är man hans) ett av de tydligaste sätten på vilket man kan ödmjuka sig. Alltså, dopkandidaten kommer fram av sin egen vilja och faller ned (framåt) i vattnet för att överlämna sig till Gud och bli döpt av dopförrättaren. Inte kommer den fram för att av dopförrättaren bli kastad baklänges ner i vattnet. Exemplen är otaliga i Bibeln där olika personer kommer och faller ned på sitt ansikte, som det brukar uttryckas, för någon annan eller för Gud själv för att visa sin ödmjukhet och underkastelse. Så för mig har det en ENORM betydelse ner på detaljnivå hur till exempel ett dop går till. Jag är glad att vi är av samma uppfattning om detta att INTE falla baklänges!

  Alltså, annat än när en kristen själv faller ned (framåt) för att ödmjuka sig, främst för Herren (men endast för Herren vid tillbedjan), så ska denne stå! För vi står inte ensamma, vi står med Gud! En liten glimt av hur det gick till när Salomo invigde Guds hus som just färdigställts:

  “Och prästerna stodo där i sina tjänstförrättningar, och leviterna stodo med HERRENS musikinstrumenter, som konung David hade låtit göra, för att de med dem skulle tacka HERREN, därför att hans nåd varar evinnerligen; David lät nämligen dem utföra lovsången. Men prästerna stodo mitt emot dem och blåste i trumpeter, medan hela Israel förblev stående.” (2 Krön. 7:6) (1917)

  MEDAN HELA ISRAEL FÖRBLEV STÅENDE!

  Ok, nu när vi har fått det klart för oss har jag här ett exempel på dop på ett sätt som jag själv skulle vägra gå med på. Videon är från Torpkonferensen 1967: http://www.youtube.com/watch?v=Navw28q_toI (se tidsintervall 13:55 – 16:40).

  Det finns en del annat där också värt att ifrågasätta, men det är en annan diskussion. Sedan är det ju heller inte uteslutet att Gud ändå frälser en del av dessa för sitt heliga namns skull. Men som jag ser det, har man felat lite grann när det gäller sådant här kommer Satan se att han kanske ändå fortfarande har en liten chans att förleda en till fördärv och undergång och därmed fortsätta sina listiga angrepp.

  “Varen nyktra och vaken. Eder vedersakare, djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka.” (1 Petr. 5:8) (1917)

  “Så varen nu Gud underdåniga, men stån emot djävulen, så skall han fly bort ifrån eder.” (Jak. 4:7) (1917)

  För övrigt är jag mån om att ha en ren och rätt tro på Gud. En tro som kommer i kraft av min Guds Ord! “Ske eder efter eder tro.” sade Jesus till de två blinde männen! (Matt. 9:29) Så jag går inte med på NÅGOT om det inte kan bortom ALLA TVIVEL motiveras till 100% med det som står skrivet i Bibeln!

  “Men om någon hyser betänkligheter och likväl äter, då är han dömd, eftersom det icke sker av tro. Ty allt som icke sker av tro, det är synd.” (Rom. 14:23) (1917)

  Nåväl, klockan är mycket och jag börjar bli trött nu. Jag har lagt din e-post adress till mina kontakter (tack!). Jag ska se om jag får tid att komponera ett brev någon dag, så kan vi tala vidare. Tack så länge!

  Gud välsigne dig!

 3. Hej Marcus, jag håller med dig. Ja en dopgrav kallas det för, för att man sänks ner i vatten, så som man gjorde då man döptes förr. Det står i bibeln om det.
  Man tvättas ren och man har alltså då beslutat att följa Jesus, man vill berätta/tala om och VISA att man tagit det beslutet att man TILLHÖR och vill TJÄNA Jesus.
  Jag vet att jag själv fick mer av den helige Ande och hur mitt liv blev bättre och min vandring mer allvarlig och jag kunde se hur Jesus ville jag skulle göra och gå med honom.

  Du KAN visst döpas i en sjö eller i ett badhus eller någonstans där det finns vatten, det behövs inte vara i en “kyrka”, det kan vara i en pool hos en vän eller liknande. Det är en symbolisk handling och det går att arrangera det.Om du vill följa Jesus så tycker jag att du ska döpa dig, det står att man tror och sedan blir döpt.Det är rätt.

  Mark 1:4 Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. [kap]
  Luk 3:3 Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, [kap]
  Luk 7:29 Och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. [kap]
  Apg 13:24 Innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk. [kap]
  Rom 6:4 Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. [kap]
  Ef 4:5 en Herre, en tro, ett dop, [kap]
  Kol 2:12 och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. [kap]
  1 Petr 3:21 Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse,
  Luk 3:21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Och medan han bad, öppnades himlen [kap]
  Apg 2:41 De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. [kap]
  Apg 8:12 Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor.
  Apg 16:33 Redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren dem med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast
  Apg 18:8 Krispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes.
  Apg 19:5 När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. [kap]

  Filippus och den etiopiske hovmannen /TRO OCH DOP
  26 En Herrens ängel talade till Filippus: “Gå vid middagstiden* ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.” 27 Och Filippus stod upp och gick. Och se, då kom en etiopisk hovman* som var eunuck* och hade uppsikt över skattkammaren hos den etiopiska drottningen Kandace.* Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe 28 och var nu på väg tillbaka och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. 29 Då sade Anden till Filippus: “Gå fram till vagnen och håll dig tätt intill den.” 30 Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: “Förstår du vad du läser?” 31 Mannen svarade: “Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?” Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. 32 Skriftstället som han läste var detta:

  Liksom ett får som förs bort till att slaktas,
  och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det,
  öppnade han inte sin mun.*
  33 Genom hans förnedring blev hans dom borttagen.
  Vem kan räkna hans släkte? Ty hans liv togs bort från jorden.*

  34 Hovmannen sade till Filippus: “Jag ber dig, säg mig, vem är det profeten talar om här, om sig själv eller någon annan?” 35 Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. 36 När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten, och hovmannen sade: “Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” * 38 Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. 39 När de hade stigit upp ur vattnet, ryckte Herrens Ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer men fortsatte glad sin resa. 40 Filippus kom till Asdod och gick omkring och predikade evangeliet i alla städer, tills han nådde Cesarea.

  Att FALLA BAKLÄNGES står det inte om att vi ska göra, i de kyrkor där man gör det är det felaktigt. Jag har ju själv sett det där, men vägrat att falla men man har tryckt på tills man faller. Det är den svenska kristenhetens villoläror, och det finns inte många församlingar idag som kan stå upp för sanningen, d v s JESUS, BLODET, KORSET och SANNINGEN!!!
  Men falska profeter som Jens Garnfeldt och mååååånga fler finns det gott om!!som lär människor fel saker!
  Jag måste få fråga sig var du bor? kanske jag vet ngn man kan lita på…? Hör av dig!! maila om du vill på gudrun.reponen@tele2.se
  Gudrun Maria heter jag.
  Gud välsigne dig.

 4. Hej Marcus, det beror på att jag inte sett din kommentar förrän nu.Välkommen hit, jag ska se din andra kommentar nu och svara på den.
  /Hälsn Maria

 5. En dopgrav? Man hamnar alltså i en grav om man vill följa Jesus i dagens kyrka? Jag skulle vilja döpas, men jag tror jag låter bli för det verkar inte finnas någon som kan göra det och jag orkar inte leta bland alla konstiga kyrkor. Jag vägrar då definitivt sänkas ned i en behållare med vatten, gjord av människohänder, som kallas grav! Säkerligen kastar ni ner era dopkandidater baklänges ner i vattnet också? Alla ställen i Bibeln som jag kommer ihåg där någon fallit baklänges så är det en bild av verklig och slutgiltig död… Vidare, det finns ingenstans det påbjuds att man ska konstruera och inrätta särskilda “dopgravar” i Bibeln? Jag tycker INTE att Rom 6 rättfärdigar det. Praktiska skäl för kyrkan går också bort… I Bibeln döptes människorna i naturliga vattensamlingar, som Gud själv skapat. Så vill jag också ha det om jag ska följa Herren. Men du kanske vet om det råkar finnas någon annan och normal bibeltrogen kyrka någonstans som kan hjälpa mig? Även om jag numera betraktar orden bibeltrogen kyrka och Sverige i samma mening som något högst otroligt.

  MVH. En trött syndare

 6. Hej, Jaa helt sant är det. Gud vill oss så väl och att döpas borde alla göra som säger att de tror.
  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.