Det finns ingen genväg in i trons liv. Den lidande själen

 

Foto Maria

Foto Maria

*

“Vad jag säger eder i mörkret, det skolen I säga i ljuset.” Matt 10: 27.

VÅR Herre leder oss in i mörkret för att där få tala till oss. Han för oss in i det skumma hus, där döden gästat, eller genom kroppslig svaghet in i den dystra ensligheten, fjärran från det brusande livet därute, eller  stänger Han in oss i mörkret genom någon nedbrytande sorg eller missräkning. Sedan delger Han oss sina stora, underbara hemligheter. Ögat, som bländats av glansen från världen, öppnas för himmelska stjärnbilder, och örat lär sig uppfånga ljudet av den röst, som ofta drunknat i jordlivets brus.

Sådana uppenbarelser medföra alltid ansvar: “Vad jag säger eder i mörkret, det skolen I säga i ljuset, och vad I hören viskas i edert öra, det skolen I predika på taken.”

Vi äro icke tagna avsides för att alltid stanna i mörkret eller i den ensliga kammaren. Den tid kommer, då vi kallas att intaga vår plats mitt i livets kamp för att där förkunna, vad vi lärt oss.

Detta giver mening åt det lidande, som understundom förefaller så meningslöst. “Jag är till ingen nytta! Vilken insats gör jag för att världen genom mig skall bli bättre? Varför skall min själs dyrbara nardus på detta sätt förspillas?”

Så klagar den lidande själen. Men Gud har en mening med allt. Han lockar sina barn till en högre plats för att leda dem in i en djupare gemenskap med sig. Där vill Han tala ansikte mot ansikte med dem. Sedan få de bära fram budskapet till skaran vid bergets fot.

Voro de fyrtio dagar, som Mose tillbragte på berget till ingen nytta? Var Elia förgäves på Karmel? Eller voro de år Paulus vistades i Arabien en förlorad tid?

Det finns ingen genväg in i trons liv, som är grundbetingelsen för ett liv i helighet och seger. Tider av stilla begrundan och gemenskap med Gud äro av nöden. Själen behöver uppe på berget umgås med Gud, hon måste vila ut i den lugna dalen i skuggan av den väldiga klippan eller dröja under stjärnorna, då nattens mörker brett sin slöja över materiens värld och tystnaden trätt i stället för larmet därute bland människorna. Här öppnas nya vidder, oändliga och eviga, och att få skåda dem är för själen lika viktigt som födan är för kroppen.

Sålunda kan själen beständigt äga medvetandet om Guds närvaro och säga med psalmisten: “Du är nära, o Gud.” F. B. Meyer.

“Det finns hjärtan, som liksom aftonens gullviva utveckla sin skönhet härligast, då livets skuggor falla.”

*
*

Underbara ord, tycker jag. Jag befinner ofta mig i kammaren, i nöden, i trångmål, i mörkret, i öknen och har så gjort i många år, men å andra sidan, hade jag inte varit där hade jag inte kunnat göra det jag trots allt gör….Att bli förd ut i ljuset, i ljuset av JESU sanning/frälsningen och räddningen, och också bli tagen åt sidan för att växa..kanske i ensamhet. Utanför lägret.

“Mörkret” är här de svårigheter vi möter i livet och det mörker vår själ kan vara i då vi sörjer oss själva eller något annat som skett i våra liv eller som håller på att ske vilka göra oss missmodiga och ledsna. Därför har jag tagit med denna betraktelse för att visa hur man kan lida men komma loss, då Gud vill det! En sak som en troende kan lida för är naturligtvis att få nå människor, att lida över otillräckligheten och längtan över att nå andra med evangelium. Att veta om människors otro och vilja sprida Guds ord. Det är ju Jesu order till oss att göra.

Gud sade ju inte att det är en dans på rosor att vara frälst och att vara ett Guds barn. …eller sade han det? Nej. Det är bara att kämpa på och vila i hans famn, lära oss tålamod och att lyssna, vänta  och vänta, för en dag skall dagen komma då vi vet varför, och får svar på det ordet VARFÖR?  Därför..säger Herren.

12 thoughts on “Det finns ingen genväg in i trons liv. Den lidande själen

 1. Hej Marie. Putins uttalanden och skrämseltaktik och de övriga saker han åstadkommit som är fel, Ukraina m m är inte bra, jag tror det eskalerar till något mycket obehagligt.Det “säges” att han vill ha både Finland och Sverige!Det skulle inte förvåna mig om det sker.

  Rykten om krig och krig, säger bibeln, och Uppenbarelseboken säger mycket om världshändelserna och Jesu återkomst. Det är många aktuella saker som sker nu som vi kan anta har med de sista tiderna att göra.
  Ledarna, ja de som kallas LEDARE för nationerna är goda kålsupare och vill inte det bästa för människorna. Korruptionen är stor bland dem som skall ta hand om sina folk, se på NordKorea t ex. Det kommer en katastrof. Inom kort. Rykten om krig och gatlopp och protester och demonstrationer står det om i bibeln. Folk är inte fria förrän de tar emot Jesus.Vi är fria om vi än dör…för Jesus. Se kategorin “De sista tiderna” där har jag tagit med en del sådana frågor.
  JESUS LEVER! HAN ÄR UPPSTÅNDEN! HALLELUJA!!
  Tack för din hälsning. Ha det fint och välsignat från Gud. Herren är med dig i allt. Kram f Maria

 2. Hej Maria!

  Har tänkt mycket på Putins uttalanden,som verkar så skrämmande..Vad säger bibeln om dessa ledare i världen?

  En välsignad Påsk till dig och familjen!

 3. Det är många som inte riktigt förstår varför man får lida, men titta i bibeln och se på hur de hade det i urkyrkan och senare. Jesus säger att den som tror på honom och följer honom skall få det besvärligt, kommer att få lida, mer än på ett sätt. Det gäller många många människor./Maria

 4. Tack John. ja jag vet ju att Jesus kan göra mirakel, under, här i tiden. Jag önskar sannerligen att det sker.Visst är det bara av nåd som vi kan vara här och vi är frälsta och räddade för evigheten, vi har hopp och vi har styrka. Paulus sade: i min svaghet är jag stark. Det stämmer. Gud har all nåd med oss.Han är så god. /Hälsn Maria

 5. Tack, desamma. Det blir underbart för dig när du får den härlighetskropp Herren har i beredskap åt dig, när allt det sargade är för evigt borta. Vi får be att smärtan i din kropp stillar sig, den förmår Jesus ta ifrån dig här i tiden. Den onde vill hela tiden påminna oss om våra svagheter och det vi inte lyckas prestera men våra prestationer betyder inget när det kommer till den nåd som ligger i grunden till vår frälsning. Nåden väger mer än allt den onde kommer med.

  /John

 6. Hej John, jag är glad att du är frälst och har blivit frisk det är underbart att läsa!. Det är svåra saker man går igenom. Men det är lärandet i dem som är fantastiskt.Jag har en sargad kropp och är så sorgsen över det men kämpar vidare med Jesus. Han är allt. Jag blickar emot målet som är himmelen och att få göra mer för Gud och människor. Jag ser inte tillbaka jag lever i nuet och tackar min Gud för att han är med mig i allt.Hur skulle man annars orka?
  /Maria

 7. Jag förstår att du lidit mycket eftersom du tar upp ämnet och jag har även stor respekt för dig och andra människor som får gå igenom det. Jag har lidit en del, både ensamhet och varit psykisk nedbruten. Anledningen till att jag blev psykisk nedbruten efter att jag blev frälst, ser jag inte som att Gud ville det, utan som att den onde attackerade mig med full kraft. Att jag sedan blev helad är av nåd och kärlek ifrån Jesus i kraft av den Helige ande. Herren vill sätta oss fria och få oss att blicka mot målet och lägga det gamla bakom, vilket är lättare sagt än gjort, men det är det Han vill. Speciellt om någon i ens närhet går bort är det lätt att falla i sorg som biter sig fast, men även där vill Herren frigöra vårat sinne så vi kan fortsätta vår vandring.

  Frid/John

 8. Jag förstår att du lidit mycket eftersom du tar upp ämnet och jag har även stor respekt för dig och andra människor som får gå igenom det. Jag har lidit en del, både ensamhet och varit psykisk nedbruten. Anledningen till att jag blev psykisk nedbruten efter att jag blev frälst, ser jag inte som att Gud ville det, utan som att den onde attackerade mig med full kraft. Att jag sedan blev helad är av nåd och kärlek ifrån Jesus i kraft av den Helige ande. Herren vill sätta oss fria och få oss att blicka mot målet och lägga det gamla bakom, vilket är lättare sagt än gjort, men det är det Han vill. Speciellt om någon i ens närhet går bort är det lätt att falla i sorg som biter sig fast, men även där vill Herren frigöra vårat sinne så vi kan fortsätta vår vandring. Vad gäller världsliga bekymmer, uppmanar Gud oss att inte titta på vågorna, eftersom vi då sjunker.

  Frid/John

 9. Hej. Det jag har upplevt i mitt liv som troende är ganska så fruktansvärt och jag vet att i allt de svåra prövningarna har Gud alltid varit med. Men det står också i bibeln att han som sagt prövar oss inför evigheten. Och i alla de sorger jag haft och har visar det också på satan då som inte alls tycks gilla mig nåt vidare.
  Du skulle häpna om du visste vad jag vet, eller också kanske du själv haft sorger som inte verkar vettiga att få.
  Hur som helst så litar jag på Gud i allt och anser att den rättfärdige får lida mycket, d v s se på martyrerna, se på dem som led, Paulus och alla de andra. Var det lätt att följa Jesus? Nej inte alls, det var en strid på liv och död, och där befinner jag mig sedan länge. Det är overkligt men högst påtagligt, därför mina ord om lidande, för jag vet en hel del om det. Gud talar i det tysta och när man ligger och är stel av smärta och man inte kan röra sig över huvud taget då ropar man bara på Gud, där är jag för det mesta.har du lidit mycket John? Du behöver inte svara, men jag vill visa att det finns ett helvete på jorden när det gäller smärta, problem, m m men att man ändå litar på och älskar Gud av hela sitt hjärt och lyder och är med honom jämt.jag är inte utanför Guds gemenskap men jag är utanför det som människor kallar gemenskap med andra.Förstår du hur jag menar?
  Hälsn Maria
  Frid!

 10. Ja, det är sant att han vill forma oss efter hans vilja, men vi får inte glömma anledningen till att vi får lida. Det får vi pga att vi har en motståndare som endast vill stjäla, slakta och förgöra. Ju mer nytta för Herren – desto starkare motstånd från den onde. Det är den onde som vill att vi ska tillbaka in i lidandet utanför gemenskapen med Gud, men det är inte Gud som ger oss själva lidandet. Det är sant att Han vill avskilja oss för att där kunna tala till oss, men att han skulle lägga på oss någon nedbrytande sorg, sjukdom etc tror jag inte. “Den rättfärdige får lida mycket, men Herren räddar honom ur allt”. Jesus tog på sig våra svagheter och sjukdomar upp på förbannelsens trä. Satan däremot vill plocka ner dem igen och kasta på oss eftersom vi lever i gemenskap med hans största fiende.

  /John

 11. Hej. ja Herren har kallat oss ut ur mörkret, in i sitt ljus. men här menar man att man tas åt sidan för att lära sig, för att utvecklas och för att ligga på drejskivan för att mogna. När man skall mogna skall/kan/ man inte ha det alltigenom lätt, då lär man inte av prövningar-na.
  Ja vi lever i världen på jorden och den platsen är svår många gånger att vara på, men Herren hjälper, och vi känner oss ganska ensamma ibland, trots Herrens närhet. När vi får stora problem vet vi EN som kan och vill lösa dem, HERREN Kan och vill.
  Goda gåvor kommer från Herren, det har jag fått erfara.
  /Maria

 12. Inte frestar Herren oss in i mörkret igen, Han som har kallat oss Ut ifrån mörkret, in i sitt underbara ljus. “Och när du ber, gå då in i din kammare och be till din Fader i det fördolda, så skall din Fader som ser/hör i det fördolda belöna dig”. Vi lever i världen men inte Av världen ty Jesus har för oss ut ur den och satt oss i det himmelska riket, redan här på jorden, genom blodet, vattnet och anden. Idel goda gåvor kommer ifrån Himlaljusens Fader.

  /John

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.