Archives

Nu kommer fler krav inför muslimska högtiden ramadan. /HUR ska det bli framöver? Svar: Sharialagar.

Sharias lagar är en uppsättning lagar som bygger på profeten Muhammeds liv.
Enligt sharia lagar:
– Det finns ingen religionsfrihet eller yttrandefrihet.
– Det finns ingen jämlikhet mellan människor (den icke-muslimska är inte lika med muslimen).
– Det finns inga lika rättigheter för män och kvinnor.
– Det finns ingen demokrati eller en separation mellan religion och statspolitik.
Barn äktenskap, tvångsäktenskap, Barn brudar, polygami, FGM, Acidattacker, hedersmord, betoning och stening.
Sharia har ingen plats i den civiliserade världen.

https://youtube.com/watch?v=pHQWezK1ccY%3Ffeature%3Doembed

OBS! Äldre text, finns redan här på sidan: Om Väst fortsätter svika de demokratiska värderingarna om individens frihet kommer islamistiska fundamentalister, som de som tvingade libyska kvinnor att bära burka, att göra detsamma med västerländska kvinnor. (Foto av Alexander Hassenstein/Getty Images)

Inom några dagar efter att Islamiska Staten erövrade staden Sirte i Libyen för två år sedan dök enorma reklamskyltar upp under islamistisk regi som uppmanade kvinnor att bära säckiga dräkter som täckte hela deras kroppar och ingen parfym. Dessa shariabestämmelser för hijab inkluderade att bära kompakta material och en dräkt som inte “liknar sådana som de icketroende bär”.

Mänskliga organisationer i västvärlden blundar för den brutala kränkningen av de mänskliga rättigheterna i den muslimska världen enligt sharialagen.

https://freespeechtimes.blogspot.com/2017/10/minnesota-muslims-say-they-prefer-to.html
Sharia-lagen bör förbjudas i västvärlden.
Dela det här inlägget om du tror att sharialagen borde förbjudas i väst.  (se länk ovan).

Liberaler och vänsterister i väst använder sig av begreppen “islamofobi” för att skildra alla som kritiserar islam som  “rasistisk”.
De ignorerar det faktum att islam är en ideologi som inte har något att göra med ras.
Det finns ett försök i väst att införa en sharia-blasfemy lag för att kriminalisera kritik mot islam.
Det började när Saudiarabien och de muslimska länderna försökte ge en FN-resolution för att tvinga västvärlden att kriminalisera kritik mot islam.
Även parlamentet i Kanada passerade “Motion M-103” för att fördöma den så kallade “islamofobi (rädsla för islam)” i en förberedelse för en blasfemilag i Kanada.
Enligt sharias blasfemilagen borde alla som kritiserar islam eller profeten Muhammad dödas.
Enligt Sharia-blasfemivågen i Saudiarabien och Iran-muslimerna exekveras om de anklagas för blasfemi.
I Pakistan är situationen ännu värre, radikala muslimer använder blasfemilagen för att förfölja den kristna minoriteten.
Är det den lag som liberalerna i väst vill anta?
Om du tror att Sharia-blasfemilagen inte har någon plats i väst, dela det här inlägget!  SE LÄNKAR!

Jag tillhör inget parti men kan tycka, och jag tycker som talaren i videon. /Maria

En dom över Guds folk /Jon-Are Pedersen /NYTT OM NATO, Läs.

En dom över Guds folk
  Foto Ekaterina Bolovstova

Hur vet vi att vi är uppriktiga inför Gud, när vi ser stora gudsmänniskor avslöjas som lögnare och bedragare? Vi behöver vända oss till Gud med uppriktiga hjärtan, läsa hans Ord och låta den Helige Ande levandegöra det för oss. 

Denna artikel publicerades först på Jon-Ares sida The Holy Remnant.


Ja, det går en dom över oss just nu. Många blir avslöjade som falska lärare och profeter. Många faller i uppenbar synd. En del vänder om och blir förlåtna, andra går ännu djupare i sin synd. Lögn och bedrägeri avslöjas, dolda motiv kommer fram i ljuset, köttets gärningar uppenbaras och kvar står en förvirrad församling.

Så hur vet vi om vi går rätt? Guds ord har sagt att det skall visa sig vem som är rättfärdig och vem som är orättfärdig, vem som tjänar Herren och vem som inte gör det. 

”De skall vara mina, säger HERREN Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Jag skall visa medömkan med dem så som en man visar medömkan med sin son som tjänar honom.” (Malaki 3:17)

”Den vanliga uppmaningen att du ska ’följa ditt hjärta’ kan leda dig helt vilse, om inte Guds Ord får fylla det.”

Petrus talar om att domen börjar med Guds hus. 

”Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?” (1 Petrusbrevet 4:17)

Ja, hur blir det med dem som varken lyder Guds evangelium, eller ens läser det?

Ordet är ljuset på din stig

Vi skall vara som judarna i Berea,1 som jämförde allt vad som sades med Skriften. Det finns bara en fast grund att bygga på, och det är Jesus, den fasta klippan. Som Johannesevangeliet berättar, är Jesus Ordet som blev kött och som profeterna och lagen profeterade om. Det skrivna Ordet är vad vi har att jämföra all företeelse mot. 

Vi kan inte bedöma någon händelse, predikan eller uppenbarelse efter känslor och egna tankar, eftersom vi vet att hjärtat är en bedräglig ledstjärna. Den vanliga uppmaningen att du ska ”följa ditt hjärta” kan leda dig helt vilse, om inte Guds Ord får fylla det. Såhär skriver profeten Jeremia:

”Bedrägligare än allt annat är hjärtat, det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det?” (Jeremia 17:9)

Det enda vi har är Ordet och bönen, där den Helige Ande undervisar och leder oss. Allt som har skrivits ned i Bibeln är skrivet till undervisning för oss som har världens slut inpå oss2. Tänk på de mäktiga orden! Jesaja och Mose, Paulus och Petrus skrev allt för oss som lever i den här tiden av dom. Vi har fått hela uppenbarelsen nedskriven genom den Helige Ande.

Därför är Skriften vår fasta hållpunkt. Jesus är Ordet. Ordet är sanningen och Sanningen är Jesus. Ordet är en lampa för våra fötter, Jesus är ljuset som lyser upp vår stig. Då vandrar vi inte i mörker. Vi är dagens barn och ljuset, som är Ordet, Sanningen och Livet, det vill säga Jesus, är med oss alla dagar intill tidens slut,3 genom den Helige Ande. 

Guds Ord är avgörande

Vi ser mörker avslöjas till höger och till vänster. Så hur vet vi att vi står rätt? Hur vet vi att vi är uppriktiga inför Gud, när vi ser stora gudsmänniskor avslöjas som lögnare och bedragare? Vi behöver vända oss till Gud och komma inför hans tron med uppriktiga hjärtan. Vi behöver läsa Guds Ord och låta den Helige Ande levandegöra Ordet för oss. 

Mer och mer förstår vi hur litet vi kan göra för vår egen frälsning, hur litet vårt eget förstånd klarar hålla reda på allt bedrägeri och skilja det från sanning. Ju mindre vi litar på vår egen förmåga, ju mer börjar vi lita på Guds förmåga i oss. Det handlar om att vara ledd av Anden och inte av köttet. Om vi böjer oss för Ordets sanning och bekänner oss till honom, kommer Guds nåd att fostra oss. Vi kommer då att avsäga oss all världslighet och köttsliga lustar, så att vi kan leva gudfruktigt i den tid som nu är.

”Därför ber jag er, vänner, att själva studera Skriften och låta den Helige Ande undervisa er utifrån den smörjelse vi fått.”

Det är lätt för oss att döma andra utifrån köttet, att utifrån vårt eget kött bedöma och fördöma. Därför är vi i stort behov av den Helige Andes hjälp. Men om inte Anden får Ordet att arbeta med, är det lätt att gå vilse. Den Helige Ande har kommit för att förhärliga Jesus, för att påminna oss om allt han sagt, och föra oss fram till hela sanningen. 

Är man däremot beroende av predikningar och undervisning från sin pastor eller lärare, blir det snart svårt att avgöra vad som är rätt. Därför ber jag er, vänner, att själva studera Skriften och låta den Helige Ande undervisa er utifrån den smörjelse vi fått. Enligt Johannes lär oss smörjelsen om allting:

”Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen.” (1 Johannesbrevet 2:20)

”Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er.” (1 Johannesbrevet 2: 27)

Allt handlar om kärlek till Sanningen, som är Jesus själv. Om vi älskar sanningen så är vi kända av honom, och om vi tjänar Sonen kommer Fadern ära oss.4 Vilken stor tanke! 

Men vad händer om vi inte känner sanningen? Paulus varnar om den laglöses, Antikrists, ankomst som ska ske i den sista tiden:

”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.” (2 Tessalolikerbrevet 2:9-10)

Hur vet vi den rätta vägen?

Hur vet vi att vi tillhör Herren och att vi är uppriktiga och sanna lärjungar? Det finns några punkter som jag har som tröst:

 1. Jag har låtit Guds Ande få döma mitt hjärtas alla uppsåt och tankar genom Ordet. Vi får inte vara rädda när Gud uppenbarar våra synder och orättfärdighet. Det är nåd från Gud när Han avslöjar våra hjärtan.
 2. Jag har tillåtit Guds Ande gå till doms med mina köttsliga synder.
 3. Jag har bekänt mina synder inför min Fader.
 4. Jag har låtit Jesu blod rena mig från all uppenbar synd.
 5. Jag lever nu med ett rent samvete inför Gud och människor.
 6. Jag låter Ordet och Anden helga mig från allt som ligger fördolt i mitt hjärta och som tas fram i ljuset.

Vi behöver ställa oss frågorna: Är det i min egen kraft jag vandrar inför Gud? Eller vandrar jag i ljuset i kraft av Anden? Vandrar jag efter köttets sinne eller Andens sinne? Vi behöver kunna säga: ”Jag har korsfäst mitt kött, och nu gör jag det dagligen, för att följa i hans fotspår.”

Jag förblir i Jesus och han förblir i mig, och då bär jag frukt.5Då är det inte genom min ”mäktiga” styrka och kraft jag helgas, utan genom Anden. Sakarja 4:6 säger: ”Inte genom styrka eller kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” Det är alltså när vi vandrar i Anden som vi förvandlas och övervinner villfarelse, lögn och andra köttets gärningar. 

Om du älskar Jesus, älskar du Sanningen. Den som tror på honom skall bli frälst, och om vi håller ut intill änden får vi se frälsningen uppfyllas.6Vi har blivit nya skapelser i Kristus och vi har vänt oss bort från mörkret och dess gärningar.7 Vi lever inte längre som hedningarna, efter vårt eget hårda hjärta och mörka förstånd, utan vi låter Kristus få lysa upp hela sitt tempel, som är vår kropp.8 Om du är uppriktig i din tro, älskar Herren av hela ditt hjärta, själ, kraft och förstånd,9 då ser han det och du är trygg i Kristus. Han har sagt i sitt ord: 

”Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.” (Jesaja 42:3)

”Ett brutet strå skall han inte krossa, och en rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger.” (Matteus 12:20)

LÄS OCKSÅ: OM NATO: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dw636z/ungerska-parlamentet-godkanner-sveriges-natoansokan och nedan 145 miljoner kostade denna pjäs och är förstörd!

https://www.vaken.se/forsta-svenska-archer-pjasen-och-forsta-amerikanska-abrams-har-forstorts-i-ukraina-for-145-miljoner-kr/

Stackars våra barn. Det går utför med stormsteg. Världen är en smutshög! BARN är rena och vuxna smutsar ner dem! Kopierade artiklar

Barn så unga som åtta år kastar sten och hotar att döda varandra. Foto: Mikhail Nilov/Pexels

Lärare larmar om våld på Stockholms lågstadieskolor

INRIKES“Det är hot om att ‘jag ska döda dig’, ‘jag ska skjuta dig’ till direkta våldshandlingar”, berättar fackförbundets huvudskyddsombud.


HBTQ-LOBBYN 

Foto: Mikhail Nilov/Pexels Children of Transitioners

Brittisk vårdgivare: ”Transkvinnors och biologiska kvinnors bröstmjölk lika bra för spädbarn”

UTRIKES “Djupt oroande” att vårdgivare “prioriterar transidentiteter över vad som är bäst för mödrar och deras barn”, menar kvinnorättsgrupp.

HUR LÅNGT SKALL DET GÅ??? DETTA ÄR HORRIBELT? Maria:

Lukas 18 Jesus och barnen

15 Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem. 16 Men Jesus kallade dem till sig och sade: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de. 17 Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.”

Vad säger Dina Tankar???

MariaBarnen far illa av allt detta som är FEL! och föräldrar vet inte hur detta skall tacklas för de är så påverkade av media och regering m m. De tycks inte förstå att det är så skadligt för barnen att försöka förstå detta med PRIDE m m, de är för små för att förstå vad som sker. VAD ÄR DET FÖR VÄRLD SOM VI HAR NÄR MAN GÖR SÅ MOT DE SMÅ? Det är så skrämmande att vi är i dessa SODOM och GOMORRA-tider! Märker ni det? Jag skäms över människor som kastar detta på barnen som en stor säck med smuts som de ska torka av sig utan vatten eller tvål! Galenskap är det, både våldet, och allt annat som sker i humanismens och själviskhetens namn!

Vedermöda./ ‘Det brinner i knutarna’. GÅ INTE IN I NATO! Läs nedan en artikel av Peter Krabbe om nutid

Maria: Vedermödans tid, vad kan den tiden innehålla tror DU? VAD är det som sker nu som blir värre sedan? Har du kontrollerat i bibeln om hur lång tid det kan tänkas vara kvar att leva här? Det är vad jag och andra förstår cirka 6 år kvar och mycket kommer att ske framöver. Det är synd att man hör så MÅNGA LÖGNER bara, -de, man, försöker vilseleda oss i så mycket. LÄS GÄRNA DENNA ARTIKEL här NEDAN och ta del av denna aktuella sammanställning OM VAD SOM SKER och vad som göms m m. Peter Krabbe, ja han kan sin sak:

Ps 7:9Herren håller dom över folken. Döm mig, Herre, efter min rättfärdighet, efter den fullkomlighet som täcker mig.
Ps 9:9Han ska döma världen med rättfärdighet, hålla dom bland folken med rättvisa.
Ps 9:12Lovsjung Herren som bor i Sion, förkunna hans gärningar bland folken,
Ps 18:48Gud, du har gett mig hämnd och lagt folken under mig.
Upp 20:8Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand.
Upp 21:24Och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den.
Upp 21:26och folkens härlighet och ära ska föras in i staden.
Slutet och början hos Gud.

Bild Pinterest

Krig eller fred? NATO och Kalla kriget WW3, Artikel

LEDARE

Vem förbereder oss för fred?

DET NYA KALLA KRIGET 

Markus Andersson 

Att döma av Natos generalsekreterare verkar makthavare i Väst allt mer inställda på att eskalera mot ett ofattbart storkrig med Ryssland. Det är en ödesdiger väg man slagit in på som visar på det desperata behovet av att stärka rösterna för långsiktiga lösningar som inte bygger på hets och bomber utan på dialog och diplomati.

 – AV MARKUS ANDERSSON

Foto: faksimil/Regeringen

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och Sveriges statsminister Ulf Kristersson

Det västerländska etablissemangets retorik blir allt grövre och mer krigiskt för varje månad som går. Propagandaarbetet för att få folkopinionens stöd till ett ödesdigert krig med Ryssland tycks bli alltmer intensivt.

För ungefär en månad sedan gick flera svenska makthavare ut och deklarerade att svenskarna nu måste ”mentalt förbereda sig” för krig mot Ryssland samtidigt som civilministern uppmanade till ”total motståndskraft”.

Liknande budskap har ungefär samtidigt förmedlats av europeiska politiker och högt uppsatta tjänstemän i andra europeiska länder.

En stark grundberedskap och en försvarsmakt som har kapaciteten att trygga landets gränser är naturligtvis ingenting konstigt, utan ett normalläge i varje normalfungerande nationalstat. På samma sätt är det förstås fullt naturligt för de flesta medborgare att försvara sig om man blir invaderad. Det hade kunnat gälla Sverige också, om det inte varit för att våra makthavare ägnat ett halv sekel åt att systematiskt rusta ner och försvaga det svenska försvaret.

Nu, står vårt hopp istället till Nato, och Nato enbart, hävdas det – en militärallians som styrs av ett USA som genom åren gjort sig betydligt mer ökända för den långa listan av statskupper och anfallskrig än av genomtänkt försvarsarbete.

Domedagsscenariot kryper närmare

När Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg nu deklarerar att medborgarna måste ”förbereda oss för en konfrontation som kan pågå i årtionden”, rusta upp, öka vapenproduktionen och intensifiera det militära stödet till Ukraina så är det tydligt att krig ses som den enda tänkbara vägen framåt.

Den ”ryska aggressionen” riskerar att sprida sig till Europa, och fler länder kan komma att invaderas om Ukraina faller, heter det. Därför, menar Stoltenberg, måste man bemöta hårt mot hårt och Nato-länderna öka militariseringen på ett sätt vi inte skådat sedan Kalla krigets dagar.

Nato söker inte krig med Ryssland”, lovar Stoltenberg förvisso, men vilka ansatser man faktiskt gör för att få till konstruktiva samtal, dialog och en varaktig fred i Europa framgår inte. Det är högst oklart om några sådana uppriktiga försök görs överhuvudtaget, särskilt när Vladimir Putin själv berättar att han inte haft någon direkt kontakt ens med USA:s president sedan kriget bröt ut.

Det är fullt möjligt att vara starkt kritisk till Putins agerande, kriget i Ukraina, och uppriktigt beklaga det oerhörda mänskliga lidande det orsakat – samtidigt som man enkelt kan inse att ett europeiskt storkrig inte kommer att gynna någon. Bortsett då från det militärindustriella komplexet och andra motsvarande aktörer i den globala maktpolitikens mest obskyra korridorer.

Klart är att ett sådant krig obönhörligen att leda till miljontals döda européer, en humanitär katastrof i paritet med den som genomleds under Andra världskriget – och dessutom en situation som potentiellt riskerar att eskalera till den magnitud att någon av parterna beslutar att använda ett antal av de kärnvapen de har gott om och som har potentialen att faktiskt förgöra Europa som vi känner det.

Ett domedagsscenario förvisso, men likväl ett scenario som kryper allt närmare och som beklagligen blivit betydligt mer sannolikt idag än det var för fem, tio eller 20 år sedan.

Krigets väg

Föreställningen som präglar Väst är av allt att döma att Ryssland måste bombas till lydnad och att detta är lösningen på konflikten i regionen. Hand i hand med denna går uppfattningen om att Ryssland är en stat ”som man inte kan prata med”. Båda dessa grundteser är otroligt farliga och driver oss närmare en konfrontation där ingen har något att vinna, förutom de som faktiskt önskar att Europa, USA och Ryssland tillsammans brinner upp i ett ofattbart inferno.

I dagens västerländska debatt saknas nästan helt seriösa röster som istället lägger fram strategier för hur vi kan gå tillväga för att få slut på stridigheterna och stärka freden i Europa. Röster som ges utrymme att påminna om att dialog diplomati är vägen framåt mot en bättre värld och att det inte ligger i Europas intresse att “strida till den sista europén” eller offra sina söner, bröder och fäder på storpolitikens altare, så som det ukrainska folket redan blivit offrat. Dessvärre tycks våra makthavare inte vara intresserade av att lyssna på dessa allt mer sällsynta röster. Vägen man valt är krigshetsens – och framförallt USA:s väg.

Vilka partier som vinner i respektive europeiskt lands parlament tycks oftast också vara av begränsad betydelse, eftersom de flesta hittills varit villiga att låta sin utrikespolitik dikteras av USA.

Makten måste åter underställas folkets och fredens intressen. Det är en lång väg dit, men den enda vägen som leder dit är att göra vad vi kan för att höras och stärka dem som har integritet nog att säga nej till vansinnet, på varje tänkbart sätt man kan. Att stärka och stötta verkligt oberoende medier är ett sådant.

Markus Andersson https://nyadagbladet.se/ledare/vem-forbereder-oss-for-fred/

Maria: Det finns mycket här som är verkligt aktuellt. INGEN mer än Gud kan stoppa elände. MEN han har sagt hur det ska BLI. Det står i hans ord om dessa tider. Det kan bli en verkligt otäck upplevelse framöver, för oss som inte känner eller känt krigets fasor. Dessa regeringarnas män (är de män? eller pojkar som leker med för stora gevär och för stora ord och medaljer..?) Det är bra om ni läser hela artikeln och mer så att man kan få lite hum… eller vad tror du? Vad kommer? D Trump är mycket stor i munnen och en rejäl skrävlare (min åsikt) och borde inte öppna munnen så mycket som han gör, eller äger han själv hela USA? Babylon…. Det verkar så! Jag anser inte att han kan uppföra sig eller göra någon nytta. /Denna artikel ovan är bedrövlig, och…att de bara VÅGAR att göra så emot vårt land och andra länder. Galenskaper.

Matt 24:6Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet.
Mark 13:7När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet.
Luk 14:31Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen?
Luk 21:9Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Sådant måste först hända, men slutet kommer inte genast.”

Band-Aid /PLÅSTRET KOMMER SOM ‘VAXX’, och: ja, vi såg det komma

kontaktspårningskontrakt Om Bill Gates var president massvaccinationer Den falske frälsaren jordbruksmark i USA Världens farligaste sluta äta kött avfolkningsprogram kort varaktighet stoppar inte infektion miljarder dollar world's most dangerous ruler

Bill Gates planerar för ”Pandemi 2” komplett med nya vaccin som administreras från ”ett liten plåster”

2024-02-10

https://www.vaken.se/bill-gates-planerar-for-pandemi-2-komplett-med-nya-vaccin-som-administreras-fran-ett-liten-plaster/

Vaccinkonspirationen tappar fart, så miljardären och eugenikern Bill Gates har kommit på en ny design för vaccin som involverar ”en liten plåster” som klapps på en persons hud.

Under ett nyligt framträdande på CNBC TV18 i Indien, frågades Gates om framtiden för vaccintillverkning ur hans perspektiv, baserat på nuvarande teknologiska och hälsovårdsmässiga framsteg. Här är vad han sa:

”Vi ser till att det finns tillräcklig kapacitet för alla dessa vacciner, att det finns konkurrens så att priserna fortsätter att sjunka. Och vi kommer att ha nya vacciner. Vi kommer att ha ett TB [tuberkulos] vaccin, malariavaccin, HIV-vaccin.”

Gates fortsatte med att rabbla om Wuhan coronaviruset (COVID-19) ”vaccinerna” som släpptes genom Operation Warp Speed, och förklarade att för nästa pandemi, ”behöver vi göra dem med längre varaktighet, mer täckning.”

”Och vi kommer att ändra, istället för att använda en nål, till att använda en liten plåster,” lade Gates till om den nya tekniken.

Oavsett om det kommer från en nål eller från en plåster, är gift fortfarande gift, det är viktigt att notera. Injicerat gift är antagligen värre eftersom det kringgår kroppens naturliga försvarsmekanismer, men säkert har Gates tänkt på det också, och kommer att göra plåstren precis lika, eller kanske mer, giftiga än deras nålmotsvarigheter.

Förresten, visste du att den latinska översättningen av ”Cor” och ”ona”, de två delarna av ordet ”corona” för coronavirus, betyder ”hjärtattack”? Detta är säkert inte en slump eftersom många av dem som tog coronavaccinen led av hjärtattacker eller någon annan form av hjärtsjukdom.

Enligt 100percentfedup.com:s M. Winger är Gates ”som en värre version av Anthony Fauci.”

”Jag antar att vi kommer att kalla honom för Amerikas mest misstrodda icke-läkare,” lade Winger till. ”Hursomhelst är Gates i farten igen.”

FRÅN X f d Twitter:

”Bill Gates borde gripas för brott mot mänskligheten … för att börja med,” skrev en arg kommentator om dessa senaste utvecklingar.

”Håll dig borta från ’medicin’”, skrev en annan om hur den västerländska hälsovårdsmodellen är en storfarmaceutisk fars som sprider gifter tillverkade av Gates och hans kumpaner.

”Helt otroligt,” sade en annan. ”Varför sitter han inte i fängelse än?”

Är det en annan pandemi på väg, med komplimanger från Bill Gates?

OBS! naturalnews.comBill Gates planerar för ”Pandemi 2” komplett med nya vaccin som administreras från ”ett liten plåster”

YES YES, så blir det som vi är många som redan tänkt! PLÅSTER! BAND-AID När inte folket nu framöver vill ta SPRUTOR då blir det BÄTTRE med PLÅSTER, sååå bekvämt och bra!!! AKTA ER! AKTA ER! NU är det inte lång tid kvar på jorden och detta och de sista greppen är redan färdigdiskuterade och ligger och väntar på dumma och okunniga och dåligt pålästa människor!

Men människor vill ta våra LIV! TÄNK TILL!!

Sjukdom X. Disease X och mer… /Svält, pest, m m

Disease X – PREPARE NOW “Depopulation Agenda” (2030) @Campbellteaching

Denna video berättar fritt om hur man nu verkligen håller på att ta ner populationen, antal människor på jorden.
Nu kommer man att manipulera allt man kan! Det berättas om att i KINA hade man ett-barns- systemet och den som fick ett barn till, nr 2, det barnet ERKÄNNS INTE och har inget existensberättigande, inget personnummer eller liknande, ingen skolgång etc..

NU FRAMÖVER kommer man att skrämma oss med den nya sjukdomen X!
DEN sjukdomen kommer att döda så många fler än vad s k Covid gjorde. 20 ggr högre dödlighet.
Det brinner i knutarna , de har bråttom att infektera människor med påhittade smittor, som är gjorda i laboratorier och med mat som gen-manipuleras! De odlar fram starkare och farligare myggor och maten skall göras ännu farligare.
TÄNK PÅ DETTA och se till att du är med i vad som sker. Det går FORT NU! Dårarna tycks ha ensamrätt på allt nu.
DE äger Världen- d v s människorna, ja de tror så men GUD ÄR VÅR SKAPARE! Se fler videos på denna Youtube-kanalen, jag kommer att lägga in fler här på sidan,även om de verkar helt felaktiga o märkliga, detta är början och fortsättningen av vad som sker, och vad som skall ske i världen.. VAR KOMMER SJUKDOMAR IFRÅN OCH VAD KALLAS DE OCH VEM SÄNDER DEM/GÖR DEM??? Bibeln berättar ju…GUD SÄGER… men man LYSSNAR INTE!!

Hes 14:21Därför säger Herren Gud : Hur mycket värre blir det inte, när jag sänder mina fyra svåra straffdomar: svärd, svält, vilddjur och pest över Jerusalem för att där utrota både människor och djur.
Hes 28:23Jag ska sända pest över henne och blod på hennes gator, och inne i henne ska döende män falla för svärd, som ska drabba henne från alla sidor. Och man ska inse att jag är Herren.
Hes 38:22Jag ska gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar och de många folk som följer honom.
Amos 4:10Jag sände pest bland er som i Egypten. Jag dödade era unga män med svärd och lät era hästar tas som byte. Stanken av era fallna skaror lät jag stiga upp i er näsa. Och ändå har ni inte vänt om till mig, säger Herren.
Luk 21:11Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra, och skrämmande syner och väldiga tecken från himlen.
Upp 6:8Och jag såg, och se: en gulblek häst, och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde honom. De fick makt över en fjärdedel av jorden, att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Se och läs Matteus kap 24… läs igenom det igen, -ett förberett folk?

Kapitel 24

Templet ska förstöras

1 När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. 2 Men han sade till dem: “Ni ser allt detta? Jag säger er sanningen: Här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner.”

Nöd och förföljelse

3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de fram till honom och frågade: “Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?”

4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er. 5 Många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra många. 6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7 Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. 8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna.

9 Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då ska många komma på fall, och de ska förråda varandra och hata varandra. 11 Många falska profeter ska träda fram och bedra många, 12 och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma.

Förödelsens styggelse

15 När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – 16 då måste de som är i Judeen fly upp i bergen. 17 Den som är på taket ska inte gå ner för att hämta något från sitt hus, 18 och den som är på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel.

19 Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20 Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten, 21 för då ska det bli en så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 22 Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas.

23 Om någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. 24 Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt det till er i förväg. 26 Om de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 För som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när Människosonen kommer. 28 Där liket ligger, där samlas gamarna.

Människosonen kommer

29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.

32 Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 33 På samma sätt vet ni, när ni ser allt detta, att han är nära och står för dörren. 34 Jag säger er sanningen: Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. 35 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. 36 Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

37 Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. 38 Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer. 40 Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. 41 Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.

/OBS! EFTER VEDERMÖDAN/

42 Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. 44 Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen.

45 Vem är den trogne och kloke tjänaren vars herre har satt honom över sina andra tjänare för att ge dem mat i rätt tid? 46 Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. 47 Jag säger er sanningen: Han ska sätta honom över allt han äger. 48 Men om den tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå sina med-tjänare och äter och dricker med dem som är berusade, 50 då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och i en stund när han inte anar det, 51 och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland hycklarna. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Maria: –Tänk efter: VAR är vi IDAG? HUR ser världen ut idag? Jesus har sagt allt vi behöver veta, men människor tvekar, och de som inte alls tror på JESUS och hans ord och liv, de kommer att gå fullkomligt fullkomligt vilse i allt och inte klara sina LIV. DE får inget evigt liv. Det är hemskt att man inte kan få den tro man behöver INNAN tidens slut. Vi har ansvar! Men vi har en situation som innehåller den stora o-tron – man VILL INTE tro på Gud.

Det finns förklaringar till all text och de bör man försöka få tag i. Är man troende får man lita på att den helige Ande förklarar allt man läser om och undrar över.

Digital valuta? Vart är det bäst att ‘fly’ till? HERREN visar vägen i allt. Bibeln. D Trump m m

Lyssna 9 minuter på var det kan vara bäst att bo/fly i WW3? -Currency/valuta, och CBDC:s world. Det kommer att bli svårt framöver?

Se detta också:

Vi vet absolut inte vart det lutar ännu, men oron i Europa är nog stor nu. WW3? skojar jag? Nej, det kan smälla rejält. Visar denna video om just pengar. — —- och du får tycka till som du vill.

HERREN ÄR MED DEN TROENDE och HAN VISAR OSS VÄGEN. VÄGEN MED HONOM! AMEN.

2 Sam 22:31Guds väg är fullkomlig, Herrens ord är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom.
Matt 22:16
De sände sina lärjungar till honom tillsammans med herodianerna för att säga: “Mästare, vi vet att du är ärlig och lär ut sanningen om Guds väg och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika.
Mark 12:14
De kom till honom och sade: “Mästare, vi vet att du är ärlig och inte tar parti för någon utan behandlar alla lika. Du lär oss sanningen om Guds väg. Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller inte? Ska vi betala eller inte betala?”
Luk 20:21
De frågade honom: “Mästare, vi vet att du talar och undervisar rätt och inte tar parti för någon utan lär ut sanningen om Guds väg.
Apg 18:26
Nu började han predika frimodigt i synagogan. När Priscilla och Aquila hörde honom, tog de sig an honom och förklarade Guds väg grundligare för honom.

Krig och Fred? Nu är det många olika händelser som är blandningar av sanning och lögn. Hur skall de sätta i hop allt? MAERSK Containers, hamnarna…vete, olja, vin

LÄS MER, ALLT OVAN I artikeln!

Den 13 januari 2023 antog Polen ett radikalt värnpliktskrav anpassat för blixtsnabb mobilisering inför ett krig. De som kallas får endast sex timmars marginal att inställa sig. De som inte gör det bestraffas. Detta visar att Polen verkligen förbereder sig för krig, menar Armstrong.

Regeringarna i Europa säljer nonsens om att Putin vill ta över Europa. Det vanliga ryska folket vill inte ha krig mer än den genomsnittlige europén. De vanliga människorna förlorar allt, eliten tjänar på det, och det hela löser aldrig någonting. Hermann Göring hade helt rätt.

Allt detta är stor teater, och det är ett desperat försök av de neokonservativa och deras högra arm, NATO, att genomföra sin förstörelse av världen innan de dör. Nato fruktar att bli irrelevant och avfinansierad om det blir fred med Ryssland.

De öppnar upp i Asien för att starta krig med Kina.

Maria: -Det du läser här nu är väldigt rörigt, eller hur? HUR skall vi hålla reda på alla pjäser här som kastas runt och som är mycket av lögner m m. ? Jag vet inte, men jag vet att BIBELN som är GUDS ORD gäller. Där berättar Gud om dessa tider, och detta är inte ok och det kommer att bli tufft. Vedermödan är här… Du kan ju förstå att man pratar om dessa containers/sjöfarten och om last, MAERSK, som ju är containers….

FÖDA: Det står i bibeln om vetepriser. Versen kommer här:

*Och en röst bland de fyra väsendena sa: “Ett kilo vete för en hel dagslön, eller tre kilo korn, men skada inte olivoljan och vinet.”  /Uppenbarelseboken 6:6 

Se då texten och fundera lite: 27 maj, 2010 skrev man om vetet och hur det angripits av sjukdomar. VAD skall ske denna gång med vår försörjning av mat? * Plågor, farsoter och sjukdomar-. Jag lämnar till dig att läsa Joh Uppenbarelsebok.

Fredrik E skrev detta i december 2023: Det handlar om ett omvänt fenomen d v s att nu är det Europas tur att låta sig ”invaderas” enligt en i förväg affärsmässigt kontrakterad uppgörelse. / Maria: Ja vi får ta en dag i taget…. Alla hjärtan borde vara vända till Gud. Johannes uppenbarelsebok kap 6

https://www.folkbibeln.it/?book=upp&chapter=6&verse=6

Sverige och militära insatser mot huthierebeller?

Sverige… möjligheter att delta i insatserna mot huthi-rebellerna i Röda havet, rapporterar GP. Läs också om EU:s Invandringspakt! /nedan

https://www.vaken.se/billstrom-vill-att-sverige-deltar-i-insatsen-mot-jemen/VAKEN.SE

Publicerad 12 januari 2024 kl 15.52

https://www.friatider.se/billstrom-vill-att-sverige-deltar-i-insatsen-mot-jemen

FRIA TIDER

UTRIKES. Regeringen undersöker nu möjligheten för Sverige att delta i insatserna mot huthirebellerna i Röda havet, rapporterar GP.

“Sverige stödjer fullt ut de ansträngningar som görs för att upprätthålla säkerhet och fri sjöfart i regionen. Sverige undersöker också möjligheter att stödja insatserna i Röda havet”, skriver utrikesminister Tobias Billström (M) i ett skriftligt svar till GP.

USA och Storbritannien bombade under natten ett stort antal mål i Jemen. Huthirebellerna där har stört handelstrafiken i Röda havet under Israels pågående krig i Gaza genom att angripa handelsfartyg i Röda havet.

Tobias Billströms pressekreterare uppger för GP att man får återkomma med uppgifter om hur ett svenskt stöd till insatsen i regionen skulle kunna se ut.


Ylva Johansson: Invandringen måste öka med en miljon varje år – “annars svälter vi ihjäl”

https://www.friatider.se/ylva-johansson-invandringen-maste-oka-med-en-miljon-varje-ar-annars-svalter-vi-ihjal

Publicerad 14 januari 2024 kl 08.11

EU. Om inte invandringen till EU ökar kraftigt och exponentiellt så kommer vi att “svälta ihjäl”. Det beskedet kommer från den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson (S).

Den tidigare S-ministern Ylva Johansson är EU-kommissionär med ansvar för just invandringsfrågor.

Hon har varit drivande bakom den kontroversiella invandringspakten, som går ut på att tvinga alla EU-länder att ta emot asylsökare från tredje världen.

Under ett besök i Grekland i måndags förklarade Ylva Johansson att invandringen till EU måste öka kraftigt.

EU:S INVANDRINGSPAKT

Ylva Johansson firar beskedet.

EU:s pakt klar – medlemsländer ska tvingas ta emot invandrare

         – Utan invandring kommer vi att svälta ihjäl, sade hon.

Den 59-åriga toppbyråkraten meddelade att de cirka 3,5 miljoner “legala” invandrare som kommer till unionen varje år inte är tillräckligt många. Hon uppgav att den inhemska befolkningen i arbetsför ålder, av demografiska skäl, minskar med en miljon per år.

– Det innebär att den legala migrationen bör öka med mer eller mindre med en miljon per år, och det är verkligen en utmaning, sade Ylva Johansson.

EU:S INVANDRINGSPAKT

Genombrottet kommer efter pakten stötts och blötts i åratal.

“Ett historiskt ögonblick”, skriver den ansvariga EU-kommissionären Ylva Johansson på X.

Systemet innebär bland annat att EU ska tvångsfördela asylsökare mellan medlemsländerna – så kallad “obligatorisk solidaritet”. De som vägrar ta emot sin andel får betala dryga böter för varje nekad invandrare.

Förutom Ylva Johansson har flera svenskar drivit på för tvångspakten. Den svenske politikern Tomas Tobé (M) arbetade hårt för att få igenom pakten i EU-parlamentet. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) var sedan en entusiastisk ledare i förhandlingarna i ministerrådet. Även Sverigedemokraterna har gett sitt stöd till det hela, medan länder som Ungern varit mycket kritiska.

– Efter sju år av politiskt dödläge har vi äntligen lyckats. Låt mig vara tydlig med att det har varit väldigt tuffa förhandlingar, sade Tomas Tobé på en presskonferens idag.

Pakten väntas formellt godkännas av EU-parlamentet och EU:s ministerråd i början av 2024.

WEF /SÄKERHETSKRISER?? m m /De vet mycket väl vad som är planerat! /Emanuel Minos, profetian

https://nyadagbladet.se/utrikes/svenska-makthavare-talar-pa-globalistforum/

GLOBALISMENS FRAMFART 

Montage. Foto: Johan Fredriksson, Vogler, Peter Jönsson/CC BY 3.0, faksimil/YT

Svenska makthavare talar på globalistforum

UTRIKES Finansminister Elisabeth Svantesson (M) får sällskap till World Economic Forum i Davos av flera svenska företagsledare.

Under måndagen drar den årliga upplagan av World Economic Forums maktkonferens i Davos igång – ett event som pågår fram till den 19 januari.

I vanlig ordning finns den svenska eliten representerad på talarlistan – i år av bland andra finansminister Elisabeth Svantesson (M), Vattenfalls vd Anna Borg och Volvos koncernchef Martin Lundstedt.

Detta år är det uttalade huvudtemat att ”återuppbygga tilliten”. Diskussionerna och programpunkterna kommer att fokusera på ”global säkerhet, jobbskapande, klimatinitiativ och AI-utveckling”.

Företrädare för fler än 100 länders regeringar kommer att närvara, liksom över 1500 representanter från särskilt inbjudna företag, organisationer, aktivistgrupper, massmedia och ”sociala entreprenörer”.

Davos 2024 är det 54:e årsmötet för Världsekonomiskt forum. Under temat ‘Rebuilding Trust’ syftar mötet till att återupprätta kollektiv handlingskraft och stärka de grundläggande principerna om öppenhet, konsekvens och ansvars-skyldighet bland ledare”, deklarerar man.

Klaus Schwab – forumets åldrande grundare och frontfigur. Foto: Moritz Hager/CC BY-NC-SA 2.0

Hur kan vi effektivt hantera säkerhetskriser, såsom den nuvarande situationen i Mellanöstern, samtidigt som vi undanröjer de strukturella krafter som leder till splittring? Hur kan vi identifiera områden där samarbete är nödvändigt för att säkerställa ett win-win-scenario för alla intressenter?”, skriver man vidare och hävdar att målsättningen är att uppnå ”säkerhet och samarbete i en splittrad värld”.

AI och klimatet

Artificiell intelligens kommer också att få stort fokus, samt hur denna kan bli en ”drivande kraft för ekonomin och samhället”.

Hur kan vi använda AI för att gynna alla? Hur balanserar det divergerande regelverket innovation med samhällsrisker? Hur kommer AI att samverka med annan omvälvande teknik, t.ex. 5/6 G, kvantdatorer och bioteknik?” frågar man sig.

Dessutom ska det tas fram strategier kring hur man kan uppnå ”koldioxidneutralitet och en naturpositiv värld” innan 2050 samtidigt som man ”erbjuder billig, säker och inkluderande tillgång till energi, mat och vatten”. Man ska även försöka ta fram en plan kring “hur man balanserar dessa avvägningar för att uppnå socialt samförstånd”.

Finansministern på plats

Även om själva deltagarlistan inte är offentlig, och verklig folklig insyn i vanlig ordning saknas, står det klart att flera svenska makthavare ska tala på eventet. Mest känd för svenska allmänheten är förmodligen finansminister Elisabeth Svantesson (M) som ska tala under punkten ”Positiv tillväxt – lektioner från fältet”.

Hur kan regeringar och företag övervinna skilda prioriteringar och ifrågasatta modeller för att balansera tillväxten med medborgarnas liv, lycka och välbefinnande som mått på framgång?” är frågeställningen hon ska hjälpa till att besvara.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Frankie Fouganthin/CC BY-SA 4.0

Stena Lines vd Niclas Mårtensson finns också på talarlistan för att diskutera följande:

2023 trädde High Seas Treaty i kraft, vilket markerade slutet på mer än ett decennium av multilaterala förhandlingar. Avtalet innebär en global styrning av 95 % av havets volym och tar itu med föroreningar, överfiske, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Vilka är konsekvenserna för företag och myndigheter i detta nya avtal och hur kan intressenter samarbeta för att utöva kollektiv förvaltning?

Ikea, Vattenfall och Volvo

Ikeas vd Jesper Brodin ska tala om ”klimatet och naturen” och hur det finns ett behov av att finna ett ”systematiskt svar” för att bekämpa påstådda klimatförändringar.

Ledare uppmanas allt oftare att förändra de nuvarande tillväxt- och utvecklingsmodellerna för att bättre förvalta de globala allmänningarna och tjäna mänskligheten. Hur kan vi möjliggöra en netto-noll, naturpositiv framtid som återskapar jordens ändliga resurser och skyddar dess befolkning?”, står det bland annat att läsa.

Även Vattenfalls vd Anna Borg är på plats för att tala om hur man lagt 15 miljarder dollar på att ta fram ”klimatteknologi” och hur man fått stöd från flera av de ekonomiskt viktigaste länderna.

Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Vattenfall

Vilka lärdomar har vi dragit och vad ligger framför oss när det gäller att påskynda och skala upp dessa tekniker?” är frågor som hon ska försöka ge klarhet i.

Volvos vd Martin Lundstedt är i Davos för att delta i en diskussion om tillverkningsindustrins klimatsatsningar och minskade utsläpp och hur tillverkare kan leverera nya innovationer och teknologi för att ”framgångsrikt genomföra den gröna omställningen och samtidigt bibehålla tillväxten”.

Zelenskyj och Milei

WEF:s ”agendaskapare” Johan Rockström, professor i miljövetenskap, ska även han delta i en programpunkt där fokus återigen ligger på klimatet och hur den globala uppvärmningen påstås hota de alpina ekonomierna och alla som bor där.

Det finns en möjlighet för regeringar, näringsliv, sport och civilsamhälle att samlas för att förbättra motståndskraften hos dessa urgamla landskap. Vilka strategier och affärsmodeller behövs för att den alpina industrin ska kunna anpassa sig och blomstra under nya klimatförhållanden?” frågar man sig.

Bland övriga mer prominenta internationella gäster återfinns Kinas premiärminister Li Qiang, Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Argentinas president Javier Milei samt ledarna för bland annat Sydkorea, Spanien, Belgien, Colombia, Schweiz och en lång rad andra länder.

Argentinas frispråkige president Javier Milei är på plas. Foto: Javier Milei/Facebook

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska också delta – däremot har inte någon representant från Ryssland bjudits in. USA representeras av utrikesminister Antony Blinken, nationelle säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan samt ytterligare representanter från senaten.

FN och Nato

FN, IMF, Världsbanken, Världshandelsorganisationen och Nato har också sina ledare eller mest framträdande företrädare på plats. Det är tydligt att World Economic Forum blivit den stora årliga sammankomsten för den globala eliten som numera lockar det absoluta toppskiktet och inte bara företrädare “längre ner” i hierarkin.

Det kan också noteras att säkerheten kring maktkonferensen kommer att vara mycket hög – hela 5000 soldater kommer att ”skydda” deltagarna och stationeras runt om i Schweiz. Forumet förväntas stå för merparten av kostnaden, men schweiziska staten lägger ändå cirka 35 miljoner kronor på att vakta eventet.

Bland annat kommer flygvapnet att assistera “flygpolisen” och genomföra övervakningsflygningar i området. Man har också ett nära samarbeta med Österrike och Italien för att “säkerställa säkerheten i luftrummet”. Bakgrunden är omfattande protester från bland andra klimataktivister som under förra året protesterade mot makthavarna i Davos med anklagelser om hyckleri och brister i deras klimatengagemang.

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

SE OCKSÅ: https://www.vaken.se/den-extrema-krigshetsen/

Maria: BESKA SAKER? Detta har de PLANERAT, och programmerat, diskuterat om i åratal, och NU står KRIGET framför dörren. Nu? SEDAN? SORRY, men sant, en knepig sanning för många, men nu är det dags, jaha, så skulle det bli ja. Bibeln har ju rätt där också, då det är tydligt att vi kan se VAD GUD SAGT och INTE SAGT om dessa TIDER. SLUTET kommer. Joh Uppenbarelsebok är sann och riktig och kommer från Allvetande Gud som har varnat folken hela vägen sedan begynnelsen om ÄNDE-TIDERNA, GENOM SINA ORD. OBS! LÄS PROFETIAN NEDAN!