Varning för avfall. Hebr 10:26-39 /Att förkasta Jesu erbjudande

 

king01

Varning för avfall

26 Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, 27 utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld, som skall uppsluka motståndarna. 28 Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. 29 Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar Guds Son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom, och som smädar nådens Ande? 30 Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk.* 31 Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

32 Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. 33 Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade, andra stod sida vid sida med dem som behandlades så. 34 Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. 35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 37 Ty

ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma,
och han skall inte dröja.
38 Min rättfärdige skall leva av tro.

Och vidare:
Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom.

39 Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör i stället till dem som tror och vinner sina själar.

****
Den som avsiktligt förkastar Jesu erbjudande om frälsning säger nej till Guds dyrbaraste gåva. Man skjuter ifrån sig den helige Andes närvaro, kanalen för Guds frälsande kärlek. Denna varning gällde judekristna som frestades att överge Kristus och återgå till den judiska tron, men den gäller också var och en som överger Kristus för någon annan religion, eller av annan orsak vänder sig bort ifrån honom trots att man har förstått vem han är (se även 4 Mos 15:30-31 och Mark 3:28-30). Det finns ju inget annat acceptabelt offer för synd än Jesu död på korset. För den som med vett och vilja förkastar Jesu offer efter att klart ha förstått dess innebörd finns det inget annat hopp om frälsning. Gud har inte erbjudit frälsning på något annat sätt eller i något annat namn än Jesus (se Apg 4:12).
****
stad i juli 223 /Maria

2 thoughts on “Varning för avfall. Hebr 10:26-39 /Att förkasta Jesu erbjudande

  1. Hej Malin, jag kan tänka mig att du läst och förstått att man kan göra del emot Jesus och sin tro på honom. Jag tror att du kanske har gått för hårt fram emot dig själv också. Allt det här måste kunna gå att reda ut. Jag tror att det finns en väg tillbaka i allt detta, VILL DU INTE ALLS vara med Jesus?
    Det går att få ett mjukt hjärta. Skall vi försöka? /KRAM Maria, kontakta mig gudrun.reponen@tele2.se

  2. Hej, jag har förkastat Jesus trots att jag vet vem Han är. Jag har vägrat att lyda Honom och syndat medvetet tills jag tillslut märkte att jag helt gått bort från Honom och inte kände någon ånger för det. Jag har förlorat den Helige Ande och jag kan inte komma tillbaka. Jag har ingen mening med mitt liv, jag vet att jag syndar men jag känner inte någon syndanöd längre. Jag vet att jag tjänar djävulen men jag kan inte längre omvända mig, mitt hjärta är hårt. Jag skulle önska att det fanns en väg tillbaka men jag kan inte be till Gud längre, himlen är stängd för mig. Gör inte som jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.