Tag Archive | Trials

Kärlek och nåd/ Livets Prövningar

Expecting the Trials of Life by J.C. Ryle

Översättning nedan:

J. C. RYLE: Trials, we must distinctly understand, are a part of the diet which all true Christians must expect. It is one of the means by which their grace is proved, and by which they find out what there is in themselves.

Winter as well as summer–cold as well as heat–clouds as well as sunshine–are all necessary to bring the fruit of the Spirit to ripeness and maturity. We do not naturally like this. We would rather cross the lake with calm weather and favorable winds, with Christ always by our side, and the sun shining down on our faces. But it may not be. It is not in this way that God’s children are made “partakers of His holiness.” (Heb. 12:10). Abraham, and Jacob, and Moses, and David, and Job were all men of many trials. Let us be content to walk in their footsteps, and to drink of their cup. In our darkest hours we may seem to be left–but we are never really alone.

ÖVERSÄTTNING /Prövningar, måste vi tydligt förstå, är en del av den kost som alla sanna kristna måste förvänta sig. Det är ett av de sätt genom vilka deras nåd bevisas, och genom vilket de får reda på vad som finns i dem själva. Vinter såväl som sommar – kyla såväl som värme – moln såväl som solsken – är alla nödvändiga för att få Andens frukt till vuxenhet och mognad (erfaren, klok m m,). Vi tycker inte naturligt om detta. Vi korsar hellre sjön med lugnt väder och gynnsamma vindar, med Kristus alltid vid vår sida och solen skiner ner i våra ansikten. Men det kanske inte är det. Det är inte på detta sätt som Guds barn görs “deltagare i hans helighet”. (Hebr. 12:10). Abraham, och Jakob, och Mose, och David och Job var alla män i många prövningar. Låt oss nöja oss med att gå i deras fotspår och dricka av deras bägare. I våra mörkaste timmar kan vi tyckas vara lämnade – men vi är aldrig riktigt ensamma.

Ps 30:6Hans vrede varar ett ögonblick, hans nåd hela livet. På kvällen gästar gråt, på morgonen kommer jubel.
Ps 30:8Herre, i din nåd gav du styrka åt mitt berg, men du dolde ditt ansikte och jag blev förskräckt.
Ps 30:9Till dig, Herre, ropade jag, till Herren bad jag om nåd:
Ps 31:8Jag vill jubla och glädjas över din nåd, att du ser mitt lidande och känner min själ i nöden.
Ps 31:17Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, fräls mig genom din nåd.

__

Matt 9:12Jesus hörde det och sade: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.
Mark 2:17Jesus hörde det och sade till dem: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Kapitel 15

Herrens krav på rättfärdighet

1 En psalm av David.
 • Herre, vem får vara i ditt tält?
 • Vem får bo på ditt heliga berg?
 • 2 Den som lever rent
 • och handlar rätt
 • och talar sanning av hjärtat –
 • 3 den som inte förtalar
 • med sin tunga,
 • som inte gör sin nästa illa
 • och inte drar skam över
 • sin granne,
 • 4 den som föraktar den förkastlige
 • men ärar dem som
 • vördar Herren,
 • som inte bryter sin ed
 • även om det smärtar,
 • 5 som inte ockrar med sina pengar
 • eller tar mutor mot den oskyldige.
 • Den som handlar så
 • ska aldrig någonsin vackla.
 • Om du inte är hungrig efter GUD, då är du troligtvis full av dig själv. Tänk om och sök Herren.

  Även i de mörka tiderna är Gud med den som vill vara hans. HAN sviker ej. Trust in God.

  Nu en repris av text, tillsammans med en video denna gång, om PRÖVNINGAR—–
  jag vill säga att ha ont gör ont och det tar TID att bearbeta alla sorger, specifika sorger, eller annan sorg.
  Man kan få kroppsliga problem av sorger, och man kan bli väldigt sjuk för att kropp eller sinne INTE orkar
  med påfrestningarna av sorger, sorgen, vad det nu är och kan vara som plågar! TÄNK på det!

  Luk 22:28 Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar,….
  Apg 20:19 Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som mötte mig
  genom judarnas intriger.
  2 Kor 8:2 Trots deras många hårda prövningar har ändå deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom
  gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.
  Jakob 1:2 Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar.
  1 Pet 1:6 Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.
  Jes 60:20 Din sol ska inte mer gå ner, din måne inte mer avta, för Herren ska vara ditt
  eviga ljus och dina sorgedagar ska vara slut.

  LIDANDE är det som formar oss, det som ger oss kraft i svagheten, LIDANDE är något MYCKET
  nödvändigt för att fostras.
  Ojoj, här finns mycket att behöva läsa och förstå! I de dagar som KOMMER framöver så kommer det att BLI MYCKET LIDANDE.
  Så läs på vad bibeln berättar för du/ni kommer att behöva veta mycket om framtidens lidande och hur man klarar det.
  DESSA saker tala man inte om i kyrkorna direkt och hur man orkar leva med olika plågor.
  Lidande och svåra sorger vet inte många pastorer om för de lever väldigt skyddat, de flesta, hm..
  Jag har mött och sett mycket av elände så därför är detta saker som ligger mig varmt om hjärtat sedan jag var liten flicka.
  Det är saker man måste kunna tala om och beröra på rätt sätt. Ledsna och bekymrade och knäckta människor skall man inte,och får man inte vifta bort. Det gjorde inte Jesus, eller hur!

  /Maria

  Bön om beskydd. Den gode herden. Psaltaren 23 och 28

  Psaltaren Kapitel 28 / Vi kristna ber om beskydd och Gud hör våra böner och hjälper oss i all tid, han vet våra bekymmer och de faror och ränker som smides emot oss. Så många människor har ren ondska i sina tankar och planer.
  I världen har det alltid funnits psykopater och våldsmänniskor. Men saken är att man idag har anledning att verkligen se upp för ondskan på ett annorlunda vis för djävulen har många fler sätt att agera på och att gömma sig i olika saker som tv/media, och annat som inte fanns förr. –
  -Vi kommer till dig Gud, i vetskapen om att du är vår Herre och att du älskar oss och vill oss så väl, Ta hand om oss, de troende, denna veckan som nu är och en ny månads bekymmer för många. Låt oss få leva för dig och hedra dig och veta att du bär oss på dina armar och leder oss i segertåg. I Jesu namn, Amen. Tack Gud.

  Bön om beskydd

  1 Av David.
  Till dig, Herre, ropar jag.
  Min klippa, var inte stum
  mot mig!
  Om du är tyst mot mig,
  blir jag som de
  som går ner i graven.
  2 Hör min bön om nåd
  när jag ropar till dig,
  när jag lyfter mina händer
  mot det allra heligaste
  i din helgedom.
  3 Släpa inte bort mig
  med gudlösa och förbrytare,
  med dem som talar vänligt
  med sin nästa
  men har ondska i sitt hjärta.
  4 Löna dem för deras handlingar,
  för deras onda gärningar.
  Löna dem för deras händers verk,
  ge dem för det de har gjort,
  5 för de bryr sig inte om
  Herrens gärningar,
  hans händers verk.
  Därför ska han riva ner dem
  och inte bygga upp dem.
  6 Lovad är Herren,
  för han har hört mina böner
  om nåd!
  7 Herren är min styrka
  och min sköld.
  På honom litar mitt hjärta,
  jag får hjälp
  och mitt hjärta jublar.
  Honom vill jag tacka
  med min sång.
  8 Herren är sitt folks styrka,
  han är ett frälsningens värn
  för sin smorde.
  9 Fräls ditt folk
  och välsigna din arvedel!
  Var deras herde
  och bär dem för evigt.

  _________________
  Kapitel 23
  Den gode herden

  1 En psalm av David.
  Herren är min herde,
  mig ska inget fattas.
  2 Han låter mig vila på gröna ängar,
  han för mig till vatten
  där jag finner ro.
  3 Han ger liv åt min själ,
  han leder mig på rätta vägar
  för sitt namns skull.
  4 Även om jag vandrar
  i dödsskuggans dal
  fruktar jag inget ont,
  för du är med mig.
  Din käpp och stav,
  de tröstar mig.
  5 Du dukar för mig ett bord
  i mina fienders åsyn,
  du smörjer mitt huvud med olja
  och låter min bägare flöda över.
  6 Ja, godhet och nåd ska följa mig
  i alla mina livsdagar,
  och jag ska bo i Herrens hus
  för alltid.

  —inled oss inte i frestelse. Frestelser och Prövningar, -vad säger Gud?


  En kort beskrivning av aposteln Paulus liv m m

  -Frestelse är frestelse och den kan vara av många olika slag och nog så hemsk. Eftersom Jesus är Gud så har han ALL kunskap i detta ämne. Nuförtiden blir man inte frestad av samma saker som Jesus blev, han blev inte frestad av sprit eller dålig moral, för han var ren inuti och ut, det är vad Guds ord berättar.Frestelse är något som verkar lockande för en individ. Att falla för en frestelse innebär att man handlar på ett sätt som man sedan ångrar. Skuldkänslor kan uppkomma då handlingen kanske är emot lagen, den drabbar den personliga ekonomin, den är oetiskt, den skadar hälsan, eller är emot vad som anses normalt.   Jesus föll ALDRIG!

  -Frestelser är INGET som GUD kommer med, så står det här i texten. Det som människor idag blir frestade utav är saker som ligger i tiden, som dåliga videos, d v s porrsurfing, spel, droger, och dylikt.
  Jag tror att man missbedömer frestelser och att vara själsligt förtvivlad, när man talar om att inte bli frestad av satan. SATAN är ond och har alltid varit det och han tycker om att sätta käppar i hjulen för oss.
  Vi måste SJÄLVA FÖRSTÅ vad vi håller på med, åtminstone om man är en frälst människa så måste man veta skillnaden på gott och ont och gott eller dåligt beteende.

  Matt 4:1 Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att frestas av djävulen.
  1 Kor 10:13 Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut.
  Heb 2:18 Genom att han själv har fått lida och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas.
  Jakob 1:13 Ingen som blir frestad ska säga: “Det är Gud som frestar mig.” Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon.
  Jakob 1:14 Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär.
  Att vara Jesu lärjunge kostar på och det är rätt, men att säga att man inte ska prövas över sin förmåga, det handlar om frestelse, inte om prövning, se 1 Kor 10:13 här ovan i bibelordet.

  Prövningen och glädjen i tjänsten  /Aposteln Paulus
  2 Kor 6:3 Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte ska smutskastas. 4 Nej, i allt vill vi visa att vi är Guds tjänare: i stor uthållighet, i lidande, nöd och ångest, 5 i misshandel, fångenskap och upplopp, i arbete, nattvak och svält, 6 i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, i uppriktig kärlek, 7 med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand, 8 i ära och vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi kallas villolärare men är sanningssägare, 9 vi är okända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte dödade, 10 vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi har inget men äger allt.

  *
  -Frestelse är lockelse och har inget att göra med prövning— ja det var tanken för dagen….

  Människors tankar….

  In Luke 4:1-13, Satan used three tactics to tempt Christ. We can learn Satan's tricks and Christ's response from this example. This 1-minute devotion will encourage you to be deliberate about fighting temptations in your life.

   

  Alla ha vi “berg” i vårt liv. Jes 49:11

   

  Maria Ros

  “Jag skall göra alla mina berg till öppna vägar.” Jes 49: 11.

  GUD skall låta hindren tjäna Hans syften. Alla ha vi “berg” i vårt liv. Det finns människor och ting, som hota att hindra vårt andliga livs utveckling. Dessa stora krav, detta olämpliga yrke, denna påle i köttet, detta dagliga kors, vi tänka, att om blott de bleve avlägsnade, kunde vi leva ett liv mera heligt, rent och fyllt av kärlek. Ofta bedja vi om, att de måtte avlägsnas.

  “O, I oförståndiga och tröghjärtade!” Dessa hinder äro just betingelserna för utförandet av uppgiften. De ha givits oss, för att vi genom dem skulle undfå just de välsignelser och dygder vi så länge bett om. Du har i åratal bett om tålamod, men det finns något i ditt liv, som prövar dig till det yttersta. Du har undflytt och undvikit detta och ansett det vara ett oöverstigligt hinder för uppfyllande av din önskan. Du har antagit, att dess avlägsnande skulle medföra en omedelbar befrielse och seger. Men så är det likväl icke. Du skulle därigenom endast finna, att frestelsen till otålighet avlägsnades. Men detta vore ej tålamod. Tålamodet kan nås endast genom de prövningar, som nu synas vara omöjliga att bära.

  Vänd tillbaka och underkasta dig! Gör anspråk på att få del av Jesu tålamod. Möt dina prövningar i Honom. Av det som nu plågar och oroar dig finnes intet, som ej en dag skall få tjäna de högsta syften. De äro Hans berg. Han har ställt dem där. Vi veta, att Gud ej skall underlåta att uppfylla sitt löfte. “Ty han förmår skåda till jordens ändar, allt vad som finnes under himmelen ser han”, och då vi komma till bergets fot, skola vi finna vägen. – F. B. Meyer.

  “Prövningens ändamål är icke blott att pröva det inre värdet utan att öka det, på samma sätt som eken ej blott prövas i stormen utan härdas i den.”

  *
  Från “Källor i öknen” av Mrs. Chas. E. Cowman.

  *

  Jag känner så väl igen mig i denna text! Tålamodet prövas i prövningarna. Man ber till Gud att lära oss tålamod och när det sker förstår vi inte varför vi måste prövas så hemskt. Men vi får ofta bönesvar fast vi inte förstår direkt vad han menar. Att gå med Gud är mycket speciellt. Jag skulle aldrig vilja vara utan den ledning han ger var dag.

  /