Tag Archive | nådatid

Tiden går…

Jesus /Vill du följa Jesus?

Tiden innan Jesus kommer tillbaka är bl a en förberedelsetid för den troende:

Den som är beredd på Herrens återkomst är:

1. inte hycklande utan uppriktig och övertygad (Luk 12:1)

2. inte rädd utan beredd att vittna  (Luk 12:4-9)

3. inte ängslig utan trygg  (Luk 12:25-26)

4. inte snål utan generös (Luk 12:3-4)

5. inte slarvig utan förståndig (Luk 12:44)
Vi skall växa till och bli mer och mer lika Kristus så att vi kan hälsa honom välkommen med glädje.

Jesus kom för att tända en eld på jorden, Jesus kräver ett ställningstagande, har Du tagit ställning? För eller emot Jesus? Många gemenskaper bryts sönder när man tar ställning för Jesus, det är normalt, det är vanligt då man väljer att följa Jesus och andra väljer att inte alls bry sig om honom.

Men, se, det går inte alls att vara neutral inför Jesus. Hur många vill ge ALLT för Jesus? Vet man vad ALLT innebär? Man kan mista livet….är du rädd? Var inte det, man vinner sitt liv, säger Jesus.

Luk 12:8

Och jag säger eder: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall ock Människosonen kännas vid inför Guds änglar.

Luk 12:9

Men den som förnekar mig inför människorna, han skall ock bliva förnekad inför Guds änglar.

Mat 5:10

Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.

Mat 5:11

Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

Mat 5:12

Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.

Vill du följa Jesus?  /Maria

Tiden är kort. Nådatiden för Sverige..är snart slut, skynda,skynda till Jesus.

NÅD är ett stort ord, bara tre bokstäver, men ack så mäktigt. MEN om de flesta svenskar hade begripit vad det är så hade det sett annorlunda ut i landet och samma gäller hela världens folk. MEN NEJ, man vill inte tro men man vill göra annat- d v s vara så fräck och smutsig som möjligt. Man vet då inte att JESUS är Herre och Gud, och man raljerar och skämtar och är inte särskilt ödmjuk.

NÅD- det är att FÅ lära känna Jesus/Gud och kunna få frälsning och evigt liv, i stället för att tro på new age och annat som är från Satan, Ja, satan, han finns ju och vill ALLA människor ILLA.

En spontanvideo finns att se här och att begrunda VAD Jesus kan göra för dig och alla och att tänka på den stora NÅD som finns i frälsningen. Några bibelord om nåd.

Jer 31:3Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig.
Joel 2:13Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, för han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda.
Jona 2:8När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren, och min bön nådde dig i ditt heliga tempel.
Luk 1:28Ängeln kom in till henne och sade: “Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig.”
Luk 1:30Då sade ängeln till henne: “Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud.
Luk 4:19och förkunna ett nådens år från Herren.
Joh 1:17Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
Apg 4:33Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla.

/Maria