Tag Archive | glädjas

Beskyddet från Gud. Tre små pojkar och en groda!

wbf02s3
Två små pojkar försökte krossa en liten groda under en sten som de trampade och stampade på. En tredje pojke lyfte på stenen då de andra två gick därifrån i vissheten om att grodan var död. När den lille kvarvarande pojken lyfte på denna sten, så hoppas grodan ut på vägen. Den levde och hade inte blivit skadad. Pojken såg då att stenen var urgröpt i mitten och att grodan fått skydd däri och inte kunde skadas!  En liten söt historia, javisst, men jag såg det som att Gud beskyddar och bevarar alla som tror på honom, enligt bibelordet. Så jag såg scenen så tydligt där människan som tror, blir beskyddad och får gå i frihet från fienden! Gud är god emot människor och djur.  Se nedanstående små bibelord:
Men alla som flyr till digska få glädjas,de ska jubla i evighet.Du beskyddar dem,de som älskar ditt namn ska få fröjdas i dig,
Bevara mig som din ögonsten,beskydda migi dina vingars skugga
du ska lossa mig ur nätetde lagt ut för mig,för du är mitt beskydd.
Du är mitt beskydd,du bevarar mig från nöd,du omger migmed frälsningens jubel. Sela
15
Rädda mig, min Gud,från mina fiender,beskydda migfrån mina motståndare!

Människofruktan
har med sig snaror,
men den som förtröstar
på Herren blir beskyddad.

*

En psalm av David.
Herren är min herde,mig ska inget fattas.
NamnlösMaria