Tag Archive | märket

Vilddjurets namn,dess namns tal. Olika Bibelöversättningar

Joh Uppenbarelsebok och dess 13 kapitel om att KUNNA KÖPA och SÄLJA! Bankerna kan komma att gå ’omkull’ (på order) och vad kommer att ske då? Jo en kommande depression, NWO i större drag, kommande världsvaluta m m.
MEN man måste ha vaccinerat sig, för att VACCINEN är Märket i bibeln.
DET kan man bara om man har MÄRKET (vaccinen), alla andra lämnas utanför d v s de kan inte köpa eller sälja..

Fredrik E skriver om detta:

-Här är det viktigt att poängtera skillnader i olika Bibelöversättningar.
(Swedish) så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal.
(Swedish F98) så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.
(Swedish FB15) så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal.

Nyckeln hittar vi i första Bibelöversättningen (1917)
Den som är Märkt med Vilddjurets Namn, eller dess Namns Tal.
Det är samma synopsis och spårmekanism som tidigare.
Nämligen vaccinet och dess vaccinpass, och vaccinlön.
Jätteviktigt, eftersom senare Bibelöversättningar inte gör den konnotationen och viktiga
(OTROLIGT) viktiga ändring.
Man kan alltså tolka det som att Märket INTE har något att göra med dess Namn i senare
uppdateringar bland annat Folkbibeln och 98 års Bibeln när det i själva verket har ALLT med Märket att göra.
Märket och dess Namns, Tal (medborgarlön).

Du ser den oheliga tre-enigheten?
Bilden kommer som grädde på moset mitt under i Vedermödan.
Inte i början, utan i mitten.

När de allra flesta förstår och vägrar (och förstår) och har kunskap om vad Bildens syfte är.
Bildens syfte verkar (enligt mig) är att aktivera innehållet i Märket och dess Namn, för att kunna använda Talet och ta erbjudandet Bilden.
Ta del av erbjudandet av att KUNNA KÖPA OCH SÄLJA.
Charagma= Klåda
Charax= Pallisad,pålverk (runt klådan)
Vilddjurets Märke= Charagma

Allt är planerat om hur man vill avsluta vår tid- i Apokalyps. Joh Uppenbarelsebok berättar

Psalm 37 Betrakta den oskyldige,se på den ärlige,det finns en framtid för fridens man.38 Men syndarna går alla under,de gudlösas framtid blir avskuren.

Joh Upp-bok 15 ”Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

OBS! -JESU ÅTERKOMST SKER EFTER VEDERMÖDAN. DET ÄR DE O-TROENDE SOM BLIR ÖVERRASKADE, FÖR DEM KOMMER JESUS SOM EN TJUV OCH DE VET INGET OM DETTA SOM KOMMER ATT SKE.

Världens slut

Joh Upp 16:17 Den sjunde tömde sin skål över luften. Och en stark röst gick ut från tronen i templet: ”Det har skett.” 18 Och det kom blixtar och dån och åska och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden, så stor och väldig var jordbävningen. 19 Den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredes vin. 20 Alla öar flydde, och bergen fanns inte mer. 21 Stora hagel, tunga som talenter, föll från himlen över människorna, och de hädade Gud för hagelplågan eftersom den var mycket svår.

1 Joh 4:16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom.
1 Joh 4:17Så har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen.

Det Medicinska Babylon! QR-kod och Multi-app! /WHO= Världs-regering fr o m Måndag 27/2. DENNA Artikel ligger nu kvar här till LÖRDAG 25/2. Läs om världsregeringen i bibeln, se video.

David Brooks  Becky13 hours ago edited (Översättning nedan)
Becky, I was in Thailand for 2 months. Just got back about 8 days ago. And since most of their population took the government injections, their demeanor has changed. I am not joking about that. The best way I can describe it is nervous twitches, lack of attention to detail, and a feeling of stress. I had to ask a lot, hello? Are you ok, etc.
This stuff (the drugs) is real. Not only are they using it in shots, but obviously drugs like this tranq…
Lord, please come and put a stop to it in Jesus name!
Saxat från bloggen NTEB av den pompösa hemska pre-tribbaren Geoffrey Grider. Dagens datum 23 Februari 2023.
_____________________________________________________________________
Översättning. (VACCIN)
Becky, jag var på semester i Thailand i över 2 månader. Jag kom just tillbaka över 8 dagar sedan. Och så vitt jag vet tog de flesta i Thailand injektionen deras beteende har förändrats (Pharmakeia?), jag skämtar inte över detta. Det bästa sättet jag kan förklara detta är nervösa sammandragningar, brist på uppmärksamhet och detaljer samt en känsla av stress (Pharmakeia). Jag var tvungen att fråga, -Hej! ofta, -Hur mår du? -Är du ok?
Dessa injektioner (Pharmakeia?) är på riktigt!
Inte bara så finns de i injektionen utan förmodligen i annan ”medicin också” såsom smärtstillande och i bedövningsmedel?
Jesus kom fort och sätt stopp för detta vansinne i ditt heliga namn!

_____________________________________________________________________
Det medicinska Babylon?
Kan kristna människor OVETANDES ta Vilddjurets Märke?
-På det svarar jag,absolut ja!
Och 2 grundpelare varav jag vilar min argument på är (förutom Vilddjurets Namn, Tal och Bild)
också uppryckandet (innan vedermödan) och 1000-års riket.
Varav inget finns med i Bibeln såsom de kristna påpekar det. !!!
https://www.bitchute.com/video/eH9cau0seKh2/

Visar i detalj (och videon stämmer inte för fem öre)
att en kristen människa KAN och VILL ta Vilddjurets Märke o-vetandes och i viss mån
även för att en människa o-avsett om hon är frälst eller inte behöver kunskap och förståelse
för att detta Märke (och Markör) är arbetat på sedan 1973 via Rockefeller Institute och FN samt implementerat via WHO och UNESCO.
Vars syfte (misstänker jag) är och har alltid varit att mass-vaccinera alla människor när tekniken infinnes
att förändra människor genom (DNA) genom att skriva om det via mRNA-molekyl-genuppsättning.
T ex Bill Gates förra bolag hette MicroSoft (som betyder mikroskopisk programmering) och har
också enligt min mening exakt samma uppgift som Rockefeller 1973 och FN, att massvaccinera alla.
Det har också framkommit att MicroSofts egna programmerare framtställde digitala virus för att öka
omsättningen av Virus-skydd på datorer. Detta är enligt min mening varför också Bill Gates (som bara är
ett språkrör eller grindväktare) för den globala genocid och farmakologiska industrin tidigt 1980-tal grundade
MicroSoft.
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2021/02/05/microsoft-covid-19-vaccine-tracking-dashboard-federal-goal/
__________________________________________________________________________________________
Ett AI som kontrollerar att ALLA har tagit sina vaccin?
För mig låter det oerhört likt för att inte säga EXAKT som Uppenbarelsebokens stigmatiserade begrepp, Märket som styrs via AI?

The dashboard provides users with comprehensive details in six core areas, including:
Microsofts frukt blir alltså extra tydlig om man slår samman vad Microsoft säger sig mena med AI-styrd vaccinations-kontroll.
Overall vaccine distribution worldwide and at a U.S./state level (VÄRLDSVID KONTROLL)
Progress of vaccinations toward the U.S. federal goal
State-by-state view of vaccination progress in the U.S. and worldwide
How many people have been fully vaccinated across the U.S.
Percentage of doses administered (relative to state or country population)
A cumulative look at distributed doses versus administered doses

Tydligare blir det nedan
https://www.healthcareitnews.com/news/microsoft-releases-new-vaccine-management-platform-after-technical-issues

Från CDC:s egen hemsida 1976.
CDC diagnoses two recruits at Fort Dix, New Jersey with swine flu and concludes that a deadly flu pandemic is on its way. A national immunization program is launched. No epidemic occurs, and before the immunization campaign is terminated, several people contract Guillain-Barré syndrome from the vaccine
Låter ju som en ren karbon-kopia på plandemin 2020 (som uppvisar samma scenario) se inledning på texten och svensk översättning.

https://rairfoundation.com/this-is-a-nightmare-new-brazillian-law-would-imprison-those-who-refuse-mandatory-covid-vaccination-video/

Dessa 2 videos verifierar detta på planerna på en QR-kod baserad ”multi-app”. En gemensam app som ALLA (som har vaccinerat sig) https://reclaimthenet.org/uk-super-app-digital-id
kommer att (IVRIGT) använda, det är det som menas med att hylla och tillbe, inte direkt gudomligt utan (UNDERDÅNIGT) logga in och logga ut, ordet betyder prokrastrinering, (att underlyda, underkasta sig dess (AVTAL OCH RAMAR).

M v h
Fredrik Eriksson
Tyresö

Maria: OBS OBS OSB!! LÄS DETTA OVAN IGEN tills DU förstår VAD SOM SKER! WHO kommer att bilda en världsregering på MÅNDAG DEN 27/2. WHO kommer då att bli den världsregering som Bibeln berättar om i Joh Uppenbarelsebok Kapitel 13: VACCINEN ÄR MÄRKET! TA INTE s k VACCIN!

https://gospel.jesuslever.eu/?s=v%C3%A4rldsregering LÄS MER HÄR OM DET SOM KOMMER!

Kapitel 13

Vilddjuret från havet

1 Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden. 2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor auktoritet. 3 Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. 4 De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: ”Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?”

5 Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. 7 Och vilddjuret fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och länder. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat.

9 Du som har öron, hör: 10 Om någon ska gå i fångenskap, då går han i fångenskap. Om någon ska dödas med svärd, då dödas han med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

Vilddjuret från jorden

11 Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666.

VARNING FÖR ’VACCINET’! VAKNA!!

Till alla präster,pastorer, förkunnare och församlingsmedlemmar!
Jag tror att de som kommer att ta vaccinet gör sitt tempel (aka kroppen) öde och och till
en styggelse. Vi är templet, vår kropps sinne och själ. När du tar vaccinet blir ditt tempel
öde och ogiltigt. Den Helige Ande kan inte manifesteras inuti dig och på det sättet har
Satan kontroll över ditt sinne och intellekt, din vilja och dina tankar.

De som har vaccinerats kommer att luras att även deras tankar är deras egna. Digitaliserat DNA inuti ditt sinne, kropp och hjärna. Nephilim-DNA som ska demoniseras helt och fullt.

Märket ÄR vaccinet, lura er inte och lura inte andra att det inte är det. Ni kanske kan hitta anledningar att det inte är det men det är bara en fråga om tid. Märket representerar modifieringen av människans DNA, ursprungligen för en sjukdom och ett virus, som sig i vilket bibeln har samma namn för.

Therion (från ordet Thera) vilket i sig betyder, jägare, och en
som jagar, som kan (och bör vara) en liten, mikroskopisk jägare. Vilddjurets namn har
samma namn som viruset. Det kan vara en början för de förförare som jag kallar de
präster, pastorer, förkunnare och församlingsmedlemmar som säger att vaccinet inte är
märket, eller en prototyp, eller att det inte är någon fara, allt är lugnt, allt är lugnt.


För att då citera ett välkänt svenskt TV-program.
-Vart är ni på väg?


Vänligen sluta inte för att varna människor!
Bry dig inte om din trovärdighet!
Det är inte din trovärdighet som är viktig.
Det är din lydighet!

På en timme kommer alla deras bekvämligheter försvinna! …
All musik, all glädje, alla deras pengar, och alla deras rejäla och vidlyftiga löften.
Deras olja och silver och till och med deras guld kommer bli betydelselöst.
Dammet kommer att ha mera värde än vinet i deras kylda förråd.
Vinet och oljan bör ju förvaras svalt inte sant?
Bry dig om den som bryr sig!
Låt dem veta de goda nyheterna.
Att det finns en som har kastats ut för dem i förväg, en som världen har förkastat.
Att de inte behöver något vaccin!
Att sanningen ska göra dem fria
Nyheter blir inte sanning bara för att de maskerar sig som opinion!
Vi kan bara förlora om vi slutar kämpa mot lögnen!
Vi kan bara förlora om vi ger upp!
De som har kämpat sig fria!

TEXT: Fredrik Eriksson https://korsfrukt.com

Vilddjuret från jorden

Johannes Upp Kap 13 11 Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild.

16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. /Märket……….

https://nyadagbladet.se/halsa/mit-professorn-vaccinprogrammen-maste-stoppas-omedelbart/

Retsef Levi, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), går nu ut och menar att man bör stoppa vaccinprogrammen omedelbart. Han menar att bevisen för att covid-vaccinen orsakar skada och dödsfall hos främst unga är obestridliga. SE LÄNK

Fredrik E: Vilddjurets bild/ Dyrkan, QR-kod, spårning, m m. Läs artikeln. Sena tider.

Fredrik Eriksson skriver idag om QR-kod,Vilddjurets Bild och om annat (spårning, fri vilja, förstöra din kropp…)som kommer att införas i våra vardagsliv framöver, häng med här nu och läs hela artikeln:

Fredrik: Något mycket märkligt hände mig precis nyss när jag skulle köpa bussbiljett:
-Vi pratade ju om QR-kod, remember?

Kassörskan, sade att jag var tvungen att få ett nytt buss-kort.
-Ja men jag är nöjd med mitt gamla.
-Du behöver ett nytt, det gamla gäller inte.
-Mjae, du kan nog använda det gamla ,men du behöver ett nytt.
-Varför, svarade jag?
-Ja, hon kunde inte riktigt svara, men jag fick ett nytt kort.

Jag kunde inte låta bli att titta på buss-kortet och gissa vad det var på baksidan av busskortet?

En QR-kod!

Vad är då syftet med Vilddjurets Bild och varför?
Tidigare har jag ju nämnt Vilddjurets Märke, som en Biomekanisk markör som signalerar (märker ut) att du kan köpa och sälja.

Vad är det då som gör att Vilddjurets Bild är så extremt farligt?

-Låt mig nämna några Bibliska förklaringsmodeller.
-Som faktiskt står i Bibeln!

-Ni behöver inte fundera på om det fungerar, det kommer att fungera
på det sätt som Bibeln beskriver, men vad beskriver Bibeln?
Vad får det för konsekvenser och vad är anledningen till att Vilddjurets Bild
kommer införas?

Jag tror det är flera anledningar, förutom att Bibeln säger, påpekar och varnar
4 gånger för att TA Vilddjurets Märke och HYLLA (tillbe,använda med kupad hand) Vilddjurets Bild,
så finns det många andra anledningar som jag har skrivit ner.

 1. Sterilisering (lera+blandat med järn).
 2. Fånga själen innan man blir frälst.
 3. Fånga själen efter att man har blivit frälst.
 • Detta verkar magstarkt, men Bibeln pekar faktiskt på detta förhållande.

Någon SOM TAR VILDDJURETS MÄRKE OCH…lägg märke till OCH tillber (hyllar och använder) Vilddjurets Bild kommer per automatik hamna i den brinnande eldsjön, d v s den andra döden.
D v s det tycks tyda på att även barnen,föräldrarna, alla som hyllar Bilden?
Detta får ju oerhörda konsekvenser.
Precis som det var på NOAS tid alltså.
Det Jesus säger, det menar han också.
På NOAS tid, gick alla under (även barnen).

Låt oss gå vidare, vad menas med att hylla,tillbe?
Är det ett system,person, teknik eller något annat?
-Jesus säger LÅT INGEN, alltså något bedra dig?
Kan man extrapolera, utnyttja detta bibelord, för att misstänka
att det kan vara tekniken kring vaccin/virus/WHO?
D v s alltså inte bara någon, utan också något?

Exempelvis teknik som gör eller gör så att den kan:

 1. Spåra dig
 2. Ta ifrån dig, den fria viljan (du blir uppkopplad, 666).
 3. Gör att Antikrist/Lucifer blir manifesterad i dig.
 4. Gör din kropp (tempel) korrumperat,förstört!
 5. Tillbedjan (omvänt) Antikrists ande (teknik) blir du.
 6. Demonisk (33:e gradens) besättning
 7. 5G-transhumanistisk slav, (syrsa/gräshoppa).

Bibeln tycks spegla alla 10 förhållanden som händer när den som har tagit Märket också använder Bilden.

Kan det vara så lurigt att Bilden är en QR-Kod, app eller holografisk programvara?-Låt alltså ingen (något, eller någon) bedra er!

2 Thess 2: 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa✱ träda fram, fördärvets son, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.
………………………

Ja det är mycket intressant och mycket farligt det som kommer, och bibeln berättar ju. Man kan inte alltid vara ense om ALLT- jag tror att det är svårt att förstå det här, ( det står i stora drag) men läs igen och BEGRUNDA detta och läs Joh Upp bok, för den är sann och den är rakt på sak. Joh Upp Kap 9 om Pharmacy (s k medicin) 14, kap 16. (Uppföljning kommer).

/Maria

En stor nöd…

Rom 8:35Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?

http://bibelfokus.se/666 Lennart Jareteg

Maria: Jag vet inte NÄR den stora nöden kommer, den som skall vara världsvid och där man måste vara troende för att stå ut, för att förstå och antingen dö eller leva vidare på något vis, som bara Gud förstår och hjälper med. Läs gärna Lennarts blogg i länken, den handlar om de sista tiderna och det så kallade ’märket’ och 666.

Redan NU så vet vi att man har sina betal-kort och koder, och t ex telefoner med otroliga funktioner och som skadar mer än de främjar! Ja i samhället och världen idag blir det bara mer och mer galet!! Jag säger det ofta, ja, för att jag tycker att det verkligen ÄR så otäckt med allt som sker. Om vi då tänker lite VIDARE och tänker oss ett totalitärt samhälle där vi absolut är som fångar på ena eller andra viset…. är du med så långt…..tänker du att du vågar leva då? Har vi Jesus i våra hjärtan och KÄNNER HONOM och HANS ORD, ja då går det nog bra, men den som inte är frälst,(tagit emot Jesus i sina hjärtan och vänt om..) den får det mer än tufft.

Läs gärna Lennars artikel om 666, hans funderingar och andras funderingar är bra att läsa om! Allt vet inte den troende och just avsnitt i bibeln om 666 och Antikrist m m är INGA lätta saker att förstå, särskilt inte för dem som inte känner Jesus. Olika långt har vi kommit i livet, jodå, och det är den troendes plikt och arbete att visa på vad som sker runt omkring oss. Det väntar svåra tider.

"A government big enough to give you everything you want, is strong enough to take everything you have" ~ Thomas Jefferson (1743 - 1826)