Tag Archive | Klaus S

WEF /SÄKERHETSKRISER?? m m /De vet mycket väl vad som är planerat! /Emanuel Minos, profetian

https://nyadagbladet.se/utrikes/svenska-makthavare-talar-pa-globalistforum/

GLOBALISMENS FRAMFART 

Montage. Foto: Johan Fredriksson, Vogler, Peter Jönsson/CC BY 3.0, faksimil/YT

Svenska makthavare talar på globalistforum

UTRIKES Finansminister Elisabeth Svantesson (M) får sällskap till World Economic Forum i Davos av flera svenska företagsledare.

Under måndagen drar den årliga upplagan av World Economic Forums maktkonferens i Davos igång – ett event som pågår fram till den 19 januari.

I vanlig ordning finns den svenska eliten representerad på talarlistan – i år av bland andra finansminister Elisabeth Svantesson (M), Vattenfalls vd Anna Borg och Volvos koncernchef Martin Lundstedt.

Detta år är det uttalade huvudtemat att ”återuppbygga tilliten”. Diskussionerna och programpunkterna kommer att fokusera på ”global säkerhet, jobbskapande, klimatinitiativ och AI-utveckling”.

Företrädare för fler än 100 länders regeringar kommer att närvara, liksom över 1500 representanter från särskilt inbjudna företag, organisationer, aktivistgrupper, massmedia och ”sociala entreprenörer”.

Davos 2024 är det 54:e årsmötet för Världsekonomiskt forum. Under temat ‘Rebuilding Trust’ syftar mötet till att återupprätta kollektiv handlingskraft och stärka de grundläggande principerna om öppenhet, konsekvens och ansvars-skyldighet bland ledare”, deklarerar man.

Klaus Schwab – forumets åldrande grundare och frontfigur. Foto: Moritz Hager/CC BY-NC-SA 2.0

Hur kan vi effektivt hantera säkerhetskriser, såsom den nuvarande situationen i Mellanöstern, samtidigt som vi undanröjer de strukturella krafter som leder till splittring? Hur kan vi identifiera områden där samarbete är nödvändigt för att säkerställa ett win-win-scenario för alla intressenter?”, skriver man vidare och hävdar att målsättningen är att uppnå ”säkerhet och samarbete i en splittrad värld”.

AI och klimatet

Artificiell intelligens kommer också att få stort fokus, samt hur denna kan bli en ”drivande kraft för ekonomin och samhället”.

Hur kan vi använda AI för att gynna alla? Hur balanserar det divergerande regelverket innovation med samhällsrisker? Hur kommer AI att samverka med annan omvälvande teknik, t.ex. 5/6 G, kvantdatorer och bioteknik?” frågar man sig.

Dessutom ska det tas fram strategier kring hur man kan uppnå ”koldioxidneutralitet och en naturpositiv värld” innan 2050 samtidigt som man ”erbjuder billig, säker och inkluderande tillgång till energi, mat och vatten”. Man ska även försöka ta fram en plan kring “hur man balanserar dessa avvägningar för att uppnå socialt samförstånd”.

Finansministern på plats

Även om själva deltagarlistan inte är offentlig, och verklig folklig insyn i vanlig ordning saknas, står det klart att flera svenska makthavare ska tala på eventet. Mest känd för svenska allmänheten är förmodligen finansminister Elisabeth Svantesson (M) som ska tala under punkten ”Positiv tillväxt – lektioner från fältet”.

Hur kan regeringar och företag övervinna skilda prioriteringar och ifrågasatta modeller för att balansera tillväxten med medborgarnas liv, lycka och välbefinnande som mått på framgång?” är frågeställningen hon ska hjälpa till att besvara.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M). Foto: Frankie Fouganthin/CC BY-SA 4.0

Stena Lines vd Niclas Mårtensson finns också på talarlistan för att diskutera följande:

2023 trädde High Seas Treaty i kraft, vilket markerade slutet på mer än ett decennium av multilaterala förhandlingar. Avtalet innebär en global styrning av 95 % av havets volym och tar itu med föroreningar, överfiske, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Vilka är konsekvenserna för företag och myndigheter i detta nya avtal och hur kan intressenter samarbeta för att utöva kollektiv förvaltning?

Ikea, Vattenfall och Volvo

Ikeas vd Jesper Brodin ska tala om ”klimatet och naturen” och hur det finns ett behov av att finna ett ”systematiskt svar” för att bekämpa påstådda klimatförändringar.

Ledare uppmanas allt oftare att förändra de nuvarande tillväxt- och utvecklingsmodellerna för att bättre förvalta de globala allmänningarna och tjäna mänskligheten. Hur kan vi möjliggöra en netto-noll, naturpositiv framtid som återskapar jordens ändliga resurser och skyddar dess befolkning?”, står det bland annat att läsa.

Även Vattenfalls vd Anna Borg är på plats för att tala om hur man lagt 15 miljarder dollar på att ta fram ”klimatteknologi” och hur man fått stöd från flera av de ekonomiskt viktigaste länderna.

Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Vattenfall

Vilka lärdomar har vi dragit och vad ligger framför oss när det gäller att påskynda och skala upp dessa tekniker?” är frågor som hon ska försöka ge klarhet i.

Volvos vd Martin Lundstedt är i Davos för att delta i en diskussion om tillverkningsindustrins klimatsatsningar och minskade utsläpp och hur tillverkare kan leverera nya innovationer och teknologi för att ”framgångsrikt genomföra den gröna omställningen och samtidigt bibehålla tillväxten”.

Zelenskyj och Milei

WEF:s ”agendaskapare” Johan Rockström, professor i miljövetenskap, ska även han delta i en programpunkt där fokus återigen ligger på klimatet och hur den globala uppvärmningen påstås hota de alpina ekonomierna och alla som bor där.

Det finns en möjlighet för regeringar, näringsliv, sport och civilsamhälle att samlas för att förbättra motståndskraften hos dessa urgamla landskap. Vilka strategier och affärsmodeller behövs för att den alpina industrin ska kunna anpassa sig och blomstra under nya klimatförhållanden?” frågar man sig.

Bland övriga mer prominenta internationella gäster återfinns Kinas premiärminister Li Qiang, Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Argentinas president Javier Milei samt ledarna för bland annat Sydkorea, Spanien, Belgien, Colombia, Schweiz och en lång rad andra länder.

Argentinas frispråkige president Javier Milei är på plas. Foto: Javier Milei/Facebook

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska också delta – däremot har inte någon representant från Ryssland bjudits in. USA representeras av utrikesminister Antony Blinken, nationelle säkerhetsrådgivaren Jake Sullivan samt ytterligare representanter från senaten.

FN och Nato

FN, IMF, Världsbanken, Världshandelsorganisationen och Nato har också sina ledare eller mest framträdande företrädare på plats. Det är tydligt att World Economic Forum blivit den stora årliga sammankomsten för den globala eliten som numera lockar det absoluta toppskiktet och inte bara företrädare “längre ner” i hierarkin.

Det kan också noteras att säkerheten kring maktkonferensen kommer att vara mycket hög – hela 5000 soldater kommer att ”skydda” deltagarna och stationeras runt om i Schweiz. Forumet förväntas stå för merparten av kostnaden, men schweiziska staten lägger ändå cirka 35 miljoner kronor på att vakta eventet.

Bland annat kommer flygvapnet att assistera “flygpolisen” och genomföra övervakningsflygningar i området. Man har också ett nära samarbeta med Österrike och Italien för att “säkerställa säkerheten i luftrummet”. Bakgrunden är omfattande protester från bland andra klimataktivister som under förra året protesterade mot makthavarna i Davos med anklagelser om hyckleri och brister i deras klimatengagemang.

Isac Boman
isac.boman@nyadagbladet.se

SE OCKSÅ: https://www.vaken.se/den-extrema-krigshetsen/

Maria: BESKA SAKER? Detta har de PLANERAT, och programmerat, diskuterat om i åratal, och NU står KRIGET framför dörren. Nu? SEDAN? SORRY, men sant, en knepig sanning för många, men nu är det dags, jaha, så skulle det bli ja. Bibeln har ju rätt där också, då det är tydligt att vi kan se VAD GUD SAGT och INTE SAGT om dessa TIDER. SLUTET kommer. Joh Uppenbarelsebok är sann och riktig och kommer från Allvetande Gud som har varnat folken hela vägen sedan begynnelsen om ÄNDE-TIDERNA, GENOM SINA ORD. OBS! LÄS PROFETIAN NEDAN!

The Beast. Chip? / Något slags Tvång, Se och LÄS, Video /engelska

I korthet:Det kommer att bli en ny valuta, världsvaluta m m. Kontanter försvinner. Det kommer att bli någon slags form av currency , ja. Man kommer att få betalt en viss summa i månaden och få klara sig på den. 2000 dollar /month. År 2016 var det år som Klaus S gick ut med denna information om valuta m m se video ca 13 minuter in.. / VACCINE? Handlar det om det tro? Ja antagligen är det så att Pharmakeia är väsentligt inblandat i denna otäcka gärning.

Man måste dock, ENLIGT K Scwab ha ett chip in-opererat för att kunna livnära sig på detta vis. Man kommer att vara kopplad till sin ‘egendom’, d v s mobiltelefon, bil, hus, båt m m, och kunna bevisa att man är den rätte ägaren m m. Ja det blir tufft. JASÅ? JA nu är det de tider man fruktat för, Vedermödan. Remember The song: 2525? men där är vi inte och kommer inte att vara där.

Detta skall vara klart och rundgång på 2030, då skall allt flyta. 7 år säger man i videon, och vad säger Bibeln, jo vedermöda och 7-års-period, i så fall har vi rätt nu som sagt att detta börjar ta fart. Lyssna noga och sätt dig in i vad bibeln/Guds ord berättar i Johannes Uppenbarelsebok kap. 13

Vilddjuret från jorden /Regering, kommande FN

Joh Upp kap 13: 11 Och jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild 16 Och det tvingar alla – små och stora, rika och fattiga, fria och slavar – att ta emot ett märke på högra handen eller pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här krävs vishet. Den som har förstånd ska räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal. Och dess tal är 666. ————

/ VI VET INTE SÄKERT ännu VAD det blir men det är en PLAN som är ruskigt otäck för alla. Se mer i kategorierna till höger här på sidan. JESUS är godheten och LIVET, vad som än sker. Glöm inte det.

Det NYA sociala KONTRAKTET. ?? Ändringar av våra liv/ FN, WEF

https://www.vaken.se/leave-no-one-behind-det-nya-sociala-kontraktet/

VET du/ni HUR ILLA DE VILL OSS??? LÄS NEDAN!

Leave No One Behind

FNs generalsekreterare Antonio Guterres målar i Our Common Agenda upp en bild av en värld som står inför valet mellan sammanbrott och genombrott. Om vi väljer fel så kommer vi att drabbas av ett muterande virus som återkommande hemsöker oss. Hälsosystemen kommer inte kunna hantera trycket och vaccinerna distribueras ojämlikt. Planeten kommer att värmas upp, resulterande i smältande polarisar, översvämningar, torka, cykloner, utrotade djurarter och spillda människoliv. Fattigdomen kommer att öka, protester kommer att slås ned, mänskliga rättigheter negligeras samtidigt som utvecklandet av nya former av krigföring kommer att förhindra alla fredsinitiativ.

Men om vi väljer FNs och World Economic Forums modell så utlovas paradiset. En grönare, tryggare och bättre värld med en snabb krisrespons, innefattande ett hälsosystem där vacciner är tillgängliga för alla, där den fossila energin fasas ut och den globala medeltemperaturen hålls i schack och där alla ges rätt till en digital uppkoppling för att få tillgång till en livslång kvalitativ utbildning.

Resonemanget liknar det som World Economic Forums ordförande Klaus Schwab uttryckte under deklarationen av The Great Reset:

VI HAR ETT VAL ATT FÖRBLI PASSIVA, VILKET SKULLE LEDA TILL ATT MÅNGA AV DE TRENDER VI SER IDAG FÖRSTÄRKS. POLARISERING, NATIONALISM, RASISM OCH I SLUTÄNDAN EN ÖKANDE SOCIAL ORO MED KONFLIKTER. MEN VI HAR ETT ANNAT VAL, VI KAN BYGGA ETT NYTT SOCIALT KONTRAKT, SOM SÄRSKILT INTEGRERAR NÄSTA GENERATION, VI KAN ÄNDRA VÅRA BETEENDEN FÖR ATT VARA I HARMONI MED NATUREN IGEN, OCH VI KAN SE TILL ATT TEKNIKEN FÖR DEN FJÄRDE INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN PÅ BÄSTA SÄTT UTNYTTJAS FÖR ATT GE OSS BÄTTRE LIV.

Allt vi behöver göra är att överlämna makten och våra liv till FN och dess partner WEF och låta oss integreras under den digitala gudens vakande öga. Som den omhuldade miljögurun och frekventa WEF-deltagaren Johan Rockström från Potsdaminstitutet sa i en intervju till DN 2015:

JAG KAN INTE SE ANNAT SÄTT ÄN ATT 200 LÄNDER MÅSTE LÄMNA IFRÅN SIG EN DEL AV SIN BESLUTANDERÄTT TILL EN PLANETÄR INSTITUTIONELL FÖRVALTNING. VI MÅSTE JOBBA MED DE INSTITUTIONER VI HAR, OCH DET FINNS BARA EN INSTITUTION SOM ÄR GLOBAL, FN.[1]

För att uppfylla de sjutton hållbarhetsmålen så måste alla vara med. Det första åtagandet (av tolv) i Our Common Agenda är Leave no one behind. Detta berör ett förnyat socialt kontrakt mellan regeringarna och medborgarna, som enligt FN ska vara baserat på mänskliga rättigheter innefattande ett socialt skyddsnät med hälsovård, inkomsttrygghet, bostad, utbildning och ett anständigt arbete. Vem kan tacka nej till det?

Kontraktet verkar vid en närmare granskning dock mest handla om att bli digitalt ansluten till det världsomspännande kontrollsystemet, bli utbildad med ”rätt” värderingar, inhyst i en ”smart” totalövervakad stad och utlovad en basinkomst om du lydigt följer alla motsägelsefulla påbud från FN.

Läs mer på pharos.stiftelsen-pharos.orgLeave No One Behind – Det nya sociala kontraktet JA DETTA SKA DU LÄSA I DENNA LÄNKEN OVAN! Detta är inte klokt på något vis!!! MER INFORMATION ATT HÄMTA! /Maria

Ord 2:14som gläds över att göra det onda och fröjdar sig över ondskans förvrängningar,
Ord 4:17för de äter ondskans bröd och dricker våldets vin.
Ord 12:3Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ord 13:6Rättfärdighet bevarar den hederlige, ondska fäller syndaren.
Ord 13:19Uppfylld önskan är ljuv för själen, men dårar avskyr att överge sin ondska.
Ord 14:32Den gudlöse kommer på fall genom sin ondska, den rättfärdige har en tillflykt vid sin död.
Ord 15:26För Herren är ondskans planer avskyvärda, men milda ord är rena.

ONDSKAN ÄR MYCKET MYCKET STOR! BE mina vänner! Tacka Gud att han är med oss!

Pred 8:6För allt finns en tid och ett sätt, och en människas ondska vilar tungt på henne.

/Maria

Endtimes… The Great reset.Forget the Great Reset. Embrace the Great Escape. Progammerad att bli fattig

Pandemihotet hänger över oss, den stora s k Klimatförändringen finns inte i naturligt skede, det är MAN-MADE!, gjort av människor!! Gud säger i SINA ORD att det kommer katastrofer, det är så klart att HAN VET VAD MÄNNISKORNA GÖR! Jorden är inte en Glob. Great Reset:

https://gospel.jesuslever.eu/?s=great+reset VIDEO, Svensk förklaring till denna artikel och videos

W E F World Economic Forum är för de s k ‘globalisternas och Oligarkernas gäng’ och förstörelsen av jorden och våra s k resurser som de förstör så fort de nu kan. Vi ska äta mindre och tjäna mindre och allt skall komma till sin spets. Det goda skall bort och allt som varit något så när ok, skall nu förstöras. BARA ELITEN skall vara kvar. Kryptovalutor och nya ordningar… ja det KOMMER. Vi är mitt inne i en av de största och värsta kriserna någonsin. Det kommer INTE ATT FINNAS FRIHET, men FÅNGENSKAP. De är fruktansvärda människor och borde inte få gå lösa. George Orwell och boken 1984 hade mer än rätt.

OWN NOTHING AND BE HAPPY! DIN IDENTITET blir AI, Articifiell Intelligence m m. De flesta vet detta nu men frågan är om man FÖRSTÅR det som kommer! Se videorna. Detta hänger ihop med COVID 19, som återkommer till hösten!! Vaccinet kan vara MÄRKET….Namnet kan vara Vaccinplåstret, Talet kan vara Vaccin-lönen…. Bilden kan vara QR- koden….. köpa och sälja? Spårandet av personer och deras privatliv är här för att stanna ett tag…

JESUS KOMMER SNART!! /Efter vedermödan, som vi gått in i nu/

Maria:  Lyssna och lär om den tiden som kommer, som inte är ett dugg normal. Det gamla och kända för dig och mig kommer aldrig att komma tillbaka. NU och framöver är det nya lagar och ändringar som gäller. Vi som skriver om detta, vi är många, och vi har ‘tjatat’, och pratat om dessa händelser i MÅNGA ÅR. NU kan du se det komma- det som inte kunde ske! HERE IT IS!!!

HUR du är programmerad att BLI FATTIG.

/Maria