Tag Archive | frimurare

Vitahavskanalen och andra grymheter. Gratis Bibel till Dig.


Av Thorbjörn Johansen
Om Det Lyckliga Ryska Folket “falsk” fred och frihet åt alla! står det på plakaten i “Sovjetskaja sjenstjinas” affisch.

Vitahavskanalen i Ryssland kallad Беломо́рско-Балти́йский кана́л eller Byelomorsko-Baltiyskiy kanal, BBK) är en kanal på inte mer än tre och en halv meter djup som öppnades i Stalins namn den 2 augusti 1933 efter endast 20 månaders byggtid. Den påbörjades år 1921. Den förbinder vitahavet med sjön Onega och det baltiska havet och når sitt slut i Baltikum, tills 1961 benämndes kanalen Stalins kanal.
Kanalen byggdes av tvångsarbetare som bestod av fångar från gulag. Det påbörjades och slutade med en arbetsstyrka på 126 000, mellan 12000 and 25000 arbetare dog enligt officiella källor och förekommer i verk av Aleksandr Solzhenitsyn. Utan något vidare djup kan större båtar inte använda den. Den var urspungligen tänkt av den onda människan Stalin att vara 5.4 m djup. Den byggdes som sagt under omänskliga förhållanden av slavarbetare från Gulag, de sovjetiska strafflägren. Kanalen är istäckt mellan oktober och maj. Kanalen har 19 slussar. Deras storlek är: Längd 135 meter, bredd 14,3 meter och djup 3,5 meter.

Historia:På denna tid var det juden Jakov Berman som stod för de största övergreppen. Om man inte jobbade, var det en dödsdom. Det gällde även kvinnor och barn. De som frös ihjäl lämnades åt sitt öde. Men de blev hastigt ersatta av koncentratonslägerfångar från gulag. Berman inspekterade dagligen grävandet och avjorde vilka som skulle bort.Nedan: Vitahavskanalens sträckning.Andra övergrepp:
Jakov Berman hade två bröder, Jakub och Matvej, som också deltog i massutrotningarna. I en rysk bok står det mycket närmare om vad som skedde, men jag har inte den boken så du får föreställa dig.
Nedan: foto från Stalins gulagarkipepelag.Ett fångläger i Perm där man bland andra tortyrmetoder lät “draga av handsken” på den olycklige. Det skedde genom att man lade ett snitt vid handleden och drog sedan av skinnet på på den armes hand.Gulag är en förkortning för den myndighet i Sovjetunionen, Glavnoe Upravlenie Lagerej (Huvudstyrelsen för korrektions och arbetsläger) som administrerade fång och tvångsarbetslägren som började byggas några år efter den Judiskryska revolutionen (från 1923 och framåt). Senare blev Gulag benämningen för hela det jättelika systemet med tusentals arbets- och fångläger runt om i det sovjetiska imperiet.
Lägren, som var en slags koncentrationsläger, placerades ofta i otillgängliga områden som i Sibirien. Dit skickades alla som kritiserade kommunistpartiet eller som staten ansåg vara allmänt opålitliga…Helt klart är att över 50 miljoner ryska bönder och andra människor gick åt antingen av svält eller frös ihjäl, ty det var despoterna Lenins och Stalins vilja. Man började i toppen med de rika som kallades kulaker och snart kallades alla småbönder kulaker. Inte ett sädeskorn fick stanna kvar på gården, det skulle in till städerna för att göda bolsjevikerna. De blev allt rikare och bönderna allt fattigare, ända intill svältgränsen. (Kulak kan översättas med storbonde).

Soldaterna i St Petersburg sköt varandra på blotta misstanken att de var antikommunister. Arbetarna protesterade över sänkta löner och 1917 var revolutionen ett faktum. Även Lenin vågade sig tillbaka till Petersburg från Finland, agiterade och hetsade upp folk till vansinne från sin talartribun. Leb Davydovitj Trotskij finns med på en bild av Lenin från tiden, men suddades senare ut av despoten Stalin i dennes kamp med att avsätta sin “mest hatade man.” Under skådeprocesserna runt 1940 när Stalin var på höjden av sin makt mördade han sina kamrater Zinovjev etc och lät även gräva ut de ännu varma kulorna från deras skallar.Trotskij var tänkt som efterträdare av Lenin, det var därför Stalin var så arg på honom. Stalins NKVD värvade mexikanen Ramon Mercader som på Stalins order avrättade Trotskij, och Mercader slog en ishacka med full kraft i huvudet på Trotskij år 1940.Folk blev trötta på att nära sina parasiter. Därför låtsades de arbeta. De strejker som förekom vid verken i Petersburg var inte till för att man skulle få högre löner utan en chans till lugn och ro efter alla oroligheter.

De värsta bråkmakarna, Lenin, Stalin, Zinovjev var frimurare som jagade efter de andra höjdarnas kontonummer i utlandet. De hade rikemanskonton i Schweiz.FRIMURARE OMSLUTER VÄRLDEN
Här ser vi att frimurarna omsluter hela världen med sina lagerblad. De tror att de kommer att segra, men går sin egen undergång till mötes. Detta händer när Jesus Kristus kommer tillbaka och tar makten över hela jorden. Han kommer då att döda den judiske Antikrist med sin egen anda och människorna kommer att stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Då kommer frälsningen vara den enda räddningsplanka som gäller, så varför inte stå bakom segraren Jesus Kristus nu, medan tid är?Lagerblad är frimurarnas symbol. Frimureriet startade judarna med Rothschilds i spetsen år 1776. År 1945 bytte de namn från Nationernas Förbund till Förenta Nationerna. Det var judar som var frimurare och de leder även Internatonella Valutafonden och även Världsbanken sedan länge.

Från: https://www.eaec-se.org/articles/Johansen/vitahavskanalen.htm

/Maria

Världen— den troende tillhör inte världen

1 Joh 2:18Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.
1 Joh 2:22Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen.
1 Joh 4:3och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.
2 Joh 1:7Det finns ju många bedragare som har gått ut i världen, de som inte bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet. Sådan är Bedragaren, Antikrist.
MÅNGA satans bedragare finns där ute, de är fler än många, ja de översvämmar världen men de kan INTE ta över det goda med det onda.

D Trump räknas som en god och fin människa, men vet man vem han är? Knappast vet alla personer det. D Trump är en jesuit, han är med i Frimurarorden. Jag talade med en vän i kväll om just läget i världen och om politikerna och det vi pratade om var just om D Trump och världsläget: Han har konverterat till judaism. Hans dotter o J Kurschner är kabbalister.D Trump är Cyrus på myntet, där han skrivit sitt namn.

‘Gud gör som folk vill o svarar på deras galna böner /uppförande.Många kristna, de som har tilltro till politiker, faller. Gud o världen är fiender.Vi är främlingar tillhör Guds rike. Vägen till Gud är smal. De flesta blir lurade.Människor sätter sig över Gud’. NEJ människor är inte sanna, de hatar Gud och bygger sina egna riken, som inte kan bestå, för Gud kommer att riva dem, de kommer att falla.

Ps 37:9De onda ska utrotas, men de som hoppas på Herren ska ärva landet. ו Waw
Upp 2:2Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare.
Upp 9:20Resten av människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk. De slutade inte att tillbe onda andar och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå,
Upp 16:2Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden, och onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild.
Upp 16:14De är onda andar som gör tecken, och de drar ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. –
Upp 18:2Och han ropade med stark röst: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.
Den ende vi kan lita på i allt är Gud.