Tag Archive | lagerblad

Vitahavskanalen och andra grymheter. Gratis Bibel till Dig.


Av Thorbjörn Johansen
Om Det Lyckliga Ryska Folket “falsk” fred och frihet åt alla! står det på plakaten i “Sovjetskaja sjenstjinas” affisch.

Vitahavskanalen i Ryssland kallad Беломо́рско-Балти́йский кана́л eller Byelomorsko-Baltiyskiy kanal, BBK) är en kanal på inte mer än tre och en halv meter djup som öppnades i Stalins namn den 2 augusti 1933 efter endast 20 månaders byggtid. Den påbörjades år 1921. Den förbinder vitahavet med sjön Onega och det baltiska havet och når sitt slut i Baltikum, tills 1961 benämndes kanalen Stalins kanal.
Kanalen byggdes av tvångsarbetare som bestod av fångar från gulag. Det påbörjades och slutade med en arbetsstyrka på 126 000, mellan 12000 and 25000 arbetare dog enligt officiella källor och förekommer i verk av Aleksandr Solzhenitsyn. Utan något vidare djup kan större båtar inte använda den. Den var urspungligen tänkt av den onda människan Stalin att vara 5.4 m djup. Den byggdes som sagt under omänskliga förhållanden av slavarbetare från Gulag, de sovjetiska strafflägren. Kanalen är istäckt mellan oktober och maj. Kanalen har 19 slussar. Deras storlek är: Längd 135 meter, bredd 14,3 meter och djup 3,5 meter.

Historia:På denna tid var det juden Jakov Berman som stod för de största övergreppen. Om man inte jobbade, var det en dödsdom. Det gällde även kvinnor och barn. De som frös ihjäl lämnades åt sitt öde. Men de blev hastigt ersatta av koncentratonslägerfångar från gulag. Berman inspekterade dagligen grävandet och avjorde vilka som skulle bort.Nedan: Vitahavskanalens sträckning.Andra övergrepp:
Jakov Berman hade två bröder, Jakub och Matvej, som också deltog i massutrotningarna. I en rysk bok står det mycket närmare om vad som skedde, men jag har inte den boken så du får föreställa dig.
Nedan: foto från Stalins gulagarkipepelag.Ett fångläger i Perm där man bland andra tortyrmetoder lät “draga av handsken” på den olycklige. Det skedde genom att man lade ett snitt vid handleden och drog sedan av skinnet på på den armes hand.Gulag är en förkortning för den myndighet i Sovjetunionen, Glavnoe Upravlenie Lagerej (Huvudstyrelsen för korrektions och arbetsläger) som administrerade fång och tvångsarbetslägren som började byggas några år efter den Judiskryska revolutionen (från 1923 och framåt). Senare blev Gulag benämningen för hela det jättelika systemet med tusentals arbets- och fångläger runt om i det sovjetiska imperiet.
Lägren, som var en slags koncentrationsläger, placerades ofta i otillgängliga områden som i Sibirien. Dit skickades alla som kritiserade kommunistpartiet eller som staten ansåg vara allmänt opålitliga…Helt klart är att över 50 miljoner ryska bönder och andra människor gick åt antingen av svält eller frös ihjäl, ty det var despoterna Lenins och Stalins vilja. Man började i toppen med de rika som kallades kulaker och snart kallades alla småbönder kulaker. Inte ett sädeskorn fick stanna kvar på gården, det skulle in till städerna för att göda bolsjevikerna. De blev allt rikare och bönderna allt fattigare, ända intill svältgränsen. (Kulak kan översättas med storbonde).

Soldaterna i St Petersburg sköt varandra på blotta misstanken att de var antikommunister. Arbetarna protesterade över sänkta löner och 1917 var revolutionen ett faktum. Även Lenin vågade sig tillbaka till Petersburg från Finland, agiterade och hetsade upp folk till vansinne från sin talartribun. Leb Davydovitj Trotskij finns med på en bild av Lenin från tiden, men suddades senare ut av despoten Stalin i dennes kamp med att avsätta sin “mest hatade man.” Under skådeprocesserna runt 1940 när Stalin var på höjden av sin makt mördade han sina kamrater Zinovjev etc och lät även gräva ut de ännu varma kulorna från deras skallar.Trotskij var tänkt som efterträdare av Lenin, det var därför Stalin var så arg på honom. Stalins NKVD värvade mexikanen Ramon Mercader som på Stalins order avrättade Trotskij, och Mercader slog en ishacka med full kraft i huvudet på Trotskij år 1940.Folk blev trötta på att nära sina parasiter. Därför låtsades de arbeta. De strejker som förekom vid verken i Petersburg var inte till för att man skulle få högre löner utan en chans till lugn och ro efter alla oroligheter.

De värsta bråkmakarna, Lenin, Stalin, Zinovjev var frimurare som jagade efter de andra höjdarnas kontonummer i utlandet. De hade rikemanskonton i Schweiz.FRIMURARE OMSLUTER VÄRLDEN
Här ser vi att frimurarna omsluter hela världen med sina lagerblad. De tror att de kommer att segra, men går sin egen undergång till mötes. Detta händer när Jesus Kristus kommer tillbaka och tar makten över hela jorden. Han kommer då att döda den judiske Antikrist med sin egen anda och människorna kommer att stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Då kommer frälsningen vara den enda räddningsplanka som gäller, så varför inte stå bakom segraren Jesus Kristus nu, medan tid är?Lagerblad är frimurarnas symbol. Frimureriet startade judarna med Rothschilds i spetsen år 1776. År 1945 bytte de namn från Nationernas Förbund till Förenta Nationerna. Det var judar som var frimurare och de leder även Internatonella Valutafonden och även Världsbanken sedan länge.

Från: https://www.eaec-se.org/articles/Johansen/vitahavskanalen.htm

/Maria