Tag Archive | false teacher

2 video: Bill Johnson och falsk undervisning Bethel Church/kundalini i video 2

 

Exposing the False Teaching of Bill Johnson at Bethel Church in Redding, CA.

I videon får man veta att i Bethel Church händer det saker som är falska, det sker sådant som de kallar för att Gud manifesterar sig, med moln, med guld, med fjädrar…Under och tecken kallar man det för. Det är fel.Så gör inte Gud.
Se videon och förstå att sådana saker skall den troende inte ta del av eller tro på.
Det är mycket populärt att gå på köttets och sinnena som vill ha händelser utöver det vanliga.

Predikar man evangelium? Presenterar man Frälsaren? talar man om synd? Talar man om omvändelse?
Det är frågor som man kan svara klart på då man ser vad som förekommer i den kyrkan. Det är verkligen så falskt som det kan bli.

1 Tim 4:1

Förmaningar till Timoteus
1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Tim 4:3-4

En sista förmaning
3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

2 Tim 4:5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

Paulus och Silas i fängelse

Apg 16:16 En gång när vi var på väg till bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: “De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” 18 Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: “Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.”

*
Satan försöker alltid att undeminera evangeliet, och detta ser du hur han gör i dessa verserna. Falska lärare uppträder på ett speciellt sätt och detta kan man genomskåda om man förstår vad Guds ord säger.

Gud skulle inte säga till bandet Jesus Culture att de ska ta in falska predikanter, men detta hör du i videon ca 13:58 min in i videon. Några fler som är farliga och som man inte ska lyssna på är bl a Kenneth Hagin och Kenneth Copeland, se övriga inlägg i denna kategori. Lär vad Guds ord säger. De falska predikanterna är många, väldigt många.

*

False prophesies mixed with kundalini at Bill Johnson’s Bethel Redding church
Fruktansvärt otäck video med kundalini, och läs i länken nedan om du inte vet vad kundalini är.

Publicerades den 14 feb 2014
“Quantum leap” “I feel” Whoa”, feel good messages and on and on is the lingo here. These people are false prophets that resemble more a clairvoyance $5 psychic than they do ANY TRUE prophet of God. Read your Bible! If there was a lying spirit in Ahab’s prophets don’t dare think there isn’t one here. This is not of God!
*note* found this clip online

Läs om kundalini:

http://bibelfokus.se/search/node/kundalini