Tag Archive | Bill Johnson

Helande… se artikel nedan!

Helande till vilket pris som helst

Posted on 30 juli, 2019av HaFos funderingar

I Tidningen DAGEN under rubriken Helande till vilket pris som helst? En obiblisk dualistisk världsbild med människan i centrum. Så beskriver Mikael Stenhammar församlingen Bethel i Redding som han menar präglar mycket av undervisningen på Awakening Europe. Debatt 29 oktober 2016

https://www.dagen.se/debatt/helande-till-vilket-pris-som-helst-1.797005?fbclid=IwAR3H1FaPH3Rrqoqxp7gQhiC8xS90nV9dwafScd-xanBrtxLD0FZmuzqLGfw

Den här helgen väntas tusentals troende samlas i Friends arena i Stockholm, för konferensen Awakening Europe, med en genuin längtan efter väckelse. En hel del av det som kommer att förkunnas är starkt influerat av församlingen Bethel i Redding, USA med pastor Bill Johnson i spetsen. Bethel är känt för sin starka betoning på helande.

Att Jesus helar sjuka är en mycket viktig biblisk sanning och något pentekostal teologi och praktik har omfamnat i över 100 år. Vad bättre kan peka på att Jesus lever, älskar varje individ och en dag ska återupprätta hela skapelsen än just helande?

Jag har själv både tagit emot fysiskt helande och genom Guds nåd fått be för många som blivit helade, vissa från obotliga tillstånd. Jag vill se fler i Sverige helade och använda av Herren. En väckelse präglad av Jesuscentrerad och bibelförankrad karismatik är min djupaste längtan och bön. Men ska vi söka helanden till vilket pris som helst? Och är det självklart att alla vi ber för ska bli friska?

Enligt Bill Johnson botade Jesus alla på korset och därför ska alla troende bli friska – blir man inte det så är en sak säker, ”det är inte Guds fel”, säger han. En grundtanke i Bethel är att troende har rätt till gudsriket i sin fullhet här och nu: ”på jorden såsom i himlen” är deras slagord. För att styrka denna endimensionella lära rycks bibelverser ur sitt sammanhang och andra texter ignoreras.

Hur lockande det än låter – och hur mycket jag än önskar att det var sant – så är detta samma typ av onyanserade, oreflekterade och fundamentalistiska tro som framgångsteologin (eller egoteologi som jag kallar den) kom med till Sverige för över 20 år sedan. Den låter fortfarande lika häftig och har uppenbarligen minst lika stark attraktionskraft.

Men det är många som genom dyrköpt erfarenhet vet hur lite sådan helandeundervisning faktiskt hjälper och hur djupt den sårar – det är inte en sanning som sätter oss fria och gör vare sig Gud eller Bibeln rättvisa. Snarare leder den till fångenskap i en skev Gudsbild, självbild och världsbild.

Den som följer Bill Johnson går miste om de teologiska redskapen för att leva i den verklighet som Bibeln målar upp; nämligen att Guds rike har brutit in med Jesus men väntar på sin fullbordan i hans återkomst. Denna så kallade ”nu-men-ännu-inte” dimension utgör en av de absolut viktigaste insikterna för att kunna förhålla sig till alla Andens gåvor, särskilt helande.

Vad vi behöver i dag är bibelgrundad undervisning som bygger en äkta tro som går att både bli helad och dö i. Bara sådan tro hjälper oss att hantera det faktum att Gud botar sjuka samtidigt som alla inte blir helade. Biblisk tro är även öppen för att Gud i sin suveränitet ibland använder sjukdom för sina högre syften och vårt evighetsväl. Alla förlorar på förenklingar, inte minst Gud vars namn blir vanärat.

Resultatet av Bethels undervisning blir en obiblisk dualistisk världsbild med människan i centrum som med sin tro och andliga auktoritet står ensamt ansvarig för såväl sina framgångar som motgångar med resulterande högmod eller missmod som de enda utfallen.

Det är tydligt att Bethels lära levererar såväl andliga upplevelser som vittnesbörd om helanden. Men att något fungerar och kommer med kraft får aldrig bli vårt sanningskriterium. Jesus säger uttryckligen att det finns många som profeterat och gjort mirakler i hans namn utan att han för den skull känt dem (Matt 7:21-23).

Det är inte bara teologin om helande i Bethel som bekymrar mig, utan även andra läror och uttryck som måste skärskådas i Bibelns ljus med Andens hjälp. När nu under och tecken är Bethels signum passar det att börja ett ödmjukt granskande på detta område. Jag är förvånad att det så gott som saknats hittills.

Att blåögt välkomna Bethel och deras helandeteologi kommer stå oss dyrt och i långa loppet hindra den förnyelse av Andens gåvor som Herren vill verka i svensk pingströrelse och andra sammanhang.

Mikael Stenhammar, pastor i Sionförsamlingen Linköping och doktorand i Pentekostal teologi vid University of Birmingham, England.

HaFo kommentar:

Det finns verkligen varningar för både det ena och det andra i den s k kristenheten. Några av dem ser du i LÄNKARNA ovan! Läs gärna HaFo:s text igen!

2 video: Bill Johnson och falsk undervisning Bethel Church/kundalini i video 2

 

Exposing the False Teaching of Bill Johnson at Bethel Church in Redding, CA.

I videon får man veta att i Bethel Church händer det saker som är falska, det sker sådant som de kallar för att Gud manifesterar sig, med moln, med guld, med fjädrar…Under och tecken kallar man det för. Det är fel.Så gör inte Gud.
Se videon och förstå att sådana saker skall den troende inte ta del av eller tro på.
Det är mycket populärt att gå på köttets och sinnena som vill ha händelser utöver det vanliga.

Predikar man evangelium? Presenterar man Frälsaren? talar man om synd? Talar man om omvändelse?
Det är frågor som man kan svara klart på då man ser vad som förekommer i den kyrkan. Det är verkligen så falskt som det kan bli.

1 Tim 4:1

Förmaningar till Timoteus
1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Tim 4:3-4

En sista förmaning
3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

2 Tim 4:5 Men var du sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

Paulus och Silas i fängelse

Apg 16:16 En gång när vi var på väg till bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: ”De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” 18 Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: ”Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.”

*
Satan försöker alltid att undeminera evangeliet, och detta ser du hur han gör i dessa verserna. Falska lärare uppträder på ett speciellt sätt och detta kan man genomskåda om man förstår vad Guds ord säger.

Gud skulle inte säga till bandet Jesus Culture att de ska ta in falska predikanter, men detta hör du i videon ca 13:58 min in i videon. Några fler som är farliga och som man inte ska lyssna på är bl a Kenneth Hagin och Kenneth Copeland, se övriga inlägg i denna kategori. Lär vad Guds ord säger. De falska predikanterna är många, väldigt många.

*

False prophesies mixed with kundalini at Bill Johnson’s Bethel Redding church
Fruktansvärt otäck video med kundalini, och läs i länken nedan om du inte vet vad kundalini är.

Publicerades den 14 feb 2014
”Quantum leap” ”I feel” Whoa”, feel good messages and on and on is the lingo here. These people are false prophets that resemble more a clairvoyance $5 psychic than they do ANY TRUE prophet of God. Read your Bible! If there was a lying spirit in Ahab’s prophets don’t dare think there isn’t one here. This is not of God!
*note* found this clip online

Läs om kundalini:

http://bibelfokus.se/search/node/kundalini