Tag Archive | åklagare

1.Satan gömmer sig inte längre. /Evangelion. 2.Människor skadas,och också avlider av ‘vaccin’. Läs artiklar.

__________________________________________________________________

*Vaccin* LÄS ARTIKEL:


Pontus blev bara 30 år gammal – här på bild med och utan sin sambo och dotter Jasmine.
Pontus avled plötsligt efter att ha injicerats med Modernas covidvaccin, en vaccination som också stred mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nu har åklagare inlett en förundersökning gällande vållande till annans död.

 Någon måste stå ansvarig, säger svärmor Malin Olsson.
Den 4 februari 2022 ramlade Pontus Sevius, 30 år, ihop på gatan och dog två veckor efter sprutan. Under hösten 2021 konstaterade Folkhälsomyndigheten att det fanns en ökad risk att just Spikevax, det vill säga Modernas covidvaccin, orsakade hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation för personer födda 1991 eller senare, särskilt pojkar och unga män. Trots detta gavs Spikevax till Pontus.
I obduktionsprotokollet fastställdes ingen definitiv dödsorsak, men covidvaccinet nämndes som möjlig orsak. Sambon Michaela Olofsson har kämpat för att få dödsorsaken fastställd för Pontus, något Kammarkollegiet efter tre ärenden medgivit, samt erkänt att Pontus bortgång skett “på grund av Modernas vaccin mot Covid 19”. Michaela och åttaåriga dottern Jasmin har därefter erhållit 30 000 kronor i ersättning vardera för sorg och saknad.

Förtegen åklagare
Nu har sambon tillsammans med modern Malin Olofsson gjort en polisanmälan om dödsfallet på Pontus.
– Vi har, efter många om och men fått veta vilken sköterska som gav vaccinet, säger Malin till NWTMen det är inte en enskild person vi är ute efter, vi vill att ledningen för sjukhuset och regionen tar ansvar för Pontus död.
Nu har åklagaren inlett en förundersökning gällande vållande till annans död.
– Jag har beslutat inleda en förundersökning men så mycket mer kan jag inte säga om det i dag, säger åklagare Gunnar Brodin.

Sofie Persson
sofie.persson@nyadagbladet.se

LIKNANDE ARTIKLAR:
Astra Zeneca drar tillbaka covid-vaccin – hävdar ”minskad efterfrågan”

Astra Zeneca drar tillbaka covid-vaccin – hävdar ”minskad efterfrågan”


Erkände nyligen att deras vaccin kan leda till myc…
Astra Zeneca erkänner allvarliga biverkningar

Astra Zeneca erkänner allvarliga biverkningar

Läkemedelsjätten medger att deras covid-vaccin kan…
Snabbväxande tumörer drabbar unga
Snabbväxande tumörer drabbar unga
Folkets Radio talar med specialistläkaren Ute Krüg…


60 000 kr för ett släckt liv????? ———–Maria: DAGS ATT ERKÄNNA de s k ‘vaccinerna’ som livsfarliga och de bör tas bort helt och hållet för all framtid. MEN snart är Bill Gates igång med VACCINPLÅSTER och man är på G med LUFTBURET VACCIN!! /Maria

Be för fienden. David och psalm 109. Döma de ogudaktiga är Herrens sak

 

Målhammar 093

*

Vi är kallade att hata synden men älska syndaren. Bara genom att be för fienden kan vi få kraft nog att följa Davids exempel. Detta är ännu en psalm där vi får läsa om Davids vädjan att döma de ogudaktiga. David tar inte saken i egna händer utan ber Gud att handla enligt sitt löfte om att låta domen falla över onda människor. Davids ord beskriver den kommande domen över alla Guds fiender. Onda handlingar avslöjar en ond karaktär, ger ett dåligt rykte och svärtar ner namnet. Omvärlden prisar eller hånar vårt namn beroende på vad vi gör. Det är inte heller så populärt att vara en efterföljare till Jesus. De som säger att det är lätt att följa Jesus den vet inte vad den pratar om, den har inte viljan att känna korsets väg! Den som däremot går korsets väg kan räkna med att Gud går före och att Gud alltid är den som strider för en, vad som än händer har Gud allt i sin hand och kan också använda tråkigheter för att allt skall samverka till det bästa och detta förstår inte vi människor, för vi är inte lika kloka som Gud.

Ps 109

Bön mot obarmhärtiga motståndare
1 För sångmästaren, en psalm av David.
Min lovsångs Gud, tig inte,
2 ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun,
har de öppnat mot mig, de har talat mot mig med lögnaktig tunga.
3 Med hatfulla ord har de omringat mig,
utan orsak har de börjat strid mot mig.
4 Som svar på min kärlek anklagar de mig,
men jag ber för dem.
5 De lönar gott med ont och kärlek med hat.

6 Sätt en ogudaktig man över honom,
låt en åklagare stå på hans högra sida.
7 När han ställs inför rätta må han dömas skyldig,
och hans bön bli till synd.
8 Må hans dagar bli få och en annan överta hans ämbete.
9 Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka.
10 Må hans barn alltid irra omkring och tigga
och söka sitt bröd långt bort från sina ödelagda hem.
11 Må ockraren få allt han äger i sin snara
och främlingar plundra hans egendom.
12 Må ingen visa honom barmhärtighet
och ingen förbarma sig över hans faderlösa.
13 Må hans efterkommande bli utrotade
och hans namn utplånat i nästa släktled.
14 Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför HERREN
och må hans mors synd ej bli utplånad.
15 Må de alltid finnas inför HERREN, må minnet av dem utrotas från jorden.
16 Ty han tänkte inte på att vara barmhärtig
utan förföljde den som var betryckt och fattig
och den som hade ett bedrövat hjärta,
för att döda dem.
17 Han älskade förbannelse, och den kom över honom.
Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom.
18 Han tog på sig förbannelse som en klädnad,
och den trängde in i hans inre som vatten,
och som olja in i hans ben.
19 Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i,
som ett bälte att alltid spänna om sig.
20 Må detta vara mina motståndares lön från HERREN,
deras som talar ont om mig.

21 Men du, HERRE Herre, hjälp mig för ditt namns skull!
Rädda mig, ty din nåd är god.
22 Jag är betryckt och fattig, mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst.
23 Jag försvinner som skuggan om kvällen,
jag skakas bort som gräshoppor.
24 Mina knän vacklar av fasta, min kropp förlorar sitt hull.
25 Jag har blivit till åtlöje för dem, när de ser på mig skakar de på huvudet.
26 Hjälp mig, HERRE, min Gud! Fräls mig enligt din nåd,
27 så att de förstår att detta är din hand,
att du, HERRE, har gjort det.
28 De förbannar, men du välsignar. Reser de sig upp, kommer de på skam,
men din tjänare gläder sig.
29 Låt mina motståndare bli klädda i vanära
och svepta i skam som i en mantel.

30 Jag vill storligen tacka HERREN med min mun,
mitt ibland många vill jag prisa honom.
31 Ty han står på den fattiges högra sida
för att frälsa honom från dem som dömer honom.

Rosa Arboga