Profetiska budskap! /Ekumenik Del 4

jesus-christ-txt-21.gif 

DET ÄR genom att vara vid KORSET som du lär dig vem Jesus är, och då struntar

man i en Superkyrka, Läs nedan vad som planeras…

 

De ekumeniska ledarna har som mål en förening av evangelisk kristendom och katolicism. Man går till och med så långt att man arbetar för en förening av kristendom med de hedniska religionerna.
Sådana synkretiska tankar var framme redan på 1920 talet i samband med det ekumeniske mötet i Stockholm. Ärkesbiskop Nathan Söderblom presenterar i sin bok “Kristenhetens möte” en del av de tankar som då kom fram:

“Utan tvekan kan inte något tilitsfullt samarbete mellan nationerna komma till stånd utan det kristna broderskapets ande. Men skulle verkligen genom kyrkornas medverkan staternas gemenskap kunna finna en bättre grundval och säkrare framtid, då måste också Hmelinck och Muhammed finna vägen till berget. Den romerska kyrkan kan då inte bli utanför i längden. Den mycket varmhjärtade biskopen av Bombay sade: “Vilken blir framtiden för min splittrade kyrka i Indien om det inte är möjligt att vinna en gemensam form och trosgrund.”

Ett reportage i Vecko-Journalen 1931 ger ett klart vittnesbörd om de synkretiska tankar som var uppe till samtal vid den tiden. Man hade sökt upp den kände prästmannen dr Neander, som just då var sysselsatt med att skriva sin bok om Nathan Söderblom.

Han hade tillgång till ärkesbiskopens brevsamling, som man då hade planer på att överlämna till det ekumeniska centrum som fanns i Marburg.

Det var i detta slott (Marburgs slott) som Martin Luther och Huldreich Zwingli diskuterade sina 14 punkter, men splittrades i frågan om nattvarden.
I artikeln heter det: “I Marburgs slott, som är den internationella ekumenikens högborg, håller världens största religionshistoriska arkiv på att upprättas.

Professor Ruloph Otto är den handlingskraftige och vidsynte ledaren av den världsomfattande rörelse som fått namnet “Mänsklighetens religiösa samfund”. Den svenske kontraktsprosten som trots sin ungdom lyckats göra en sådan betydelsefull ekumenisk insats och som för övrigt är teologie hedersdoktor vid Marburgs universitet, räknas i detta ekumeniska högkvarter som en av de stora framtidsmännen.
Förbundets program är sådant att varken Rom eller Ghandi behöver stå utanför, förklarar dr Neander. “Efter den radikala nyordning som nu sker överallt är det nödvändigt att religionen stannar upp inför det absoluta krav som tiden ställer upp:

att åstadkomma en gemenskap mellan de olika världsreligionerna, tvinga dem till självbesinning över vad de har att bidra med av etiska och religiösa världen, samt övervinna de motsättningar i ras och uppfattning som resulterar i hat och krig. Kort sagt föra människorna tillsammans.”

Per Mases från stiftelsen Berget arbetar för ekumenik med Peter Halldorf. Berget i Rättvik är kända för sin synkretiska tendenser.

Dessa synkretiska tendenser har bara förstärkts sedan Kyrkornas Världsråd bildades 1948. Dr Eldwin T. Dahlberg säger rent ut att den ekumeniska rörelsen kommer “att gå över gränserna till den kristna religionen.”

I detta sammanhang kan det vara av intresse att nämna”Världsreligionens pris”  som är upprättat av John Templeton stiftelsen i USA. Det är tänkt som en parallell till Nobelpriset, och det är meningen att det skall ske en årlig utbetalning (i dag är priset på £1.000.000). Professor James McCord vid Princetonuniversitetet säger i en redogörelse för prisutdelningens idè:
“Världsreligionernas pris skall tilldelas en internationellt ansedd personlighet som har gjort en betydande insats för religionernas bästa.” (bland vinnarna kan nämnas: Moder Teresa, Frère Roger (Taize), Thomas Torrance, Billy Graham, Kyung-Chik Han, Bill Bright, Arthur Robert Peacocke, John Polkinghorne, för att nämna några).
Han upplyste att det i världen finns omkring 2000 olika trossamfund kristna och icke-kristna, och att deras ledare alla är uppfordrade att utse kandidater som de anser värdiga att mottaga priset. En Jury på nio medlemmar skall avgöra vem som skall få priset. En av medlemmarna är generalsekreteraren för Kyrkornas Världsråd.
Vi ser alltså här att representanten för kristenhetens största ekumeniska forum går samman med representanter för bland andra de orientaliska världsreligionerna: hinduismen, buddhismen, islam i kampen för religionen.
Detta är helt i överensstämmelse med det missionstänkande och den missionssyn som i dag hävdas av Kyrkornas Världsråd.

Redan vid de stora ekumeniska missionskonferenserna under första delen av vårt århundade, kunde man märka att en betydelsefull omställning till missionen var på gång. Medan tidigare missionskonferenser hade varit upptagna med frågan om missionens strategi, började man nu diskutera själva missionsbudskapet och kristendomens ställning till andra religioner. _ _ __ _ __ _

Då är min fråga om vi ska bli katoliker, eller om vi skall lyda Kyrkornas världsråd, eller om vi ska vara troende på Jesus utan denna Superkyrka som kommer att komma inom EU och övriga världen, Vet du vad som väntar? Bistra tider med kontroll över kyrkomedlemmar bl a. Därför säger ju Gud: GÅ UT UR BABYLON /Uppenbarelseboken kap 17

/Maria/   Artikel f Michael Helders blogg.

2 thoughts on “Profetiska budskap! /Ekumenik Del 4

 1. Hej Janne, visst är det KUSLIGT. Det stundar ju svåra tider, och jag är glad att jag håller mig utanför spektaklet.
  New Age kommer med stormsteg och det är verkligen kusligt, därför måste vi ju upplysa människorna om detta.
  Det kan tyckas att jag skriver mycket om sådana saker, men jag är glad att jag fattat allt detta, och de som inte fattat får en chans att förstå. Ja,,kusligt är ordet.
  Hälsn Maria

 2. Gå ut ur Egypten,
  och dra ut ur Babylon!

  Frimurarna vill trivs i detta synkretist klimat:
  Osiris och Buddha,
  Luther och Ali går bra ihop för dem.

  New Agarna
  trivs.

  Det blir en gemenskap som ställer sanning och lögn på huvudet.

  Gemenskap bortom
  tro och förnuft.

  Kusligt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.