De sista tiderna /Den nya världsordningen

21 mål för Illuminati och Kommittéen
av 300

Skrivet av Dr John Coleman
Översatt av Gertie Dahlberg

Se vidare här:  http://www.oneworldscam.com/committe_of_300_21_goals.htm
 

Här nedan är punkterna som Eliten har på sin agenda för alla nationer och förklaringar på varför man måste vidta nedanstående åtgärder för att uppnå sina mål:

1.  För att etablera En Världsregering/Ny Världsordning med en förenad kyrka och ett valutasystem under deras regi.  The One World Government började etablera sin kyrka under 20- och 30-talet för de insåg behovet av att en religiös tro, som finns naturligt inom mänskligheten, måste få ha sitt utlopp och därför skall kyrkor finnas för att tron skall kunna kanaliseras i den riktning de önskar.
2. För att det skall komma till stånd en fullständig förstörelse av alla nationella identiteter och nationell stolthet, vilket var ett primärt avgörande för att konceptet på En Världsregering skulle kunna bli verklighet.
3. För att skapa och åstadkomma förstörelsen av religion, och mer specifikt, den kristna religionen, med ett undantag, deras egen skapelse, som nämnts här ovan.
4. För att skapa möjligheten till kontroll av alla personer genom ”mind control” och vad Zbignew Brzezinski kallade ”technotronics”, vilket skulle skapa människoliknande robotar och ett system av en terror som skulle få Felix Dzerzinhskis Red Terror att se ut som en lekplats för barn.
5. Att få till stånd ett slut på all industrialisering och produktion av elektricitet via atomenergi i vad de kallar ”det postindustriella noll-växande samhället”.  Accepterat är i deras Nya Världsordning dator- och serviceindustrierna.  De industrier i USA som finns kvar skall exporteras till länder såsom Mexico där slavarbete finns tillgängligt.  Som vi såg under 1993 så har detta blivit ett faktum genom antagandet av Nordamerikas Frihandelsavtal, mera känt som NAFTA.  De arbetslösa i USA, efter ett vakuum genom industriell förstörelse, kommer antingen att bli hemfallna åt opium, heroin och/eller kokain, eller så blir de statistiska siffror i eliminationen av ”överskottsbefolkningsprocessen” som vi känner idag som Global 2000.
6. För att uppmuntra till, och eventuellt legalisera, användningen av droger och göra pornografi till en ”konstform”, vilket kommer att bli vida accepterat och, eventuellt, blir ganska vanligt.
7. För att åstadkomma en minskning av befolkningsantalet i stora städer, enligt den mall som låg till grund för Pol Pots regim i Kambodia.  Det är intressant att notera att Pol Pots folkmordsplaner hade dragits upp i USA av en av Club of Romes forskningsgrundare och övervakats av Thomas Enders, en högt rankad tjänsteman vid Utrikesdepartementet.  Det är också intressant att Kommittén för närvarande försöker att återanställa Pol Pots slaktare i Kambodia.
8. Att förhindra all utveckling av forskning, utom för sådan som anses förtjänstfull av Illuminati, speciellt då atomenergi för fredliga ändamål.  Speciellt hatade är de fusionsexperiment som för närvarande är hånade och förlöjligade av Illuminati och deras sjakaler inom pressen.  Utveckling av fusionsfacklan skulle blåsa Illuminatis koncept på ”begränsade naturliga resurser” rätt ut genom fönstret.  En fusionsfackla, rätt använd, skulle kunna skapa obegränsade såväl som outnyttjade naturliga resurser, även från de mest ordinära substanser.  Användningen av fusionsfacklor är legio och skulle tjäna mänskligheten på ett sätt som, än så länge, inte är ens avlägset insett eller förstått av allmänheten.
9. Att orsaka, med hjälp av begränsade krig i avancerade länder, genom svält och sjukdomar i den Tredje världens länder, döden av tre miljarder människor fram till år 2050, människor som de kallar ”värdelösa ätare”.  Kommittén av 300 (dvs Illuminati) gav fullmakt till Cyrus Vance att skriva ner på ett papper hur man genomför ett sådant folkmord. Detta dokument fick titeln ”Global 2000 Report” och accepterades och godkändes för genomförande av förre presidenten James Earl Carter och Edwin Muskie, då utrikesminister, för och på uppdrag av USAs regering.  Under benämningen Global 2000 Report är det meningen att den amerikanska befolkningen skall reduceras med 100 miljoner människor varje år fram till år 2050.  Detta är deras agenda!
10. Att väcka nationens moral och demoralisera arbetarklassen genom att skapa massarbetslöshet.  Allteftersom jobben försvinner på grund av den postindustriella nollpunktens policy, introducerad av Club of Rome, förutser rapporten demoraliserade och modlösa arbetare som tillgriper alkohol och droger.  Ländernas ungdomar kommer att uppmuntras genom rockmusik och droger till att uppresa sig mot status quo, dvs man kan inte göra något åt den situation man tvingas leva i och detta underminerar och eventuellt förstör familjernas sammanhållning.  Med hänsyn till detta gav Kommittén en fullmakt till Tavistock Institute att förbereda ett utkast över hur detta kan genomföras. Tavistock gav uppdraget till Stanford Research för att de skulle ta hand om arbetet under chefskap av Professor Willis Harmon.  Detta arbete blev sedan känt som ”The Aquarian Conspiracy.”
11. För att hålla folk överallt från att bestämma sitt eget öde, genom att skapa den ena krisen efter den andra och sedan ”ta hand om” sådana kriser.  Detta kommer att förvilla och demoralisera befolkningen till det yttersta, när de står inför alltför många val, vilket ger ett resultat i massiv skala av apati och depressioner.  När det gäller USA finns redan en agentur för Crisis Management – dvs för att ta hand om kommande krissituationer.  Denna agentur kallas Federal Emergency Management Agency – mer känt under beteckningen FEMA – vars existens jag upptäckte första gången 1980. 
12. För att introducera nya kulter och fortsätta med att krossa de som redan fungerar, vilket inkluderar rockmusikgangsters såsom The Rolling Stones (en gangstergrupp som favoriseras mycket av den europeiska, svarta noblessen) och alla av Tavistock skapade rockgrupper som började med The Beatles.
 
13. För att fortsätta med uppbyggnaden av kulten Christian Fundamentalism, som började med British East India Companys tjänare Darby, kommer den att missbrukas för att stärka The Sionist State of Israel genom att identifieras med judarna genom myten av ”Guds utvalda folk” och genom att donera stora mängder pengar till vad de av misstag tror är en religiös grund i befrämjandet av kristendomen.
14. För att pressa spridningen av religiösa kulter, såsom Moslem Brotherhoods, Moslem Fundamentalism, The Sikhs, och för att genomföra mindcontrol-experiment  av typen Jim Jones och ”Son of Sam”.  Det är inte värt någonting att framlidne Khomeini var en skapelse av British Military Intelligence Div. 6, MI6.  Detta detaljerade arbete förklarade processen steg för steg som USAs regering genomförde för att ge Khomeini makten i Iran. 
 
15. För att exportera idén om ”religiös frigörelse” runt om i världen och på så sätt underminera alla existerande religioner, speciellt då den kristna religionen.  Detta började med ”Jesuit Liberation Theology” som avslutade Somozafamiljens regerande i Nicaragua och som idag förstör El Salvador, nu 25 år senare på väg in i ett inbördeskrig.  Costa Rica och Honduras är också intrasslade i revolutionära aktiviteter som anstiftats av Jesuiterna.  En mycket aktiv rörelse, engagerad i den s k frigörelseteologin, är den kommunistorienterade Mary Knoll Mission.  De görs ansvariga för den starka uppmärksamheten i media för morden på fyra av Mary Knolls s k nunnor i El Salvador för några år sedan.  De fyra nunnorna var kommunistiska agenter och samhällsomstörtare och deras aktiviteter har vida dokumenterats av regeringen i El Salvador.  Media i USA vägrade att ge något utrymme för att täcka de mängder av dokumentation som gavs av den salvadoranska regeringen, vilket bevisade vad Mary Knoll Missions nunnor gjorde i landet.  Mary Knoll opererar i många länder och spelade en ledande roll i att ta kommunismen till Rhodesia, Moçambique, Angola och Sydafrika.
16. För att orsaka total kollaps av världens ekonomier och frambringa totalt politiskt kaos.
17. Att ta kontroll av all utländsk samt inrikes politik i USA.
18. Att ge det fullaste stödet till supernationella institutioner, såsom FN, International Monetary Fund (IMF), Bank of International Settlements, World Court och, så mycket som möjligt, göra lokala institutioner mindre effektiva genom att gradvis fasa ut dem eller se till att de går under FNs mantel.
19. Att penetrera och undergräva alla regeringar och arbeta från insidan där för att förstöra den suveräna integriteten i nationen som representeras av dem.
20. Att organisera en världsvid terroristapparat och förhandla med terrorister närsomhelst när några terroristaktiviteter sker.  Det kommer att återigen bli kallat det som var Bettino Craxi, som övertalade regeringarna i både Italien och USA att förhandla med Röda Brigaderna som kidnappade premiärminister Aldo Moro och general Dozier.  Å andra sidan, Dozier hade givits klara besked om att inte tala om vad som hände honom.  Skulle han någonsin bryta sin tystnad skulle han utan tvekan göras till ”ett förfärligt exempel” på den behandling som Henry Kissinger gav Aldo Moro, Ali Bhutto och general Zia ul Haq. 
21. Att ta kontroll av utbildningen i Amerika med avsikten och ändamålet att totalt och komplett förstöra det.  När vi kommer till 1993 kommer den fulla effekten av denna politik att bli uppenbar, och kommer att bli ännu mer destruktiv när primära och sekundära skolor börjar lära ut OBE – Outcome Based Education.

 

*Det du får läsa här är vad som troligtvis händer just nu bakom kulisserna. Du ser väl vad som händer i världspolitiken? Och det man kan läsa om i bibeln, den bok som så många föraktar, talar just om att sådana saker som du läst om här, kommer att ske. Skall man fortfarande tala om konspirationsteorier? och liknande? Nej, jag tycker personligen att man bör vakna upp nu och se vad som sker, vi lever i de sista tiderna, och därför bör man vakna och inse vad som är på gång…sedan lääänge… 
21 mål av 300, jaha, och vad är då resten av desssa mål? Kanske för bedrövliga för att skrivas ner…

Vi satt här hemma igår och diskuterade just dessa fenomen, om en världskyrka, en världsregering……..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.