Kom till mig (5) /Det finns en Jesus Kristus

 

Kom till mig   (5)
Det finns en Jesus Kristus

Det finns en Jesus Kristus och om honom läser vi i evangelierna. Bibelordet är Guds Ord.

Jesus offer på korset, för människornas synder, är vår väg till frälsning. Det är en väg tillbaka till en gudsrelation för alla människor. Vägen leder till ett evigt liv hos Gud.

Finns någon som motsäger det? Hur är det med påståendet “Det finns bara en väg till Gud, och den är genom Jesus Kristus?”

Det finns ju flera andliga och politiska vägar i världen, än den kristna. Tron på Jesus Kristus, som den enda vägen till Gud, är långtifrån oemotsagd. Tvivlare finns t o m bland vissa kristna riktingar!

Bilden av vad Jesus är, vad han gjorde, och vad han betyder idag, har också förändrats teologin och i kyrkornas läror under historiens gång. Nu på senare tid har förespråkare
för andra trosuppfattningar tydliga åsikter om Jesus Kristus. Andra religioner har en bild av Jesus Kristus, som indirekt och direkt, påverkar den kristna tron. I Islam, är Jesus en av Guds profeter, även om han inte anses vara Guds Son. Inom judendomen brukar Jesus ses som en ”falsk Messiasfigur,” som misslyckades med att jaga bort romarna och bli judarnas utlovade konung. Inom New Age är Kristus mer av ett “trancendent medvetande”, som den troende
redan bär inom sig och försöker “externalisera.” Jesus har ett gudomligt medvetande
(medlidande) som behöver väckas inom oss människor, brukar det sägas. Genom meditation och visualisering tex. kan vi förstå vem “Jesus är inom oss.”När vi gör det ska världen bli fri och fred ska komma till jorden (fenomenet Kristus Maitreya; den buddhistiske Kristus).

Innan Jesus Kristus, Guds Son (som det berättas om i Bibeln) kommer tilllbaka till jorden och världens ska dömas och Guds Rike blir synligt för alla människor, berättar Bibeln om vad som ska hända. Det blir dramatiska saker: jordbävningar, hungersnöd, krig mellan stora (och större makter), känslokyla, gråt och ont i tänderna. Även himmelen och jorden ska skakas. Många tecken på himlen ska annonsera att Jesus snart är på väg tillbaka (Jesus berättar om detta i Matt kap 24).

Kristus motsats

I Johannes Uppenbarelsebok berättas om den Kristusliknande figur, som tillsammans med andra ondskans krafter, ska dominera religiöst och politiskt liv på jorden i den sista tiden.

Det är Jesus Kristus motsats, som redan finns i världen, enligt Bibeln, (Joh brev 1). Religiösa och politiska ledare ska genom många knep och psykologiska metoder bedra många människor att följa den skapade Kristusfiguren.

Alla utom dem som förblir trogna Jesus, ska tvingas ära denna alternativa Kristus-figur och hans budskap om fred och försoning. Märket 666 ska vara ett signum för denne alternative Kristus.

Av Bibeln kallas han Antikrist.

Vad är det för skillnad på Kristus och denne Antikristus?
Vilket är Kristus budskap till skilllnad från dennes?

Kristna känner igen Jesus och följer honom som fåren följer Herden, säger Jesus i Bibeln. Varifrån kommer då Antikristus in i bilden?

Det är knappast Guds vilja att människor ska vända sig tilll Antikristus kristusliknande ledaregenskaper under den tid Jesus är borta? Ändå har vi,enligt Gud ett val att göra mellan dessa två Frälsare.

Det finns en väg till Fadern och det är genom Jesus Kristus, säger Jesus och apostlarna i Nya Testamentet. Jesus offer på korset är tillräckligt för att människor ska få förlåtelse för synderna, bli upprättade inför Gud, och i den nyväckta tron på Jesus leva som Guds barn.

Detta budskap kallas för evangelium.

Det är Guds tröst till oss vilsna människor. Likadant idag, som för två tusen år sedan! För fattiga och för rika. För glada och för ledsna. Är det inte fantastiskt?

Behöver vi en annan Kristus, än den som vi lärt känna i Bibeln?

Kristus är helt klart en stötesten för många människor. Hans anspråk på att vara vägen, sanningen och livet (Joh 3:16) är outhärdligt kontroversiellt för många.

Jesus Kristus är den hörnsten som Gud låtit sitt Rike vila på. Kristi kropp är det tempel, som ersätter templet i Jerusalem (som raserades av romarna år 70 e kr). Gamla testamentet fullbordades, när evangeliet om Guds Son kom till världen. (Matt 24:2-5).

Utan en bibliskt förankrad Kristus, blir vägen till en obiblisk Kristus öppen. Det är viktigt att lära sig vad Nya testamentet säger om Jesus Kristus. Vad Jesus säger om sig själv måste vara utgångspunkten om vi ska behålla den levande kristna tro vi kan läsa om i Bibelns böcker.

Det finns en Jesus Kristus. Han är inte långt borta.

Jesus lever! Är det inte fantastiskt?

Kom till mig, ni som är tyngda av bördor. Mitt ok är milt och min börda är lätt. Lär av mig som har ett ödmjukt hjärta. Då ska ni finna ro för era själar (Matt 11:28). /Janne O

 
 /Tack Janne för denna klara bild och text av VEM vår frälsare Jesus är och alltid har varit. Han är också den som SKALL komma åter. Jesus Kristus är också bara en bön bort, för den som vill lära känna honom och bli hans barn./ Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.