Katolicism / Katolsk infiltration del 2

 Forts del 2

KATOLSK INFILTRATION

 

Vi bör också vara medvetna om att den katolska kyrkan har satsat på utbildning under flera hundra år. Den har sina egna skolor och universitet i hela världen, men den har också under en längre tid fått in sina män och kvinnor på skolor och universitet i protestantiska områden. Man strävar efter att få sina män och kvinnor på positioner där de kan delta i beslutsfattandet och på så sätt påverka den religiösa och politiska utvecklingen efter sitt eget mönster. Låt oss ta med ett par uttalanden från deras egna källor som bekräftar detta. Det uttrycks bl.a. på följande sätt:

“Alla katoliker måste bli aktiva element i det dagliga politiska livet i det land där de bor. Alla katoliker måste utöva sin makt för att bidra till att nationens grundlagar formas efter den sanna kyrkans principer.”4

Opus Dei och Jesuiterna är grupper inom den katolska kyrkan, som arbetar mycket medvetet för att infiltrera andra samfund, skolor osv.

I den fullständiga jesuiteden läser vi om hur dessa specialtränade katoliker blir uppmanade “att vara en kalvinist bland kalvinister, en protestant bland protestanter, och till och med en jude bland judar”… “för att om möjligt samla all information till nytta för din orden (påvens orden) som en trofast påvens soldat.”5

Som lutheran, pingstvän, adventist eller baptist kommer Vatikanens infiltratörer att ha möjlighet att få inflytande och positioner i dessa församlingar. Detta vill efterhand ge dem möjlighet att påverka utvecklingen efter katolskt mönster. Ser vi den trenden i kyrkornas liv idag?

Den katolska kyrkans frontkämpar, jesuiterna, svär en ed, där de uttrycker att de är villiga att arbeta för påven i de länder dit de kommer och var och en lovar att “göra sitt yttersta för att utrota de hedniska, protestantiska eller liberala doktrinerna och förstöra all deras förmenta statsmakt, kunglig eller av annan art.”6 Här ser vi hur den katolska kyrkan medvetet försöker att förstöra protestantismen och nationernas självständighet. Ser vi denna utveckling i dag?

RELIGIÖS PLURALISM

Idag ser vi att protestantismen håller på att brytas ned genom katolsk infiltration och liberal teologi, så som katolikerna har som målsättning. De har fått in sina män och kvinnor på poster inom kyrkoliv och politik. Genom att arbeta långsiktigt för att försvaga kristendomsämnet i skolan växer okunnigheten och man kan förföra barnen och de unga. Genom att mata in mytologi, etik och filosofi i religionsundervisningen utan att öka antalet timmar på veckoschemat förvandlas det gamla kristendomsämnet till ett religiöst pluralistiskt ämne. Detta har redan länge varit fallet i Sverige. I Norge står man nu inför en liknande omvandling av religionsämnet. Där skall dessutom eleverna “tillägna sig kunskap och få upplevelser genom att arbeta med” jesuiterna enligt jesuitledaren Ignatius av Loyola, vars metodiska verk “Andliga övningar” innehåller spiritistiska föreställningar.

Ämnet har också orientering om katolsk historia, kunskap om katolsk tradition, tro och särprägel. Detta är en process som försiggått under en längre tid. Den rena protestantismen har gradvis brutits sönder, enligt katolsk strategi, och nu skall barnen och de unga förföras.  /Läs forts del 3 som kommer inom kort och även källorna till artikeln, och fråga dig själv om du tycker att detta du läser är rätt???

4 thoughts on “Katolicism / Katolsk infiltration del 2

  1. Hej glömt att svara på detta… Nej artikeln är relativt ny..kristendom finns inte på schemat i skolan sedan 70-talet–Palme tog bort den.
    Nu får man lära sig om buddha, Islam m m men inte om Jesus som frälsaren.
    /Maria

  2. Ser att det står ‘kristendomsämnet’ i artikeln, finns kristendom kvar som ämne i skolan? Heter det inte religion istället nu för tiden? (eller är det en jättegammal artikel du kommit med?).

  3. Hej Kyllikki Tyvärr kan vi inte hindra detta, och det är ju inte så förvånansvärt- detta står det om i bibeln. Märkligt..vilka tider vi lever i!
    Kram f Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.