Katolicism/ Enhet?/Makteliten

PROTESTANTERNA GER EFTER ; DEL 3

En del protestanter påstår att katolicismen i dag inte skiljer sig så mycket från protestantismen som tidigare. Det är riktigt att det har skett en förändring, men det är inte påvedömet som har ändrat karaktär. Katolicism och protestantism liknar varandra idag eftersom protestantismen har förändrat sig sedan reformatorernas tid.

Många protestanter blundar idag för katolicismens sanna karaktär, och de faror som en katolsk dominans för med sig. Människan behöver väckas till insikt för att kunna motstå denna fiendens framgångsrika taktik som hotar både den borgerliga och den religiösa friheten.

Den romersk-katolska kyrkan visar nu en tilltalande “kristen” fasad men i sitt inre har den inte förändrats. Påvedömets principer är desamma. De läror som blev till i det medeltida mörkret gäller ännu.

Den katolska kyrkan är i färd med att få tillbaka sin tidigare dominans, inte minst genom EU och de ekumeniska organen. Bibeln säger att hela världen kommer att förundras och följa efter vilddjuret (=påvemakten)7 Luther sa på sin tid “Påven bär Antikrists kännetecken”.8 Alla Bibelns känneteckem på den stora antikristliga makten passar in på påvemakten.

VÄRLDEN FÖRENAS

När nu hela världen förenar sig med påvemakten både på det religiösa och politiska planet kan vi dra slutsatsen att Bibelns profetior håller på att uppfyllas.

Bibeln säger att draken = Satan (genom spiritismen och New Age), vilddjuret = påvemakten och den falske profeten = den avfälliga protestantismen, kommer att förenas i den sista tiden strax innan Jesus kommer igen.9 Bibeln varnar oss därför mycket inträngande mot ekumeniska allianser med Antikrist.

Bibeln beskriver också den viktiga antikristliga maktfaktorn som “skökan”. Alla kännetecken på “skökan” passar in på påvemakten.10 “Skökan” har också sina “skökodöttrar” och de samarbetar med “skökan”. Ser vi att detta blir uppfyllt genom det ekumeniska samarbetet i de ekumeniska organen i dag?

I Uppenbarelseboken kapitel 18 vers 1 – 4 blir vi allvarligt manade att GÅ UT ur Babylon (påvemakt och avfällig protestantism). Det står så i vers 4: “GÅ UT FRÅN HENNE, MITT FOLK, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del i hennes plågor”.

Om du och jag menar att vi hör till Guds folk, så bör vi inte gå in i ekumenisk samverkan med påvemakten och fallen protestantism. Vi uppfordras istället att komma med en klar och tydlig varning och uppmana till att GÅ UT från den falska ekumeniska rörelse, som försöker att samla världen med falska, vilseledande och obibliska läror. Vill du följa Bibelns maning? Det är det bästa för dig själv – en befrielse i ditt liv.

Den ekumeniska rörelsen manar till enhet. Men vi bör inte godta någon enhet för enhetens egen skull – för att bli accepterade. En sann kristen enhet måste bygga på allt det som Jesus stod för, i tro, liv och lära. Det skall vara enhet enligt Bibelns principer och inte enligt majoritetsbeslut som ofta avviker från ett “så säger Herren”. Ekumenik och katolicism är i själva verket ett hinder för sann kristen enhet.

ALTERNATIVET

När det trefaldiga budskapet i Upp 14: 6 – 12 om att gå ut från Babylon förkunnas med hög röst kom mer detta budskap att väcka världen. Människor får en verklig valmöjlighet; politiker, religiösa ledare, industriarbetare, bönder, fiskare, bankfolk – ALLA. Var och en måste välja om de i framtiden ska låta sig styras av Babylons falska system och villoläror eller om de vill gå ut och ställa sig helt och fullt på Jesu sida.

När du säger ja till Jesus tar du emot Hans nåd och frälsningens gåva i tro.11

När du säger ja till Jesus kommer du att bli frigjord från syndens slaveri i ditt liv. 12

När du säger ja till Jesus kommer du med Guds hjälp att vända dig bort från synden. 13

Måtte vi i våra sinnen och i våra liv vara villiga att följa Jesu fotspår och innerligt be om styrka för att kunna leva rättfärdigt både i Guds och människors ögon så att vi kan vara rena – i kraft av Lammets blod – när Jesus snart kommer för att hämta de sina.14

En sann Jesu lärjunge vill följa Jesus och förkunna Bibelns sanningar och inte följa mänskliga traditioner. Han uppmanar till omvändelse, vilket innebär insikt om synd, ånger, syndabekännelse, förlåtelse och mottagande av frälsningens gåva.15 Han uppmanar människor att avstå från att synda genom den Helige Andes hjälp.16 Han kommer att förkunna att frälsningen inte är en självklarhet, men att var och en som tror på Honom inte ska förgås utan ha evigt liv.17 Han önskar att vara en medmänniska och en tjänare så som Jesus var. Han önskar att praktisera Jesu dop, trons dop.18 Han vill, med Guds hjälp, lyda Guds tio bud, inklusive sabbatsbudet,19 och inte dölja att vi alla en gång skall träda fram för Guds domstol.20

En sann Jesu lärjunge önskar förstå Bibelns profetior om den sista tiden och tidens tecken och förkunna: “Himmelriket är nära!”21

De som litar på Gud har ett härligt framtidshopp. Mitt i nöd och sorg på vår jord förstår de att dessa enbart handlar om tidens tecken, som visar att Jesu återkomst är nära. Världens Frälsare kommer snart tillbaka. “Men de som bida efter Herren hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna, så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.”22

Det kommer att kosta att vara annorlunda och skilja sig från denna världens tänkesätt och livsstil, men har du valt Jesus, har du valt livet.17

SLUTSATS

Bibeln uppenbarar att det kommer att bli en allt tydligare skillnad mellan “skökan” (den katolska kyrkan) och “sköko-döttrarna”, (de som samarbetar och ingår förbund med den katolska kyrkan), på den ena sidan, och de som väljer att följa Jesus och ha Honom som samarbetspartner på den andra sidan. Denna brytning har redan börjat visa sig. Den här processen pågår nu. Vi ser det i olika kyrkosamfund och i samhället i övrigt. Var och en av oss måste personligen välja – välja vilken sida vi vill stå på. Gud tillåter att denna utrensningsprocess äger rum nu för att skilja “guldet” från “slagget”. Bibeln gör det klart att det bara kommer att kvarstå en rest eller en kvarleva som inte vill låta sig styras av den centraliserade och internationella lagstiftningen som den politiska och religiösa makteliten håller på att producera.23 De vill hellre ta sin tillflykt till Herren och lita på Honom och inte på människor. De kommer att segra i denna prövning, för att de har lämnat sig helt åt Jesus. De har fått Guds Ande och följer Jesu fotspår. Det är de som har de heligas ståndaktighet, som håller Guds bud och har Jesu tro.24 Måtte du och jag vara med bland dem!

/Källor:Källhenvisningar:

1. Dansk presse: «Extra-bladet», 22. feb. 1994.

2. Refererad av Texe Marrs i publikationen: «All Fall Down; The Plot to Crown the Pope the Prince of Peace.»

3. «Vårt Land» 17/11-94.

4. Pave Leo XIII, herdebrev av 1890.

5. Ceremony of induction and extreme oath of the jesuits: Library of

Congress Catalog Card, number 66-43354.

6. T. W. Callaway: Romanism vs. Americanism, 1923, s. 58 – 61.

7. Johannes’ åpenbaring (Åp.) 13. 3.

8. Från de Lutherska Bekännelsesskrifter, norsk utgåva, 1957, s.

539.

9. Upp. 16. 13 + 14; Upp. 17. 12 – 14; Upp. 13. 3.

10. Upp. 17. 1 – 6.

11. Joh. ev. 3. 16 och 1. Joh. 2. 1 + 2

12. Joh. ev. 3. 3 – 6 och Joh. ev. 8. 31 – 36.

13. 1. Joh. 3. 4 – 9.

14. 1. Joh. 2. 1 + 2; 1. Joh. 3. 9 och 1. Kor. 10. 13.

15. Ap. g. 2. 37 + 38; Ap. g. 3. 19.

16. 1. Joh. 3. 9; 2. Pet. 1. 10; Jak. 1. 4.

17. Joh. ev. 3. 16.

18. Matt. ev. 3. 13 – 17; Luk. ev. 16. 16; Ap. g. 8. 12; Rom. 6. 3 – 6.

19. 2. Mos. 20. 3 – 17 och 1. Joh. 5. 3.

20. Pred. 12. 13 + 14; Jak. 2. 10 – 12.

21. Matt. ev. 10. 7.

22. Es. (Jes.) 40. 29 – 31.

23. Sef. 3. 12 + 13; Es. (Jes.) 10. 21 + 22.

24. Upp. 14. 12.

4 thoughts on “Katolicism/ Enhet?/Makteliten

 1. Hej Kyllikki Denna text ovan är oerhört viktig. Vi måste veta vad som planeras och vad som kommer att ske. Det är många otäckheter på gång, det är farliga saker på sikt. Vi måste hålla oss upplysta. Jag är glad att du vill ha kunskap! /Maria

 2. Hej Maria!
  Tänk,utan dig hade jag inte haft en aning om allt detta,tack gode Gud att Han använde dig för att sprida kunskap!
  Kram Kyllikki

 3. Hej Mandy! Jag är så glad att det händer goda saker runtomkring dig o ditt liv! Gud ger och han ger- vilken kärlek han har!
  Massor av kramar till dig också! syrran.
  /Maria

 4. Ja mycket är det på gång..och mer kommer det att bli. Det händer så mycket gott runt om kring mig..Gud är så stor.. Tur att han inte ger oss mera än va vi klarar av. Massa kramar på dig Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.