Kärlek./ Vet man idag vad äkta kärlek är? Bibelord

 

K Ä R L E  K   ……..   i våra hjärtan ….Vad säger Guds Ord?

Luk 7:47  Fördenskull säger jag dig: Hennes många synder äro henne förlåtna; hon har ju ock visat mycken kärlek. Men den som får litet förlåtet, han älskar ock litet.”

Joh 13:1  Före påskhögtiden hände sig detta. Jesus visste att stunden var kommen för honom att gå bort ifrån denna världen till Fadern; och såsom han allt hittills hade älskat sina egna här i världen, så gav han dem nu ett yttersta bevis på sin kärlek.

Joh 13:35  Om I haven kärlek inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.”

Joh 15:9  Såsom Fadern har älskat mig, så har ock jag älskat eder; förbliven i min kärlek.

Joh 15:10  Om I hållen mina bud, så förbliven I i min kärlek, likasom jag har hållit min Faders bud och förbliver i hans kärlek.

Joh 15:13  Ingen har större kärlek, än att han giver sitt liv för sina vänner.

Joh 17:26  Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem.”

Rom 1:31  oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.

Rom 5:5  och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given.

Rom 5:8  men Gud bevisar sin kärlek till oss däri att Kristus dog för oss, medan vi ännu voro syndare.
 
Rom 12:9  Eder kärlek vare utan skrymtan; avskyn det onda, hållen fast vid det goda.

Rom 12:10  Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

Rom 13:8  Varen ingen något skyldiga – utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.

1Co 4:21  Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?

1Co 13:2  Och om jag hade profetians gåva och visste alla hemligheter och ägde all kunskap, och om jag hade all tro, så att jag kunde förflytta berg, men icke hade kärlek, så vore jag intet.

1Co 16:14  Låten allt hos eder ske i kärlek.

1Co 16:24  Min kärlek är med eder alla, i Kristus Jesus.

2Co 5:14  Ty Kristi kärlek tvingar oss, eftersom vi tänka så: en har dött för alla, alltså hava de alla dött.

2Co 6:6  i renhet, i kunskap, i tålamod och godhet, i helig ande, i oskrymtad kärlek,
 
2Co 8:7  Ja, då I nu utmärken eder i alla stycken: i tro, i tal, i kunskap, i allsköns nit, i kärlek, den kärlek som av eder har blivit oss bevisad, så mån I se till, att I också utmärken eder i detta kärleksverk.

2Co 8:8  Detta säger jag dock icke såsom en befallning, utan därför att jag, genom att framhålla andras nit, vill pröva om också eder kärlek är äkta.

2Co 13:14  (13:13) Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med eder alla.

**Vet man idag vad  äkta  kärlek är?** /Maria

2 thoughts on “Kärlek./ Vet man idag vad äkta kärlek är? Bibelord

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.