Kända sånger /Guds källa…

 amazinglove-jesus-1.gifSå många underbara sånger det finns. Det är inte bara underbart att få sjunga, utan också att läsa/förstå de ljuvliga texterna i sångerna. Här kommer en älskad sång: Guds Källa har vatten till fyllest. Text Bo Zetterlind, Musik:efter tysk folkmelodi

1. Guds källa har vatten till fyllest, en gåva av strömmande liv, den äger, vad alla behöver, det räcker för dig och för mig.

2. Guds källa oss renar från synden, dess vatten uppståndelse ger, av strömmarna blommar det torra, det räcker för alla, som ber.

3. Guds källa har frälsning till brädden, en stilla, en underbar frid, den frid som i dopet oss skänkes, den räcker för dig och för mig.

4. Guds källa ej någonsin sinar för någon i rum eller tid, dess nåd flödar över i döden, det räcker för dig och för mig.

5. Så låt oss i världen ej rädas att leva som Mästaren lär, Guds källa oss kraften förunnar att vara Hans tjänare här.

** Texten är verkligen ljuvlig, texten är sann. Det är verkligen en nåd så stor att få vara frälst. Den kraft som Herren ger och det levande vattnet, det räcker verkligen för alla. Alla får komma till Gud, för att bli fria.**