Gudsfruktan/ Hjärtats inställning. Rättvis Gud

 

Har man svårt att förstå att man inte kan kalla Gud för något annat än just GUD, och förstå att han är det, eller att man inte ska smutsa ner hans namn? Man säger att Gud är elak och dum och icke närvarande och hemsk och att han inte lyssnar och att han är orättvis och att han låter hemska saker ske.
Jaha.

Sådan är inte den Gud jag känner. Men om man inte känner Gud och hans kärlek då blir det kanske så att man inte kan förstå vem han är och vad han står för. Därför kommer det endel förklarande  bibelord här och nu som berättar för oss VEM han är och HURDAN han är:
Deu 32:4  Vår klippa – ostraffliga äro hans gärningar, ty alla hans vägar äro rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Neh 9:33  Nej, du är rättfärdig vid allt det som har kommit över oss; ty du har visat dig trofast, men vi hava varit ogudaktiga.

Psa 54:5  (54:7) Må det onda falla tillbaka på mina förföljare, förgör dem, du som är trofast.

Psa 78:8  Och de skulle icke bliva, såsom deras fäder, ett gensträvigt och upproriskt släkte, ett släkte som icke höll sitt hjärta ståndaktigt, och vars ande icke var trofast mot Gud.

1Co 1:9  Gud är trofast, han genom vilken I haven blivit kallade till gemenskap med hans Son, Jesus Kristus, vår Herre.

1Co 10:13  Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.

2Co 1:18  Ingalunda; så sant Gud är trofast, vad vi tala till eder är icke “ja och nej”.

1Th 5:24  Trofast är han som kallar eder; han skall ock utföra sitt verk.

Psa 51:4  (51:6) Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.

Rom 2:5  Genom din hårdhet och ditt hjärtas obotfärdighet samlar du ju över dig vrede, som skall drabba dig på vredens dag, då när det bliver uppenbart att Gud är en rättvis domare.
Gen 18:25  Bort det, att du skulle så göra och döda den rättfärdige tillika med den ogudaktige, så att det skulle gå den rättfärdige likasom den ogudaktige; bort det ifrån dig! Skulle han som är hela jordens domare icke göra vad rätt är?”

Exo 15:26  Han sade: “Om du hör HERRENS, din Guds, röst och gör vad rätt är i hans ögon och lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, så skall jag icke lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.”

Exo 23:7  Du skall hålla dig fjärran ifrån orätt sak; du skall icke dräpa den som är oskyldig och har rätt, ty jag skall icke giva rätt åt någon som är skyldig.

________________

Det finns många fler bibelställen som berättar om godhetens Gud och rättfärdighet— man kan inte säga att Gud inte är god, det går bara inte.
Att leva efter vad Gud säger är det bästa för en människa. Många vill ju inte det, och det kan bli svåra följder av det beslutet.

Jag vill leva nära Jesus.   Vill du?  /Kram f Maria!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.