Bibeln/Homosexualitet = synd Rom 1:18-32 /Helig

 

Angående homosexualitet och annat som Gud är vred över……. 1:18-32

Rom 1:1  Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel, avskild till att förkunna Guds evangelium,

Rom 1:2  vilket Gud redan förut genom sina profeter hade i heliga skrifter utlovat,

Rom 1:3  evangelium om hans Son, vilken såsom människa i köttet är född av Davids säd

Rom 1:4  och såsom helig andevarelse är med kraft bevisad vara Guds Son, allt ifrån uppståndelsen från de döda, ja, evangelium om Jesus Kristus, vår Herre,

Rom 1:5  genom vilken vi hava fått nåd och apostlaämbete för att, hans namn till ära, upprätta trons lydnad bland alla hednafolk,

Rom 1:6  bland vilka jämväl I ären, I som ären kallade och Jesu Kristi egna –

Rom 1:7  jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Rom 1:8  Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för eder alla, därför att man i hela världen talar om eder tro.

Rom 1:9  Ty Gud, som jag i min ande tjänar såsom förkunnare av evangelium om hans Son, han är mitt vittne, han vet huru oavlåtligt jag tänker på eder

Rom 1:10  och i mina böner alltid beder att jag dock nu omsider må få ett gynnsamt tillfälle att komma till eder, om Gud så vill.

Rom 1:11  Ty jag längtar efter att se eder, för att jag må kunna meddela eder någon andlig nådegåva till att styrka eder;

Rom 1:12  jag menar: för att jag i eder krets må tillsammans med eder få hämta hugnad ur vår gemensamma tro, eder och min.

Rom 1:13  Jag vill säga eder, mina bröder, att jag ofta har haft i sinnet att komma till eder, för att också bland eder få skörda någon frukt, såsom bland övriga hednafolk; dock har jag allt hittills blivit hindrad.

Rom 1:14  Både mot greker och mot andra folk, både mot visa och mot ovisa har jag förpliktelser.

Rom 1:15  Därför är jag villig att förkunna evangelium också för eder som bon i Rom.

Rom 1:16  Ty jag blyges icke för evangelium; ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först och främst för juden, så ock för greken.

Rom 1:17  Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri, av tro till tro; så är ock skrivet: “Den rättfärdige skall leva av tro.”

Rom 1:18  Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.

Rom 1:19  Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.

Rom 1:20  Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.

Rom 1:21  Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.

Rom 1:22  När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar

Rom 1:23  och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.

Rom 1:24  Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.

Rom 1:25  De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.

Rom 1:26  Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;

Rom 1:27  sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.

Rom 1:28  Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Rom 1:29  Så hava de blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet; de äro fulla av avund, mordlust, trätlystnad, svek, vrångsinthet;

Rom 1:30  de äro örontasslare, förtalare, styggelser för Gud, våldsverkare, övermodiga, stortaliga, illfundiga, olydiga mot sina föräldrar,

Rom 1:31  oförståndiga, trolösa, utan kärlek till sina egna, utan barmhärtighet mot andra.

Rom 1:32  Och fastän de väl veta vad Gud har stadgat såsom rätt, att nämligen de som handla så förtjäna döden, är det dem icke nog att själva så göra, de giva ock sitt bifall åt andra som handla likaså.

/Maria/  Framför allt så är GUDS ORD mycket tydligt i vad människan bör göra och inte bör göra, i detta fall så gäller det homosexualitet, som ÄR en synd.  Det finns de som bara talar om GUDS NÅD i allt, hur kan vi bestämma hur stor Guds nåd är eller hur den fungerar? Vi är inte Gud. Homosexualitet är inte erkänt av Gud. Du kan också läsa Åke Greens predikan mot synden./M

4 thoughts on “Bibeln/Homosexualitet = synd Rom 1:18-32 /Helig

 1. Hej! Jag tror att de flesta kommer ihåg att bibeln/GUDS ORD är nedskrivna av människor men direkt inspirerade av Gud, talade av Gud, men kanske inte alla förstår det.. Hur kom Johannes Uppenbarelsebok till?, kan man undra….
  Jag förtalar inte en grupp människor jag förstår vad Gud säger i sitt ord om homosexualitet, och om jag kunde grekiska eller hebreiska så skulle jag se att det står så i Guds ord som de bibelställena pekar på.
  Javisst har det gått ett tag sedan det skrevs men tror du att Gud ändrar uppfattning med tiden? Tror du att han far med osanning? Då skulle han inte vara Gud. Han är bestämd och rättfärdig och hatar orättfärdighet. Hur kan du veta att inte evangelierna liknar vad Paulus o lärjungarna sade till språk o natur:? Du var inte med på den tiden.

  Homosexualitet är inte rättfärdighet. Men den som är homosexuell kan vända om med hjälp av Gud.
  SÅ du menar att det Jesus en gång sade har ändrats genom åren, hur vet man det? Nej, orden finns i hjärtat på en troende och vi ska inte ANTA att det står si eller så, eller tolka på VÅRT sätt, vi skall läsa med den helige Andes hjälp och inte med skygglappar eller newage-idéer. Guds ord gäller.
  Jag känner kärlek till alla och till homosexuella, sann andlighet och sann kärlek skall man känna i hjärtat- som är omskuret, men man skall inte kringgå Guds Ord. Är du en frälst troende så vet du detta.
  /Maria

 2. Alla verkar glömma att bibeln är skrivna ord av människor. Att på så vis förtala en hel grupp människor, det är inte det minsta gudomligt.det är vad vi fortfarande håller på med.
  Evangelierna är det vi kan anta i ganska förvräng form talar de ord Jesus Kristus en gång sa. Ingenting i Evangelierna liknar det som Paulus och apostlarna till språk och till sin natur. Språket som Jesus talade, så vitt vi kan förstå det våra olika översättningar är rent och klart. Det är vad vi skall vittna om, sann andlighet och kärlek ingår i det begreppet.

 3. Hej Lennart jag var tvungen att ändra den ursprungliga texten och sätta dit bibelorden, för det fanns författare som jag inte överensstämmer med i art. så bibelorden fick bli istället, och visst är Gud helig och han har nåd med människor men inte med synd, nåd? inte hur länge som helst
  Välkommen tillbaka hit. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.