Bibeln /Synd.Kamp.Helgelse. Förhärligande.Evigt hem.

 

Synd. Guds ord talar om för oss vad synd är. Men det verkar ju vara så att man nuförtiden inte vet vad synd är:    att synda, vad är det?  Synd är det som överflödar i vårt samhälle, i människors hjärtan och i levnadsstil, där ingen gudsfruktan finns, utan otron flödar fram och man förnekar Gud, vad är det ? Jo synd.. Synd är ett brott mot den Gud som skapat oss alla. Syndens lön är döden, säger Bibeln (Rom 6:23).

Många verser finns det om synd: 182 verser i hela bibeln  och 131 verser i Gamla Testamentet, och 51 verser i Nya Testamentet. Så många verser, och så svårt att veta att människan syndar. Nej vi  är inte fullkomliga heller, vi får arbeta på vår helgelse.

Joh 5:24: ”Amen, amen säger jag er: Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet.”

*
*

Här kommer en del av de verser jag hittat- läs dem gärna i sitt sammanhang.

Mat 12:31  Därför säger jag eder: All annan synd och hädelse skall bliva människorna förlåten, men hädelse mot Anden skall icke bliva förlåten.

Mar 3:29  men den som hädar den helige Ande, han får icke någonsin förlåtelse, utan är skyldig till evig synd.”

Joh 1:29  Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: “Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!

Joh 8:7  Men när de stodo fast vid sin fråga, reste han sig upp och sade till dem: “Den av eder som är utan synd, han kaste första stenen på henne.”

Joh 8:21  Åter sade han till dem: “Jag går bort, och I skolen då söka efter mig; men I skolen dö i eder synd. Dig jag går, dit kunnen I icke komma.”

Joh 8:34  Jesus svarade dem: “Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Var och en som gör synd, han är syndens träl.

Joh 8:46  Vilken av eder kan överbevisa mig om någon synd? Om jag alltså talar sanning, varför tron I mig då icke?

Joh 9:34  De svarade och sade till honom: “Du är hel och hållen född i synd, och du vill undervisa oss!” Och så drevo de ut honom.

Joh 9:41  Jesus svarade dem: “Voren I blinda, så haden I icke synd. Men nu sägen I: ‘Vi se’, därför står eder synd kvar.”

Joh 15:24  Hade jag icke bland dem gjort sådana gärningar, som ingen annan har gjort, så skulle de icke hava haft synd; men nu hava de sett dem, och hava likväl hatat både mig och min Fader.
Joh 16:8  Och när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd och rättfärdighet och dom:

Joh 16:9  i fråga om synd, ty de tro icke på mig;

Joh 19:11  Jesus svarade honom: “Du hade alls ingen makt över mig, om den icke vore dig given ovanifrån. Därför har den större synd, som har överlämnat mig åt dig.”
____

**Att leva fullkomligt i vår ofullkomlighet

Den kristne kan också få uppleva svårigheter genom att han inte inser, att helgelsens reningsprocess är en livslång process som gradvis går framåt. Eftersom den kristne aldrig kommer att uppnå fullkomlighet i detta livet, måste han ha realistiska förväntningar och inse att fullständig framgång eller total seger inte är möjlig förrän vid förhärligandet.

Eftersom helgelse är en process som inte blir fullständig förrän vid det slutliga förhärligandet, kan vi säkert veta att vår strävan efter helighet alltid kommer att förbli just det i detta livet – en strävan. Vi kommer aldrig att uppnå den till fullo. Det får oss att längta efter vårt eviga hem i himmelen, och ändå på samma gång mana oss att sträva efter och fullkomna vår helighet medan vi väntar på den stora dagen.

Aposteln Paulus skrev gång på gång om sin oförmåga att uppnå andlig fullkomlighet i detta livet (Fil 3:12-13). Han sörjde över sin egen personliga kamp mot synden (Rom 7:14-15; Gal 5:17). Han vittnade om sitt behov av att tukta sin kropp och göra den till sin slav p.g.a. det syndafördärv som fanns kvar i hans inre (1 Kor 9:27). Han skrev om sin kamp mot högmod och Guds tuktan i hans liv p.g.a. denna synd (2 Kor 12:7-9). På samma sätt kan ofullkomlighet i helgelse multipliceras med vittnesbördet från varje helig i bibeln. Det är helt klart, att om inte den store aposteln Paulus kunde uppnå fullkomlighet i detta livet, så kan inte du det heller. Vad vi kan förvänta oss är framsteg i vår kristna vandring, inte fullkomlighet.
/Saxat från www.kts.just.nu

 /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.