Gudsfruktan /Att göra Guds vilja

Gudsfruktan och vad det är tänkte jag ta upp igen. Jesus riktade ord till sina lärjungar och de orden sade att vi som är kristna har en kallelse på våra liv. Den kallelsen är att följa Jesus och följa missionsbefallningen som är: Att gå ut över hela jorden och göra människor till människofiskare, att göra Jesus känd för alla, och låta alla höra evangelium.

Paulus säger i 2 Kor 5:11 följande:

Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren, söka vi att vinna människor.

Aposteln fastslår här att sann gudsfruktan tar sig uttryck i strävan att vinna människor för Gud. Den som inte tar aktiv del i den kristna själavinnargärningen bevisar alltså att han inte vet vad sann gudsfruktan är. Han är kristen endast till namnet.

“Gud, vår Frälsare, vill att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. ” Detta sporrar alla som uppriktigt älskar Gud att söka förmå sina medmänniskor att låta sig frälsas.

Den samaritiska kvinnan vid Sykars brunn fick ett oförglömligt möte med Jesus. Det mötet var så starkt att hon rusade in till staden och förde med sitt vittnesmål om samtalet med Jesus, många människor till frälsning. Den heliga nitälskans eld hade nått henne, och hon insåg att hon blivit räddad för att rädda andra.

Vill du vara en sann kristen och arbeta för att andra människor skall få vad du fått om du är en kristen?:

Frälsning och evigt liv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.