Guds församling/Mönsterbilden.Uppbyggnad.

 

Guds församlings uppbyggelse
enligt Ordets mönsterbild

Det viktigaste böneämnet för alla kristna måste nu vara Guds församlings upprättelse. Ingenting på jorden är mera viktigt än att Guds församling blir uppbyggd enligt Guds ords mönsterbild, så att vi alla är redo när Jesus kommer.

När Gud var så noga med att tabernaklet (2 Mos. 25:9) och gamla förbundets tempel blev uppbyggt enligt mönsterbilden, så att de som skulle utföra arbetet måste få specialutbildning genom Guds Ande (2 Mos. 35:30-35, 36:1-2), då måste han ju vara ännu mer noga med det verkliga templet som är Guds församling. Allt det som Bibeln lär om Guds församling utgör mönsterbilden för Guds församling.

Innan Jesus kommer, så måste Guds församling bli uppbyggd enligt Ef. 4:11-16, till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet.

Bed till Gud att han sänder apostlar, profeter, evangelister, herdar, och lärare som älskar sanningen och vet vad de talar om. Jesus säger i Joh. 16:13, att sanningens Ande skall leda oss fram till hela sanningen.

Väckelse är ett slitet ord. Många har använt det för egna syften, för att samla folk omkring sig själva, i stället för omkring Jesus. Man har använt ordet väckelse utan att klargöra vad man menar. Och många tror inte att det kommer någon väckelse. De hänvisar till 2 Tess. 2:3 och talar om att det ska komma ett stort avfall. Men det stora avfallet inträffade för mycket länge sen. Hela kristenheten blev vilseförd av falska predikanter och herdar som predikade falska läror. Sedan dess har Guds folk levt i slaveri under många kyrkor och samfund. Och det stora avfallet pågår än idag. Det stora avfallet är NU!

Upp. 18:4-5 är ett oerhört starkt väckelsebudskap från Herren. Han befaller sitt folk att lämna det stora Babylon. Detta måste ske innan Jesus kommer. Efter att Jesus har kommit kan det inte ske, för då är Guds församling hemma hos Herren och där finns inget Babylon.

I kyrkorna har de aldrig predikat sanningen om Guds församling, (mönsterbilden). Pingstpredikanterna har i 100 år hållit på med att predika en falsk lära om Guds församling. I stort sett samma lära som i samfunden. Det är en församlingslära som består mest av tomhet. Den är tom på kunskap om Guds församling. Den är inte avsedd att ge medlemmarna någon kunskap. Tvärt om. Den är till för att hålla medlemmarna bundna till kyrkor och samfund. De får ingen undervisning om Guds församling och ingen upplysning om vad de är medlemmar i. Vad är samfundet? Vad är pingströrelsen? Vad är kyrkorna? De är religiösa svartbyggen, grundade och uppbyggda på Satans falska församlingslära. Detta håller predikanterna tyst med.

Som det var på Lots tid, så är det nu. Lot var inte intresserad av att lämna Sodom. Gud sände två änglar för att rädda honom, men de måste övertala honom att lämna Sodom. När han ändå dröjde tog de honom vid handen och förde honom ut ur staden, jämte hans hustru och hans två döttrar. Den ene av änglarna sa till honom, “Fly för ditt livs skull, och se dig inte tillbaka…” 1 Mos. 19:15-17.

Precis som Lot, så är de kristna inte intresserade av att lämna det stora Babylon, som är värre än Sodom. De är andligt nedsövda och vill inte bli störda. De vet inte att deras kyrkor och samfund är grundade på falska läror, och att de är falska kopior av Guds församling. De vet inte vad de är medlemmar i. De kan tala om att Jesus ska komma tillbaka, men de förbereder sig inte för att möta honom. De bara fortsätter med sin ekumenik. De vill bevara den där ljumheten som var rådande i Laodicea, och som Herren avskyr. Upp. 3:14-17.

Hur många procent av kyrkornas medlemmar är det som aktivt tjänar Herren? Ingen kommer till himlen utan trosgärningar. Matt. 7:21-23. Att gå i kyrkan, är det en kristen aktivitet? Nej, Herren har aldrig befallt oss att gå i kyrkan.

De flesta kristna gör tvärt emot Jesu missionsbefallning i Matt. 28:20. I stället för att gå ut till folket med Guds evangelium, så går de in i sin fina kyrka och sitter där och väntar på att folket ska komma till kyrkan. Och de få människor som kommer till kyrkan, vad får de höra? I stället för ett radikalt härligt evangelium, så får de en ljum religiös soppa, en underlig blandning av sanning och lögn.http://www.algonet.se/~allan-sv/KARLEKEN.HTM#rätt

___

*Kanske dessa ord inte föll alla i smaken, men jag tycker de är väldigt sanna. Ja i kyrkan kan man råka ut för att man kallar GUD för Moder Gud och en underlig blandning av sant och osant kommer ur människors mun. Knepigt tycker jag…En blandning av new age och NWO och annat skumt. Ja du ser ju vad jag tycker om olika saker, och att jag älskar Jesus.. och när rättvisa och sanning råder. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.